perjantai 1. helmikuuta 2013

ENSI ASKELEITA OPINPOLULLA


ENSI ASKELEITA OPINTOPOLULLA Oppijan verkkopalvelukokonaisuus on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kärkihanke. Sen puitteissa tullaan toteuttamaan merkittävästi nykyistä laajemmat sähköiset palvelut oppijoiden käyttöön. Kansalaiselle, niin nuorille ja aikuisille, lapsille ja heidän huoltajilleen tullaan tarjoamaan sähköisiä palveluita, jotka lähtevät aidosti oppijan tarpeista ja jotka tukevat ja edistävät elinikäistä oppimista. Uudet palvelut tukevat niin koulutukseen hakeutumista kuin tavoitteellista opiskelua.
Oppijan palvelut eivät tule palvelemaan pelkästään kansalaisia, oppijoita, vaan myös koulutus- ja sivistyspalveluiden tuottajia. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, korkeakoulut ja oppilaitokset saavat käyttöönsä monia uusia palveluita, jotka auttavat entistäkin parempien koulutuspalveluiden suunnittelua järjestämistä.
Oppijan palvelut rakennetaan yhteentoimiviksi ja ne tarjoavat kestävän perustan niin uusien palveluiden kehittämiselle kuin olemassa olevien palvelujen kestävälle ylläpidolle ja edelleen kehittämiselle. Tämä on erityisen tärkeää, nyt kun taloudelliset resurssit ovat niukemmat.
Oppijan verkkopalvelukokonaisuus-hanke on edennyt toteutusvaiheeseen. Uusia palveluita ollaan parhaillaan rakentamassa täydellä teholla. Ensimmäiset palvelut on tarkoitus ottaa käyttöön jo ensi syksynä. Oppijan palveluista ensimmäisenä otetaan käyttöön uudistetut toisen asteen hakupalvelut. Syksyn yhteishaussa hakijat voivat ensimmäisen kerran käyttää opintopolkua hakeutuessaan koulutukseen.
Tämän jälkeen opintopolun uusia palveluita otetaan käyttöön tiiviillä tahdilla vuoden 2014 aikana. Lopullisessa laajuudessaan opintopolkuun kuuluvat palvelut ovat vuoden 2015 aikana. Paljon siis tulee tapahtumaan tulevien vuosien aikana.
Oppijan verkkopalvelukokonaisuudessa kehitettävät ja käyttöönotettavat palvelut tulevat koskettamaan suurta osaa meistä - ainakin jossain elämämme vaiheessa. Palveluja tulevat myös käyttämään käytännössä kaikki opetuksen ja koulutuksen järjestäjät. Sähköisten palvelujen käyttöönotto ei yksistään paranna oppijoiden saamaa palvelua. Uudet palvelut, uusine mahdollisuuksineen haastavat myös opetuksen ja koulutuksen järjestäjät kehittämään omaa toimintaansa ja toimintakäytäntöjä.
Sähköisten palvelujen maailma tarjoaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia palvella osaamisensa ja sivistyksensä kehittämisestä kiinnostuneita kansalaisia. Tähän mahdollisuuteen kannattaa tarttua.
2/7
1/2013 OPINTOPOLKU-UUTISKIRJE • STUDIEINFO-NYHETSBREV
Tällä uutiskirjeellä haluamme välittää ajantasaista tietoa siitä, miten oppijan verkkopalvelukokonaisuuden rakentaminen etenee ja milloin palveluita ollaan ottamassa käyttöön.
Tervetuloa opintopolulle!
Johtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö
ENSIMMÄISTÄ KOULUTUPAIKKAANSA HAKEVAT ETUSIJALLE TOISEN ASTEEN OPISKELIJAVALINNASSA Osana nuorisotakuuta toimivan koulutustakuun toteuttamiseksi uudistetaan toisen asteen yhteishaku ja ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintoja. Koulutustakuu toteutetaan sekä tarjoamalla alueellisesti ja riittävästi ammatillista peruskoulutusta että uudistamalla opiskelijaksi ottamisen perusteita turvaamaan ensimmäistä paikkaansa hakevien pääsy koulutukseen.
Uudistusten myötä toisen asteen yhteishaussa hakevat jatkossa pääasiallisesti perusopetuksen päättäneet sekä vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevat. Hakeutumismahdollisuus säilyy myös koulutuspaikan jo saaneilla. Lukion oppimäärän suorittaneet hakevat yhteishaussa omana hakuryhmänään nykyiseen tapaan.
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteissa uudenlaisen pisteityksen ja hakuprosessiin tehtävien tarkennusten tavoitteena on tukea välitöntä siirtymistä perusopetuksesta tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Silloin, kun tutkintotavoitteinen koulutus ei ole hakijan kannalta tarkoituksenmukainen ratkaisu, nuoria kannustetaan osallistumaan opiskeluvalmiuksia parantaviin ja uravalintojen selkeyttämistä tukeviin koulutuksiin ja muihin tukimuotoihin.
Lisätietoa aiheesta löytyy alla olevasta osoitteesta:
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_koulutus/opiskelijaksiotto/index.html.
Lisätietoja: johtaja Mika Tammilehto, mika.tammilehto(at)minedu.fi.
