Vanhempainyhdistys ITURAHULAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ITU RY

Yhdistyksen tarkoituksena on

- edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä

-tukea kotia ja koulua niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä oppimis- ja

kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystä

- tuoda vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

-toimia oppilaiden ja vanhempien yhteistyöelimenä


Rahulan koulun vanhempainyhdistys ITU ry:n johtokunta 2014-2015


pj: Aki Hyötyläinen puh. 050 5170929
aki.hyotylainen@mikkelinautokuljetus.fi


rahastonhoitaja: Sari Lappalainen


jäsen; Mikko Kankainen


jäsen: Kati Heikkinen


jäsen: Jari Toivonen


jäsen: Timo Korhonen


opettajaedustaja: Tomi Ukkonen


Rahulan koulun vanhempainyhdistys ITU ry:n johtokunta 2013-2014

pj: Aki Hyötyläinen puh. 050 5170929

aki.hyotylainen@mikkelinautokuljetus.fi


rahastonhoitaja: Sari Lappalainen

jäsen: Jari Toivonen
jäsen: Kati Heikkinen jäsen: Pauliina Parkkinen:
jäsen: Anne Melonen
jäsen: Timo Korhonen

koulun edustaja: Tomi Ukkonen

Tässä tarvittavat tiedot ITU:n jäsenmaksun maksamiseksi esim verkkopankissa.Saajan tilinumeroMottagarens
kontonummer
 FI6652710440237429TILINSIIRTO GIRERING
SaajaMottagareRahulankoulunvanhempainyhdistys ITU RYJäsenmaksu 2013-2014

Maksaja
Betalare
10 €/perhe15€/kannatusjäsen
Allekirjoitus
Underskrift
ViitenroRef.nr 12344
Tililtä nro
Från konto nr
EräpäiväFörf.dag
Euro
-