KOULUTA-JÄRJESTELMÄ POISTUU VÄHITELLEN KÄYTÖSTÄ Opintopolku korvaa vuoden 2013 syksyllä haenyt.fi -palvelun ja KOULUTA-järjestelmän. Syksyllä 2013 alkavan ammatillisen koulutuksen yhteishaku, täydennyshaku ja mahdolliset lisähaut järjestetään edelleen KOULUTAn avulla, jolloin lisähakijat ja paikan vastaanotot kirjataan KOULUTAAN syksyllä 2013. Keväällä 2014 alkava yhteishaun koulutus tallennetaan sen sijaan Opintopolkuun. KOULUTA poistetaan käytöstä vaiheittain loppuvuodesta 2013 alkaen. KOULUTAn poistumisen aikataulusta tiedotetaan tarkemmin elokuussa 2013. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Erja Nokkanen, erja.nokkanen(at)oph.fi.
3/7
1/2013 OPINTOPOLKU-UUTISKIRJE • STUDIEINFO-NYHETSBREV
PERUSOPETUKSEN JÄLKEISEN KOULUTUKSEN HAKU- JA VALINTAPALVELUT UUSITAAN Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku- ja valintapalvelujen uudistaminen on yksi Oppijan verkkopalvelu- hankkeessa toteutettava kokonaisuus. Useiden selvitysten, työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyön pohjalta on tarkoitus järjestää haut kolmessa eri ryhmässä: ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku, erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku sekä ”nivelvaiheen haku” (kymppiluokat, ammattistartit, maahanmuuttajien valmistavat koulutukset, kotitalousopetus sekä kansanopistojen vapaan sivistystyön pitkäkestoiset linjat). Jatkossa kotitalousopetus ei enää kuulu ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakuun. Hakija voi hakea perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen yhden hakulomakkeen kautta. Määrittelyjä tarkennetaan kevään aikana yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa. Palvelut on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2014. Lisätietoja erityisasiantuntija Katariina Männikkö, katariina.mannikko(at)oph.fi.
AJANKOHTAISTA KORKEAKOULUJEN YHTEISHAUN UUDISTUKSESTA Vuoden alusta lähtien on siirrytty käytäntöön, että korkeakouluja koskeva tiivis ajankohtaisuutisointi (KSHJ-uutiskirje) toimitetaan jatkossa osana koko Oppijan palveluiden uutiskirjettä. Korkeakouluja koskevassa osiossa tiedotetaan keskeisimmistä aikatauluista, ajankohtaisista muutoksista sekä erityisesti korkeakouluja koskettavista päätöksistä.
Vuoden vaihtuminen aiheutti myös pieniä vastuualuemuutoksia OPH:n projektiorganisaatiossa. Käyttöönottojen lähestyessä sekä Oppijan palveluiden, että korkeakoulujen hakupalvelun puolella, on näiden hankkeiden tiivistä yhteistyötä tiivistetty entisestään. Projektipäällikkö Anita Johanssonin vastuulle on siirtynyt koko kokonaisuuden käyttöönottovastuu. Vastaavasti päävastuu korkeakoulujen hakupalveluhankkeen aikaisesta yhteistyöstä korkeakoulujen kanssa siirtyi erityisasiantuntija Joni Penkarille. Meidät tavoitatte kuitenkin edelleen helpoiten ryhmäsähköpostimme kshj@oph.fi välityksellä.
Opetushallitus toteuttaa tammikuun aikana kaikille korkeakouluille suunnattavan verkkokyselyn, jolla selvitetään erityisiä tiedotustarpeita. Kysely lähetetään olemassa olevia sähköpostitiedotuslistoja hyödyntäen.
Yhteishaku-uudistukseen liittyvä lainsäädäntömuutos ei valitettavasti ehtinyt valmistua eduskunnan käsittelystä ennen istuntotaukoa. Käsittelyyn palataan myöhemmin keväällä. Kevään tapahtumia (tällä hetkellä sovitut):
11.2. Valintaperusteita ja sijoittelua koskeva syventävä informaatiotilaisuus. Suunniteltu toteutus avoimena tilaisuutena, johon voi osallistua myös etäyhteydellä. Tarkempaa informaatiota toimitetaan myöhemmin. Lisäksi: Kevään aikana alueelliset käyttöönoton tiedotustilaisuudet. Muista KSHJ-tilaisuuksista informoidaan myöhemmissä uutiskirjeissä. KSHJ-ohjausryhmän kokoukset: 4.2., 13.3., 26.4. ja 12.6. Lisätietoja: erityisasiantuntija Joni Penkari, joni.penkari(at)oph.fi.
4/7
1/2013 OPINTOPOLKU-UUTISKIRJE • STUDIEINFO-NYHETSBREV
OPINTOPOLKU-UUTISKIRJE ILMESTYY KERRAN KUUSSA
Päätoimittaja: Oppijan verkkopalvelukokonaisuuden hankepäällikkö Ritva Sammalkivi, ritva.sammalkivi(at)minedu.fi, 02953 30284
http://www.oph.fi/oppijanpalvelut
http://www.oph.fi/projektit/oppija
Oppijan verkkopalvelu on osa valtiovarainministeriön koordinoimaa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe-ohjelma), joka tuo sähköisen asioinnin palvelut kansalaisten sekä viranomaisten ulottuville; www.vm.fi/sade.

Ei kommentteja: