LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015Sisällysluettelo
Henkilökunta…………………………………………………………………………………………………………………………………3
Oppilasmäärät………………………………………………………………………………………………………………………………..4
Yhteystiedot…………………………………………………………………………………………………………………………………5
Arvot………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
Toimintaajatus……………………………………………………………………………………………………………………………….6
Kehittämishankkeet………………………………………………………………………………………………………………………7
Työajat……………………………………………………………………………………………………………………………………………7
Työjärjestykset………………………………………………………………………………………………………………………………8
Oppilaskerhot…………………………………………………………………………………………………………………………………9
Käyttätymis- jajärjestyssäännöt……………………………………………………………………………………………………10
Neuvottelukunta…………………………………………………………………………………………………………………………11
Vanhempainyhdistys ITry……………………………………………………………………………………………………………..12
Oppilastoimikunta………………………………………………………………………………………………………………………13
Opetuslautakunta…………………………………………………………………………………………………………………………13
Tapahtumakalenteri……………………………………………………………………………………………………………………13
Kulttuuripolku…………………………………………………………………………………………………………………………….15                                                                                                                                             
Oppilashuolepidonkokonaisuus…………………………………………………………………………………………………………………18.
Koulukuljetukset………………………………………………………………………………………………………………………20
Oppilashuollon ja psykologien- ja kuraattorienpalvelut………………………………………………………………23
Kouluruokailu………………………………………………………………………………………………………………………………………25….
Huoltajan hyvä tietää…………………………………………………………………………………………………………………27
Oppilaan muistilista uimahalliin……………………………………………………………………………………………….28
Vakuutukset………………………………………………………………………………………………………………………… 29
Oppilasasrviointi……………………………………………………………………………………………………………………30                                                                                                             


REHTORIN TERVEHDYS

Koulutyö on saatu käyntiin ennätysaikaisin. Onneksi heinäkuun lämpö ja valo saivat unohtamaan kesäkuun surkeat säät. Koulun pihalla kirmaillee nyt välituntisin 61 lasta ja uusi linnunpesäkiikku on kovalla koetuksella. Ilman ITU:n saamaa lahjoitusta ei kiikkuhanke olisi toteutunut.
Henkilökohtaisesti aloitin jo elokuun alussa ”Täydellisen liikuntakuukauden”, kun jäin tilapäisesti ilman autoa. Työmatkapyöräily onkin tuonut virkistävää vaihtelua arkeeni. Aamurutiinien muutos on pistänyt miettimään, kuinka helposti uraudumme tekemään asioita totuttuun tapaan. Yhteiskunta on muuttunut hurjaa vauhtia, samoin asenteet ja arvot. Onkin kysytty miksei koululaitos muutu, vaikka maailma muuttuu? Miksi koulussa istutaan pulpeteissa ja miksi koululaiset vievät töitä kotiinsa vaikkei aikuistenkaan pitäisi? Oppimistulosten heikennyttyä on alettu pohtimaan oppilaiden kannalta sisäistä motivaatiota, oppimisen merkityksellisyyttä ja koulussa viihtymistä. Heidän näkökulmastaan oppimista tärkeämpää voikin olla sosiaalisten suhteiden hoitaminen. Opettajan onkin tunnettava entistä enemmän ryhmäilmiöt ja ohjattava ryhmiä tavoitteellisesti, jotta oppimisen ilmapiiri olisi suotuisa oppimiselle ja yhdessä kasvamiselle.
Tietotekniikka mullistaa hurjaa vauhtia meidän kaikkien arkielämäämme. Nettinatiivit (lue lapsemme) käyttävät laitteita ennakkoluulottomasti. Mobiililaitteitakin tulisi hyödyntää opiskelussa tehokkaammin. Toisaalta kaikki tämä voi lisätä ruutuaikaamme ja näin passivoida liikkumistamme. Tiedetään, että istuminen ei ole hyväksi ja koulupäiväänkin pitäisi saada enemmän liikettä. Olisiko ratkaisu toiminnallisemmassa oppimisessa? Mikkelissä asiaan on herätty ja parhaillaan vietämmekin Täydellistä liikuntakuukautta 22.8.-21.9. 2014. Täydellisen liikuntakuukauden ideana on toteuttaa koululuokissa neljä erilaista liikuntaviikkoa. Tavoitteena on kokeilun omainen toiminta, ilman liiallista suunnittelua. Kokeiluideat kirjataan nettiin, jolloin luokat voivat seurata ja kokeilla myös muiden koulujen ideoita. Seuraa kokeiluja tai laita omia: www.liikkuvamikkeli.fi.

 Viikkojen ideointi/teemat:
  1. vko oppilaiden suunnittelema viikko
  2.  vko toiminnallinen viikko
  3.  vko opettajan suunnittelema viikko
  4.  vko perhe/luontoliikunta, huoltajien suunnittelema viikko

Oppilaiden osallistaminen lisää osaltaan kouluviihtyvyyttä. Tänä vuonna koulullamme järjestetään Maaseudun lapset ja nuoret RoadShow 9.9.2014.
 Maaseutuparlamentin tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus vaikuttaa maaseudun kehittämiseen sekä herättää luottamus aikuisiin päätöksen tekijöihin. Konkreettisena tavoitteena on synnyttää lasten ja nuorten ideoiden pohjalta oikeita hankkeita, joihin alueen aktiiviset toimijat voisivat hakea rahoitusta Maaseuturahaston kautta. Maaseutuparlamentti huipentuu marraskuussa 20.11. Anttolanhovissa käytävään lopputapahtumaan. Lisää asiasta: www.maaseutukuriiri.fi
Olemme edelleen mukana Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki Instituution Positiivisesti ryhmässä oppien -tutkimuksessa eli ProKoulussa.  Tutkimuksen tavoitteena
on koulujen kasvatusosaamisen edistäminen.
Tutkimukseen osallistuville ProKouluille tarjotaan kolmiportaisen tuen kehittämiseksi tutkimukseen perustuvia ratkaisuja työrauhaongelmien ja käyttäytymisen pulmien ennaltaehkäisemiseen sekä ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Koulu saa kehittämiseen tarvittavaa asiantuntijatukea vuosien 2013-2016 aikana.
Positiivinen ryhmässä oppiminen tukee oppilaiden kehitystä kohti koulun kasvutavoitteita.
Varhainen ja suunnitelmallinen puuttuminen koulussa ennakoitaviin käyttäytymisen ongelmiin lisää kaikkien hyvinvointia.

Liikunnallista ja innostavaa lukuvuotta kaikille!
t. Katariina
PS. Kannet:  Hilja Kauppinen 6.lk ja Elsa Valjakka 6.lk
Tämä lukuvuositiedote kannattaa säilyttää kotona koko lukuvuoden ajan. Loppuosasta löytyy mm. poissaoloanomus.

MUISTA myös koulun
blogi   http://rahula90v.blogspot.com/

HENKILÖKUNTA
                                                          
Satu Aalto                  1-2 lk.
                                    1.-6. lk musiikki
                                    5-6 lk. AI 1 vvt
                                    5-6 lk. TS 2vvt

Katariina Vilén         rehtori
                                   3-4 lk.
                                   2 lk. matematiikka 1 vvt
                                   1-2 lk. uskonto 1vvt
                                   5 lk. äidinkieli 1 vvt
                                    
 


Tomi Ukkonen           5-6 lk.
                                    3-6 lk. TN
                                   1-2 liikunta 1vvt
                                   3-4 liikunta 1 vvt

Anne Kumlin              tuntiopettaja/ resurssiopettaja Rahula/Rämälä
                                    Rahulan koululla ti ja to päivät sekä pe 10.30-13.30.
                                    

Tuula Viinikka           englannin tuntiopettajan sijainen Rahula/Rämälä  
                                    Rahulan koululla maanantaisin ja keskiviikkoisin. 

Mirja Pietarinen        osa-aikainen erityisopetus (ELA)
                                   Koululla maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 8.30-11.15.

Sari Paavilainen       koulunkäyntiavustaja, Rahula-salin siivooja

Mari Liukkonen        koulunkäyntiavustaja

Riikka Parkkinen       koulunkäyntiavustaja, ip-ohjaaja

Terveydenhoitaja:   Piia Liukkonen
                                  
                                   Puhelinnumero:  044-7944654

Koululääkäri :  Heini Ilmavirta (Lokakuun alusta alkaen.)


 Siivooja/keittäjä/talonmies: Eija Häkkinen p.015-176177


OPPILASMÄÄRÄT 2014-2015

(esikoulu 12 lasta)
 1. luokka - 12 oppilasta
2. luokka -   9 oppilasta      yht. 21
3. luokka -   8 oppilasta
4. luokka -  12 oppilasta     yht. 20
5. luokka -  13  oppilasta
6. luokka -    7 oppilasta     yht. 20
                                             yht.61 oppilasta

YHTEYSTIEDOT

Rahulan koulu
Rahulantie 26 A
51720 Rahula
puh. 015-176177
       
Puhelinnumerot:

-rehtori /kanslia/keittiö 176 177,
-Katariina Vilén 050-311 7454
-opettajat 176 177

Opettajat parhaiten tavattavissa: Klo 8.00-8.30, 10.00-10.30 ja 11.30-12.00  sekä koulupäivän jälkeen klo 13.30.
Koululaistaksi Sirve Lyytikäinen: 0400 250182Osoite: Maaherrankatu 9 - 11 (PL 206), 50100 MIKKELI                                              puh. vaihde 015 1941
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi
Sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen                                                                          044 794 3000
Sihteeri, johdon sihteeri Tiina Turunen                                                                        194 3001
- matkapuhelin                                                                                                          050 311 7506
Kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen                                                               044 794 3010
Sihteeri, toimistosihteeri Päivi Turunen                                                                        194 3013
-   matkapuhelin                                                                                                          044 794 3013
Henkilöstöasiat (opettajat), Aila Marjamaa,
sijainen Sari Markus 30.9.2013 saakka                                                                        044 794 3002
Kehittämispäällikkö Aulis Oittinen                                                                              044 794 3007
Henkilöstöasiat (opettajat), toimistosihteeri Seija Tikkanen                                        194 3008
Henkilöstöasiat (opettajat), toimistosihteeri Pirjo Kotro                                              194 3004
Henkilöstöasiat (koulutyöntekijät), hallintosihteeri Raimo Parviainen                        194 3011
Talousasiat, talouspäällikkö Paula Sihvonen                                                             044 794 3003
Talousasiat, taloussuunnittelija Päivi Salovainio                                                        040 762 9065
Talousasiat (hankkeet), toimistosihteeri Arja Hämäläinen                                          194 3017
Oppivelvollisuusasiat, toimistosihteeri Eila Seppänen                                                194 3005
Laskut, koulutilojen varaukset, koulutapaturmat,
toimistosihteeri Armi Karvonen                                                                                   194 3006
Oppilaskuljetukset, toimistosihteeri Helinä Hyytiäinen                                                194 3012
Oppilaskuljetukset, toimistosihteeri Marja-Leena Nuutilainen                                     194 3015
Esiopetus, erityisopetus, iltapäiväkerhot, toimistosihteeri Päivi Turunen                     194 3013
- matkapuhelin                                                                                                          044 794 3013
ATK-erityissuunnittelija Jorma Rannaste                                                                      044 794 3019
Maahanmuuttajaopetus Maaret Deufel-Kirjalainen                                                  050 311 7013
Telefax                                                                                                                        194 3009

Oppimateriaalikeskus/AV-paja, Porrassalmenkatu 14                                             
- toimistosihteeri Taija Suhonen                                                                                  194 3018
- mediatekniikka Ville Gåsten                                                                                    044 794 5539
- HelpDesk, Ville-Petteri Putkinen                                                                                044 794 3018        ARVOT

1.      Erilaisuuden hyväksyminen ja toisen ihmisen kunnioittaminen.
2.      Oppilas oppii ottamaan vastuuta tekemisistään, lähimmäisistään ja ympäristöstään.
3.    Koulussa arvostetaan ja vaaditaan hyviä käytöstapoja ja rehellisyyttä, sekä kehitetään oppilaiden sosiaalisia taitoja.
4.      Koulun turvallinen kasvuympäristö luo edellytykset oppilaan terveen itsetunnon kehittämiselle.
5.      Koulun oppilaalla on hyvät oppiaineiden perustiedot siirtyessään yläkouluun .
6.      Oppilaalla on hyvät tiedonhankintataidot, sekä kyky jäsentää hankkimaansa tietoa.
7.      Opetuksessa arvostetaan taitoaineiden merkitystä.
      Taitoaineet
-          lisäävät oppilaan onnistumisen elämyksiä
-          tuovat toiminnallisuutta opetukseen
-          siirtävät kulttuuriperimää
-          luovat oppilaalle edellytyksiä myös tulevaisuudessa ilmaista ja toteuttaa itseäänTOIMINTA-AJATUS

1.      Perustietojen- ja taitojen opettaminen.

2.      Oppilaan kasvattaminen tasapainoiseksi, ja terveen itsetunnon omaavaksi yksilöksi ja yhteiskunnan jäseneksi.

3.      Koulumme työtapojen valinnassa ja opetuksen toteuttamisessa ovat keskeisiä ajatuksia:
-          yksilöllisyys
-          ajankohtaisuus
-          toiminnallisuus
-          omatoimisuus
-          kriittisyys
-          tuloksellisuus
-          itse arviointi 

4.      Koulun jatkuva kehittäminen yhteistyössä vanhempien ja muiden sidosryhmien kanssa.
5.      KEHITTÄMISHANKKEET 2014-2015


1. Opetussuunnitelmatyö

2. ProKoulu-  tutkimushanke

3. Yhteistyö Rämälän koulun kanssa LUKUVUODEN TYÖAJATTyöaika alkaa
Työaika päättyy
Työpäiviä
Loma
Aika

Syyslukukausi
8.8.2014
23.12.2014
88
Syysloma
Joululoma

20.-24.10.2014
24.12.2014-
6.1.2015

Kevätlukukausi

7.1.2015

30.5.2015
101
   Hiihtoloma


23.-27.2..2015


Koulupäiviä lauantait

30.5.2015
Työpäiviä yhteensä


189Välitodistusten muoto  1.-2. –luokkalaisilla sanalliset
3.-6. –luokkalaisilla numerot
Välitodistusten antopäivät
23.12.2014
Todistusten antopäivät
30.5.2015PÄIVITTÄINEN TYÖAIKAPÄIVITTÄINEN  TYÖAIKA

Aikataulu A
Soittoajat

Aikataulu B
Soittoajat

Päivän avauksiin
 8.30
Opetus
Välitunti
Opetus
Välitunti
1
8.30 –10.002

    10.00-10.30


3
10.30 –11.15
   


4

11.15-12.00


5
12.00-13.306
7


TYÖJÄRJESTYKSET 2014-2015
1-2 luokkien TYÖJÄRJESTYS 2014-2015 (20 tuntia)
                                  


   Maanantai
       Tiistai
  Keskiviikko
     Torstai
    Perjantai
   8.30-9.15
         AI 1
      KS 1-2 ®
        MA 2
         KU
          AI
   9.15-10.00
         AI
      KS 1-2 ®
         AI
         YMP
          AI
 10.30-11.15
         MA
     MA1/MA2          
         YMP
         AI1/AI2
          LI
 12.00-12.45
         UE
          AI
          LI
         MU                                  
         
 12.45-13.30
   AI 2/
EN-kerho 1
          LI
         MA 1/
EN-kerho 2
        kerho
      
       


3.-4. luokkien TYÖJÄRJESTYS 2014-2015 (23 tuntia)
                                              


   Maanantai
       Tiistai
  Keskiviikko
     Torstai
    Perjantai
   8.30-9.15
    EN4 / AI 3
         MA
       AI
         AI 3/AI4
          UE
   9.15-10.00
    EN 3/ AI 4
         AI
      LI
          LI
                   KU3/UE4
 10.30-11.15
     YMP
        MU
     EN4 / MA 3
         YMP
    MA3/MA4
 12.00-12.45
     MU
      TN/TS
     EN 3 / MA 4
         KU
         ( to)
 12.45-13.30
     MA
      TN/TS
       YMP
          AI
          

  13.30-14.15
        
        

    


5.-6. luokkien TYÖJÄRJESTYS 2014-2015 ( 25 tuntia)   Maanantai
       Tiistai
  Keskiviikko
     Torstai
    Perjantai
   8.30-9.15
             AI
        FY/KE
     MA 6/EN5   
        HI
          AI
   9.15-10.00
                     BG5/AI6
        KU
     MA 5 /EN6
        AI5/AI6  
          BG
 10.30-11.15
      MA 6/EN5
         UE6/KU5
       HI/KU         
        LI
          MA
 12.00-12.45
      MA 5 /EN6
         MU
        AI
      MA5/MA6
        TN/TS
 12.45-13.30
          LI
         MU
        LI
        UE
        TN/TS

OPPILASKERHOT

ENGLANNIN KIELEN  KYYDITYKSENODOTUSKERHO 1-2 LK (ma ja ke 12.45-13.30)
Englannin kielikylpykerho on kyydityksenodotuskerho. Oppilaat saavat hyvät valmiudet myöhemmin alkavalle englannin kielen opinnoilleen. Kerhossa tutustutaan englannin kieleen ja englanninkielisten maiden kulttuureihin pelien, leikkien ja laulujen kautta sekä rakennetaan perussanastoa erilaisten harjoitusten avulla.
Kerhoista vastaa englannin opettajamme Pauliina Rahikainen.

KÄDENTAITOJEN KYYDITYKSENODOTUSKERHO 1-2 LK  (to 12.45-13.30)
Torstaisin 1-2 luokan oppilaille järjestetään kyydityksenodostuskerho klo 12.45-13.30.
Kerhossa harjoitetaan kädentaitoja. Kerhosta vastaa tuntiopettaja Anne Kumlin. Rahulan koulun musiikkikerho (Satu Aalto)
Musiikkikerho on avoin kaikille 1.-6.-luokkalaisille ja sisältö tulee määräytymään tarkemmin osallistujien mukaan. Tavoitteena on tutustua etenkin bändisoittimiin ja harjoitella yhdessä musisointia. Musiikkikerho on keskiviikkoisin klo 14-15.
Saksan kielen kerho (Satu Aalto)

MUSIIKKIKERHO (ke 14.00-15.00)
Musiikkikerho on avoin kaikille 1.-6.-luokkalaisille ja sisältö tulee määräytymään tarkemmin osallistujien mukaan. Tavoitteena on tutustua etenkin bändisoittimiin ja harjoitella yhdessä musisointia. Kerhoa vetää Satu Aalto.

TEATTERIKERHO (to 14.00-15.00)
Torstaisin oppilaille tarjotaan mahdollisuus osallistua näytelmäkerhoon. Kerhossa harjoitetaan teatteri-ilmaisua monipuolisesti periaatteena, että kaikilla on hauskaa. Kerhossa valmistetaan yhteinen produktio, joka esitetään koko koululle.
Kerhosta vastaa Anne Kumlin.

PUUKKOKERHO (Jaksomuotoinen toiminta syksyllä 10 tuntia/ 2h per kerta, viiden viikon ajan. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.)
Kaikille oppilaille avoin puukkokerho.
Oppilaat valmistavat itselleen valmiista teristä itselleen puukon ja sille tupen.

RAHULAN KOULUN LIIKUNTAKERHO (Jaksomuotoinen toiminta syksyllä 10 tuntia/ 2h per kerta, viiden viikon ajan. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.)
Kaikille oppilaille avoin liikuntakerho.
Palloilulajit ja pelailut + muu liikunnallinen toiminta koulun salissa.

SAKSAN KIELEN KERHO (jaksomuotoinen)
Jaksoluonteisessa (n.6 kertaa) saksan kielen kerhossa tutustutaan uuteen kieleen perussanaston kautta. Tavoitteena on oppia ainakin muutamia käytännöllisiä fraaseja, numeroita, värejä jne. Kerho ei keskity pelkästään kieleen, vaan tarjoaa myös katsauksen Saksan kulttuuriin. Kerhoa pitää Satu Aalto.


TANSSIKERHO (jaksoluonteinen)
Valmistamme jaksoluonteisessa kerhossa joulu- ja kevätjuhlaan tanssiesitykset. Kerhoa vetää Katariina Vilén.

KÄYTTÄYTYMIS- JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

YLEISTÄ
-TERVEHDIN
-LIIKUN SISÄTILOISSA KÄVELLEN
-PUHUN KOHTELIAASTI KAIKILLE
-VASTUSTAN KIUSAAMISTA
-SELVITÄN SATTUNEET HANKALUUDET HETI KESKUSTELLEN
-PIDÄN  HUOLEN OMISTA JA KOULUN TAVAROISTA
-PYYDÄN LUVAN JOS LAINAAN JOTAKIN TOISELTA
-NOUDATAN AIKUISTEN ANTAMIA OHJEITA
-KÄYTÄN KÄNNYKKÄÄ VAIN AIKUISEN LUVALLA
-TAPATURMAN SATTUESSA ILMOITAN SIITÄ HETI OPETTAJALLE
-OLEN KORVAUSVELVOLLINEN TAHALLANI AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA
-PIDÄN MUKANANI VAIN KOULUTYÖHÖN LIITTYVIÄ TAVAROITA
-KÄYTTÄYDYN ASIALLISESTI KOULUKYYDITYKSESSÄ
-ILMOITAN MUUTOKSISTA KYYDITSIJÄLLE

KOULUTILOIHIN TULTAESSA
-TULEN SISÄLLE VÄLITTÖMÄSTI KELLON SOITUA, ILMAN RYNTÄILYÄ
-PYYHIN KENKÄNI JA PUHDISTAN VAATTEENI LUMESTA JA ROSKISTA
-RIPUSTAN VAATTEET NAULAKKOON JA LAITAN KENKÄNI SIISTISTI  PAIKOILLEEN
-MENEN OMALLE PAIKALLENI JA VALMISTAUDUN ALKAVAAN OPPITUNTIIN TOISIA HÄIRITSEMÄTTÄ
-SÄILYTÄN REPUN POISSA LATTIOILTA

OPPITUNNILLA
-ISTUN RAUHALLISESTI  PAIKALLANI
-KUUNTELEN OHJEITA
-ANNAN TOISILLE TYÖRAUHAN
-PYYDÄN PUHEENVUORON VIITTAAMALLA
-SIIVOAN JÄLKENI JA PALAUTAN TAVARAT PAIKOILLEEN
-KUNNIOITAN OMAA JA TOISTEN TYÖTÄ

VÄLITUNNILLA
-POISTUN VÄLITUNNILLE RIPEÄSTI JA RAUHALLISESTI
-VOIN JATKAA KESKENERÄISTÄ TYÖTÄ LUOKASSA OPETTAJAN LUVALLA
-PUKEUDUN SÄÄN MUKAAN
-PYSYN KOULUALUEELLA
-LEIKIN VAIN VAARATTOMIA LEIKKEJÄ
-SELVITTELEN HANKALUUDET VÄLITUNTIVALVOJAN KANSSA
-HEITÄN LUMIPALLOJA VAIN SOVITTUIHIN MAALITAULUIHIN, ENKÄ HEITÄ KIVIÄ ENKÄ KEPPEJÄ
-HUOMIOIN TOISTEN LEIKIT
-OTAN KAIKKI MUKAAN LEIKKEIHIN
-OHJAAN JA NEUVON PIENEMPIÄ
-PALAUTAN LEIKKI- JA URHEILUVÄLINEET OMILLE PAIKOILLEEN

RUOKAILUSSA
NOUDATAN HYVIÄ PÖYTÄTAPOJA
-MAISTAN KAIKKIA RUOKIA
-PYRIN SYÖMÄÄN SEN MINKÄ OTAN
-ANNAN KAIKILLE RUOKARAUHAN
-KIITÄN RUUASTA  
  -JONOTAN RAUHALLISESTINEUVOTTELUKUNTA


Neuvottelukunta koostuu kunkin koulun lasten huoltajista, ko. koulun opettajasta ja muun henkilökunnan edustajasta. Rehtori on mukana neuvottelukunnassa asiantuntijajäsenenä.
Neuvottelukuntien tehtävänä on:
‑toimia yhteistyölinkkinä työelämään ja tässä tarkoituksessa tuoda oppilaitoksen opetustyöhön ja opetussuunnitelmiin työelämän näkemykset ja kannanotot,
- toimia koulun ja kodin välisen yhteistyön edistäjänä, ja osallistua koulun kehittämistyöhön,
- antaa koulun/oppilaitoksen toimintaan liittyviä lausuntoja ja tehdä esityksiä.
Neuvottelukunnan toimikautena on kolme vuotta.
Rahulan koulun neuvottelukunta 2014-2017 valitaan koulun vanhempainillassa 28.8.2014 pidettävässä vanhempainkokouksessa.

Rahulan koulun Neuvottelukunta 2014-2017:
1.      jäsen Kati Heikkinen, varajäsen Katja Valjakka

2.      jäsen Typy Reponen, varajäsen Heli Torniainen

3.      jäsen Katja Lavikainen, varajäsen Annukka Kiiskinen

4.      jäsen Sini Tuunainen, varajäsen Aki Hyötyläinen

5.      varapuheenjohtaja,  Mikko Kankainen, varajäsen Timo Kauppinen

6.      puheenjohtaja,  Juha Anttonen, varajäsen Teemu Parkkinen

7.      sihteeri,  Katja Hämäläinen, varajäsen Hanna Hyvärinen

opettajajäsen Satu Aalto, varajäsen Anne Kumlin

henkilökunnan edustaja Eija Häkkinen

asiantuntijajäsen Katariina Vilén
RAHULAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ITU RY

Yhdistyksen tarkoituksena on
- edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä
-tukea kotia ja koulua niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystä
- tuoda vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
-toimia oppilaiden ja vanhempien yhteistyöelimenä

Rahulan koulun vanhempainyhdistys ITU ry:n johtokunta


pj: Aki Hyötyläinen puh. 050 5170929
aki.hyotylainen@mikkelinautokuljetus.fi


rahastonhoitaja: Sari Lappalainen


jäsen; Mikko Kankainen


jäsen: Kati Heikkinen


jäsen: Jari Toivonen


jäsen: Timo Korhonen


opettajaedustaja: Tomi Ukkonen
OPPILASTOIMIKUNTA  2014-2015


Kokoontumiset joka kuukauden ensimmäisen viikon maanantaina klo 10.00-10.30. Oppilastoimikuntaa vetää Satu Aalto.

1-2 lk. Jimi Halinen ja Alma Tuunainen


3-4 lk. Alina Valjakka ja Eelis Valjakka


5-6 lk. Jonne Pulkkinen ja Leevi TeittinenOPETUSLAUTAKUNNAN JÄSENET
Puheenjohtaja
Ukkonen Osmo
Jäsenet
                      Berndt Rauni
                      Hölttä Elina
                      Koivikko Jyrki
                      Kontunen-Karhula Katri
                      Paukku Markku
                      Pöyry Pekka
                      Rautiainen Sari
                      Rusakko Susanna
                      Strengell Janne
                      Tarkiainen Samuel
                      Teittinen Sari
                      Tikkanen Petri
                     


TAPAHTUMAKALENTERI 2014-2015

ELOKUU
22.8. Täydellinen liikuntakuukausi AVAJAISET 5-6 lk
vk 35. Oppilaiden suunnittelema liikuntaviikko
25.8. ToriSport 5-6 luokkalaisille haasteottelu
Terveydenhoitaja koululla
28.8. Vanhempainilta, jossa valitaan uusi neuvottelukunta 2014-2017
oppilastoimikunnan valinta


SYYSKUU
Oppilastoimikunta 1.9.
Täydellinen liikuntakuukausi jatkuu 21.9. asti
vk 36. Toiminnallinen liikuntaviikko
vk 37. Opettajan suunnittelema liikuntaviikko
vk 38. Perhe- tai luontoliikuntaviikko
1.9. SulkkisSäpinä 3-4 lk Sport Forum
9.9 Road Show -teemapäivä
18.9.Terveydenhoitaja koululla
19.9. Kodin ja koulun päivä; avoimet ovet
Majanrakennuskilpailu (oppilastoimikunta)

LOKAKUU
6.10. Oppilastoimikunta
Terveydenhoitaja koululla ?
Omega-kansainvälisyyskasvatuksen teemapäivä
16.10. Uinnit
17.10. pihatalkoot
 vk 43. SYYSLOMA

MARRASKUU
3.11. Oppilastoimikunta
5.11. Isien hemmotteluilta
7.11. Nenäpäivä
12.11. MyFilm-työpaja 6.lk
20.11. Terveydenhoitaja koululla
20.11. Lasten ja nuorten Maaseutuparlamentti Anttolan Hovissa
27.11. Uinnit

JOULUKUU
1.12. Oppilastoimikunta
5.12. 4.-luokan itsenäisyyspäiväjuhla Mikaelissa
17.12. Joulujuhla (jää- ja lumiteemalla) ja kauneimmat joululaulut
18.12. Terveydenhoitaja koululla
23.12. välitodistusten jako klo 8.30-8.45

TAMMIKUU
Todistusten purkutalkoot
12.1. Oppilastoimikunta
22.1. Terveydenhoitaja koululla

HELMIKUU
2.2. Oppilastoimikunta
vanhempainilta (OPS)
13.2. Ystävänpäivä Rämälän koulun kanssa: retkiluistelu
19.2. Terveydenhoitaja koululla
Koulun omat hiihtokilpailut Hiihtoretki 3-6 lk laavulle
MAALISKUU
2.3. Oppilastoimikunta
Tornimäkipäivä ?
9.3. Terveydenhoitaja koululla
19.3. Uinnit

HUHTIKUU
6.4. Oppilastoimikunta
16.4. Terveydenhoitaja koululla
pihatalkoot
Teatteri 3.lk

TOUKOKUU
4.5. Oppilastoimikunta
6.5. Uinnit
21.5. Terveydenhoitaja koululla ?
Koulun YU-kilpailut
Valokuvaus
Koulujen väliset yleisurheilukilpailut
20.5. Kevätjuhla vesi-teemalla Kevätretki ?Pienten koulujen pesäpalloturnaus Hänskissä 30.5. Todistusten jako klo 8.30-8.45


MIKKELIN KAUPUNGIN KULTTUURIPOLKU

Kulttuuripolku on kulttuuripalveluiden sekä varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden toteuttama kulttuuriopetussuunnitelma, joka tuo taiteen ja kulttuurin tasavertaisesti osaksi kaikkien mikkeliläisten 1. - 9.-luokkalaisten arkea. Kulttuuripolun kautta jokainen peruskoululainen käy joka vuosi jossakin kulttuurilaitoksessa, saa koululle vierailijoita eri taiteenaloilta tai pääsee osalliseksi taiteen ja kulttuurin kenttään.
Polun toimintaa ohjaa työryhmä, johon kuuluvat Petri Pulkkinen, Heli Korpelainen, Johanna Kuittinen, Seija Manninen, Marita Kajander ja Mervi Hotokka. Kulttuuripalvelut toimittaa koululle info-materiaalin, jossa kerrotaan yksityiskohtaisemmin käytännönjärjestelyistä. Tapahtumia voi seurata nettisivujen kautta: https://sites.google.com/site/koulujenkulttuuripolku

Lukuvuonna 2014 – 2015 Kulttuuripolku toteutuu seuraavasti (ALUSTAVA):
1.     luokka – Tutustuminen Studio Wäkewän näyttelyyn ja grafiikkatyöpaja syyskuussa 2014.
2.     luokka – Kenkävero-vierailu tammi-helmikuussa 2015 ja kirjastokäynti.
3.     luokka Mikkelin teatteri: Lyhyt oppimäärä savolaisuudesta huhtikuussa 2015.
4.     luokka Itsenäisyyspäivänjuhla 5.12.2014 Mikaelissa ja kirjastokäynti.
5.     luokka Tutustuminen kotiseudun historiaan Mikkelissä eläneiden ihmisten kautta. Ajankohta avoin.
6.     luokka MyFilm-elokuvatyöpajat omalla koululla ja kaupunginorkesterin soittajien vierailu kouluilla syyskuussa 2014 ja orkesterin kenraaliharjoituksen seuraaminen Mikaelissa.
7.     luokka Kouluilla toteutetaan tanssitaiteilijan ohjaama työpaja ja kuvataiteilijan ammatin ja nykytaiteen esittely.
8.     luokka Taidemuseo-vierailu keskustan kouluille syyslukukaudella, muille tammikuussa sekä Valokuvakeskukseen tutustuminen tammikuussa 2015.
9.     luokka Kaikille jaettava K9-kulttuurikortti kannustaa kuluttamaan kulttuuria omatoimisesti, mm. Mikkelin teatteriin pääsee ilmaiseksi.
Lisätietoja: vs. kulttuurituottaja Mervi Hotokka, puh. 050 311 7204, mervi.hotokka(a)mikkeli.fi
 OPPIVELVOLLISUUS     

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia.­ Oppivel­volli­suus alkaa­­ sinä vuonna­, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kym­me­nen vuotta (POL 25).
Oppivelvollisen ensisijainen oikeus ja velvollisuus on osallistua perusopetukseen ja suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Op­pilaan huoltajan tehtävä­­ on huo­lehtia­­ siitä, että oppi­velvolli­nen täyt­tää oppi­vel­vollisuu­ten­sa. Jos oppilas laiminlyö oppivelvollisuutensa suorittamisen, voidaan huoltaja tuomita sakkoon.
 Oppilaan ennakolta tiedettävään poissaoloon tulee pyytää lupa. Vapautusta koulutyöstä myönnetään ylimääräisen loman vuoksi Rahulan koulun oppilaalle korkeintaan yhdeksi viikoksi (5 koulupäiväksi) Jos lomaa myönnetään esim. lomamatkaa varten, tulee matkalle osallistua molemmat vanhemmat tai jompikumpi vanhemmista. Perheen ulkopuolisten henkilöiden lomamatkalle ei oppilaalle pääsääntöisesti myönnetä lomaa. Lomaa myönnetään korkeintaan yksi kerta (5 koulupäivää) lukuvuodessa.
Poissaololupa anotaan kirjallisesti (lomake).
Luokanopettaja myöntää luvan 1-3 päivän poissaoloon.
 Pidemmät poissaolot myöntää rehtori.
Näistä periaatteista poikkeava anomus pitää perustella hyvin ja lomalle tulee olla erityiset painavat syyt.
POISSAOLOT JA VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI
Huoltajat ilmoittavat poissaoloista alla olevan mallin mukaan.
Mikkelissä on luotu yhteistyössä sivistystoimen, kouluterveydenhuollon ja lastensuojelun kanssa varhaisen tuen malli oppilaan poissaoloihin. Toimintamalli on käytössä Mikkelin kouluilla. Sen avulla halutaan ennaltaehkäistä poissaoloihin liittyvää syrjäytymisen uhkaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

SAIRAUSPOISSAOLO
 
 
                                                                                                                                                                               

Oppilas
sairastuu
 
Toistuvat tai muuten epäselvät sairaus-
poissaolot
 
Kouluun ei tule ilmoitusta ensimmäisen poissaolopäivän aikana.
Oppilas on poissa yksittäisiä tunteja.
Huoltajalla ei tietoa poissaolosta.
 
 
                                              
 
 Tekstiruutu: Epäselvät tai luvattomat poissaolot on selvitetty ja  korvattu
Lastensuojelu kutsuu koolle neuvottelun, johon kutsutaan koulun edustajat mukaan. Kutsu osoitetaan rehtorille, joka nimeää koulun edustajan/edustajat.
 
 


Oppilashuolenpidonkokonaisuus koulun arkityössä rakentuu
         seuraavista kokonaisuuksista ja toimijoista OHR = oppilashuoltoryhmä

        

 

Lähde: Leena Nousiainen (2010, oppilashuolenpidon prosessikoulutus )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPETUKSEEN LIITTYVIÄ ASIOITA

Vieraiden kielten opetus

Kaikille yhteisen A1-kielen opetus aloitetaan
3. luokalta alkaen. A1-kielinä opetetaan englantia.

Perusopetuksen vapaaehtoisen A-kielen opetus aloitetaan  4. luokalta alkaen.  A-kielenä opetetaan englannin, saksan, ranskan ja venäjän kieltä. Opetus aloitetaan, mikäli asian omaisen kielen valin­neita koulussa on vähintään 16 oppilasta.

Musiikki ja liikuntaluokat

Musiikkiluokat 3 - 6 on sijoitettu Päämajakoululle ja 7 - 9 ­Urheilupuiston koululle. Liikuntaluokat 7-9 on sijoitettu Kalevankankaan koululle.

ET-opetus

Uskontokuntiin kuulumattomilla oppilailla on oikeus saada elämän­kat­somustiedon (=ET) opetusta. Vähin­tään kolmelle oppilaalle peruste­taan koulussa oma ryhmä tai opetus järjestetään koulujen yhteistyönä. Huoltajan tulee ilmoittaa koulunjoh­tajalle/rehto­rille ET-opetuksen tarpeesta.

­Tukiopetus

Tukiopetusta annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeenjääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Aloitteen tukiopetuksen saamiseksi voi tehdä oppilas itse, huoltaja, opettaja, oppilaan ohjaaja ym.

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuollolli­nen toiminta edellyttää kaikkien koulun piirissä työskentelevien yhteistyötä. Koulun oppi­lashuol­toon sisältyvät muun muassa seuraavat osa-alueet: koulu­ruokai­lu, koulu­kuljetus, erityisopetus, oppilaanohjaus, psykososiaaliset palvelut, hammashoito ja terveyden­huolto.

KOULURUOKAILU

Kouluruokailu on osa oppi­lashuol­toa ja samalla se on osa koulun kasva­tusta ja opetusta. Kouluruokailun päätavoitteena on ylläpi­tää oppilaan terveyttä ja työtehoa. Kouluruokailun tulee täydentää koululaisen kotona nauttimaa ruokaa, ohjata terveelliseen ravitsemuk­seen, kehittää ruoka- ja makutottumuksia ja opettaa ruokailutapoja.  Kouluateria suunnitellaan turvaamaan näiden yllä mainittujen tavoitteiden toteutuminen. Kouluateria sisältää keskimäärin kolmanneksen päivän ravin­nontarpeesta, mikäli oppilas nauttii kaikki tarjolla olevat aterian osat. Erityisruokavalio tarjo­taan sitä tarvit­seville oppilaille. Ruokavalio valmis­te­taan vain kouluterveydenhoitajan keittiölle antaman ilmoituk­sen perusteella ja tarve tarkistetaan vähintään vuosittain jokaisen lukuvuoden alussa. Oppilaan itsensä tulee huo­lehtia ruokava­lionsa nou­dattami­sesta ja olla yhteydessä asiasta keittiöhenki­lö­kuntaan. Mikäli erikseen valmistettu erityisruokavalio jätetään ruokailematta yli kahden viikon ajan ilman, että poissaolosta on ilmoitettu koulun keittiöön, keskeytetään erityisruokavalion valmistus. Tällöin erityisruokavalion takaisin saaminen edellyttää uutta keskustelua kouluterveydenhoitajan kanssa. Koulujen ruokalista suunnitellaan ruoka- ja puhtauspalveluissa seitsemäksi viikoksi kerrallaan ja se ilmoitetaan viikoittain leh­des­sä. Mikäli vanhemmilla ja/tai oppilailla on kouluruokailuun liittyviä kysymyksiä­, he voivat ottaa yhteyttä oman koulunsa keittiöhenkilökuntaan tai tuotantosuunnittelija Eija Piispaan puh. 044-794 2256.


KOULUKULJETUKSET

1.    Kaupunki järjestää koulukuljetuksen kaikille Mikkelin kaupungista kotoisin oleville peruskoulua käyville oppilaille, joilla perusopetuslain 32 §:n mukaan on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Kuljetus järjestetään yleistä kulkuneuvoa käyttäen tai kaupungin erikseen järjestämällä kulkuneuvolla kaupungin osoittamaan kouluun.

2.    Jos oppilaalle myönnetään huoltajan hakemuksesta koulunkäyntioikeus muuhun kouluun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkojen järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Musiikki- ja liikuntaluokalle hyväksytyn oppilaan kunnan osoittama koulu on koulu, jossa tehostettu musiikinopetus/liikunnanopetus järjestetään.

3.    Sivistystoimen järjestämässä esiope­tukses­sa oleva esioppilas saa maksuttoman koulu­kuljetuksen, mikäli koulu­matka on yli 3 km.

4.    1. - 2. luokan oppilas saa maksuttoman kuljetuksen, mikäli koulumatka on yli 3 km.

5.    Esioppilaille ja peruskoulun 1. - 2. lk:n kuljetusoppilaalle, jolle jää kävelymatkaa kuljetusreitiltä kotiin yli 2 km ja 3. - 9 lk:n oppilaalla yli 3 km, järjestetään mahdollisuuksien mukaan jatkokuljetus.

6.    Oppilas pääsee kuljetukseen edellä mainittua lyhyemmältäkin matkalta huoltajan antamaa maksusitoumusta vastaan koulukuljetusreitin varrelta, mikäli autossa on tilaa. Maksusitoumuksen tehneiltä kuljetuksesta peritään linja-autolipun sarjalipun suuruinen hinta, jonka kaupunki laskuttaa huoltajalta.  Maksusitoumuksen voi tehdä koko lukuvuodelle tai osalle lukuvuotta. Mikäli koulureitiltä joudutaan poikkeamaan siten, että poikkeaman kustannukset ylittävät em. linja-autolipun hinnan, kaupunki ei korvaa ylimääräisiä kilometrejä, vaan veloittaa ne huoltajalta taksin kilometrikorvauksen mukaan.

7.    Asiantuntijalausuntojen perusteella voidaan em. periaatteista poiketen järjestää peruskoulun oppilaalle maksuton koulukuljetus.

8.    Haja-asutusalueella koulukuljetuksissa kulkevilta muilta matkustajilta peritään linja-autolipun kertamaksun hinta, joka vähennetään autoilijalle maksettavasta koulukuljetuskorvauksesta.

  
9.    Kaupunki järjestää edellä mainituista periaatteista poiketen välituntikuljetuksia, maahanmuuttajien ja paluumuuttajien oman äidinkielen, ET-opetuksen, ortodoksisen uskonnon, mahdollisten muiden vähemmistöuskontojen ja muunkin opetuksen keskittämisen vuoksi silloin, kun keskittäminen on perusteltua opetuksen tarkoituksenmukaisuus- ja/tai taloudellisuusperustein.

HUOM!
Taksioppilaiden tulee ilmoittaa kuljetuksesta poisjäämisestä taksiautoilija Sirve Lyytikäiselle puh. 0400 250182. Muista kuljetusmuutoksista ilmoitetaan Sari Paavilaiselle.


ERITYISOPETUS

Erityisopetuksen lähtökohtana on jokaisen lapsen oikeus kehittyä omien edellytystensä mukaisesti. Uusi erityisopetusta koskeva laki korostaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimisen ja kasvun tehostettuun tukeen. Oppilasta, jolla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia, voidaan tukea mm. tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen avulla muun opetuksen yhteydessä. Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltotyössä.

Erityisopetus järjestetään ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä, tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan saamasta muusta tuesta. Ennen kuin oppilaalle tehdään erityisen tuen antamista koskeva päätös, asiasta neuvotellaan oppilaan huoltajan kanssa. Oppilaasta ja hänen oppimisedellytyksistään tehdään ennen päätöksentekoa psykologinen tai lääketieteellinen tutkimus taikka sosiaalinen selvitys. Koulutusjohtaja tekee erityisentuen otto- ja siirtopäätökset. Erityisen tuen piiriin siirtyvälle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

OPPILAAN OHJAUS

Oppilaan ohjaajien tehtäviin kuuluu oppilaiden ohjaaminen:

-      opiskelu-, koulutus- ja urasuunnitelmien teossa
-      opiskeluteknisissä kysymyksissä
-      oppimis- ja sopeutumisvaikeuksissa

Oppilaan ohjaajien työhön sisältyvät tiedotustehtävät ja yhteydenpito huoltajiin, opettajiin, muuhun oppilashuoltohenkilöstöön, koulu- ja työvoimavi­ranomaisiin, muihin kouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Oppilaan ohjaaja on tavattavissa yläkoululla päivittäin koulun työaikana.

Ammatinvalinta-asioissa auttavat myös työvoimatoimiston ammatin­valintapsykologit, joille oppilaat voivat varata ajan itse tai oppilaan ohjaa­jan välityksellä.

 

Koululaista ja hänen perhettään auttavat myös mm. seuraavat toimipaikat:

Lasten kehityksen tukiyksikkö
os. Lähemäenkatu 11 A, 50170 Mikkeli
p. 194 2344, päivystävä työntekijä ma-pe klo 12-13

Nuorten Olkkari
os. Maaherrankatu 12, 50100 Mikkeli
p. 044 794 3266 (klo 13 - 17)
olkkari (at) mikkeli.fi
www.mikkelinolkkari.fi
facebook.com/mikkelinolkkari

Mikkelin keskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikat
os. Mikonkatu 3, 50100 Mikkeli
p. 015 3511. Tarvitaan lääkärin lähete.

Sosiaali- ja terveystoimen lastensuojelun virka-ajan päivystys
p. 044 794 2394 (ma-pe klo 8 - 11 ja klo 12 - 16),
virka-ajan ulkopuolella päivystys puh. 112

 


 

 
OPPILASHUOLLON JA PSYKILOGIEN- JA KURAATTORIENPALVELUT

Palvelut edistävät välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä. Palvelut tukevat oppilaiden koulunkäyntiä ja kokonaiskehitystä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toiminta on luottamuksellista ja tapahtuu yhteistyössä huoltajien, opettajien ja tarvittaessa oppilaan asioissa mukana olevien muiden tahojen kanssa. Jokaiselle koululle on nimetty koulukuraattori ja koulupsykologi.RAHULAN  KOULUPSYKOLOGI JA KURAATTORI

Koulupsykologi Maarit Grönroos, puh. 040 6725126
maarit.gronroos(at)mikkeli.fi, os. Lähemäenkatu 11 A, 50170 Mikkeli
Toimialueeseen kuuluvat koulut: Anttola, Launiala, Olkkola, Pellosniemi, Rahula, Ristiina, Suomenniemi, Tuppurala, Urheilupuisto ja Urpola


      Koulukuraattori Sari Haikarainen, puh. 044 7942778
       sari.haikarainen(at)mikkeli.fi, os. Lähemäenkatu 11 A, 50170 Mikkeli
Toimialueeseen kuuluvat koulut: Mikkelin Lyseo, Lähemäki, Rahula, Rämälä ja Sairila


Hammashoito

Koululaisten hammashoitoa koskevissa asioissa on mahdollista ottaa yhteyttä soittamalla ajanvaraukseen ma-pe klo 7:30 - 15 puh. 194 4410.

Koululaisten suun terveystarkastukset toteutetaan Mikkelissä valtioneuvoston asetuksen (380/2009) mukaisesti: ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaat kutsutaan henkilökohtaisella kirjeellä syntymävuoden perusteella. Näiden tarkastuskertojen lisäksi oppilaalle määritetään tarvittaessa tiheämmin tehtäviä hammastarkastuksia.  Myös vanhemmilla on mahdollisuus varata aikaa tarvittaessa hammastarkastukseen.

Hammastarkastuksen yhteydessä laaditaan henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Sen toteuttamiseen osallistuvat kaikki suun terveydenhuollon ammattiryhmät: hammaslääkäri, erikoishammaslääkäri, hammashoitaja ja suuhygienisti.

Hammassäryn tai -tapaturman sattuessa tulee ottaa yhteys hammaslääkäripäivystykseen Pankalammen pääterveysasemalle, arkisin klo 7.30-15, puh. (015) 194 4410, viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 10–12 ilman ajanvarausta, puh. (015)194 4425.

Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua, jota on saatavilla pääsääntöisesti koulupäivien aikana koululta tai sen välittömästä läheisyydestä.

 

Kouluterveydenhuoltoon sisältyy

- kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön
hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta
- vuosiluokittain oppilaan kasvun, terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen
- oppilaan, vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
- oppilaan suun terveydenhuolto
- oppilaan erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen, pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
- oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset
- yhteistyö muun opetus- ja oppilashuollon henkilöstön kanssa
Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajoissa terveystarkastuksissa kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi myös koko perheen hyvinvointia. Tarkastukseen sisältyy vanhempien haastattelu sekä tarvittaessa opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa. Vanhemmat kutsutaan mukaan tarkastuksiin.
Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan asiakkaita yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Oppilaat voivat tulla myös aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan tai mieltään vaivaavista asioista. Huoltajat voivat varata ajan oppilaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa.
Kouluterveydenhuollossa lapsille annetaan ikäkausiin/yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.
Sairaanhoito ei pääsääntöisesti kuulu kouluterveydenhuoltoon lukuun ottamatta koulussa sattuneita tapaturmia ja äkillisiä sairastumisia. Näissä tapauksessa terveydenhoitaja arvioi tilanteen ja lähettää tarvittaessa jatkohoitoon. Kuljetuksista huolehtivat ensi sijassa vanhemmat. Koulun tapaturmavakuutus ei korvaa hoitoa yksityisellä lääkärillä. Vapaa-ajan tapaturmissa ja sairastumisissa hoito tapahtuu terveysasemalla.
Kouluterveydenhoitaja Piia Liukkonen on koulullamme joka kuukauden kolmas torstai, puh. 044-794 4654.
Koululääkärinä toimii Heini Ilmavirta lokakuun alusta lähtien.

KOULURUOKAILU

Kouluruokailu on osa oppi­lashuol­toa ja samalla se on osa koulun kasva­tusta ja opetusta. Kouluruokailun päätavoitteena on ylläpi­tää oppilaan terveyttä ja työtehoa. Kouluruokailun tulee täydentää koululaisen kotona nauttimaa ruokaa, ohjata terveelliseen ravitsemuk­seen, kehittää ruoka- ja makutottumuksia ja opettaa ruokailutapoja.  Kouluateria suunnitellaan turvaamaan näiden yllä mainittujen tavoitteiden toteutuminen. Kouluateria sisältää keskimäärin kolmanneksen päivän ravin­nontarpeesta, mikäli oppilas nauttii kaikki tarjolla olevat aterian osat. Erityisruokavalio tarjo­taan sitä tarvit­seville oppilaille. Ruokavalio valmis­te­taan vain kouluterveydenhoitajan keittiölle antaman ilmoituk­sen perusteella ja tarve tarkistetaan vähintään vuosittain jokaisen lukuvuoden alussa. Oppilaan itsensä tulee huo­lehtia ruokava­lionsa nou­dattami­sesta ja olla yhteydessä asiasta keittiöhenki­lö­kuntaan. Mikäli erikseen valmistettu erityisruokavalio jätetään ruokailematta yli kahden viikon ajan ilman, että poissaolosta on ilmoitettu koulun keittiöön, keskeytetään erityisruokavalion valmistus. Tällöin erityisruokavalion takaisin saaminen edellyttää uutta keskustelua kouluterveydenhoitajan kanssa. Koulujen ruokalista ilmoitetaan viikoittain leh­des­sä ja on luettavissa osoitteessa www.mikkeli.fi. Mikäli vanhemmilla ja/tai oppilailla on kouluruokailuun liittyviä kysymyksiä­, he voivat ottaa yhteyttä oman koulunsa keittiöhenkilökuntaan tai tuotantosuunnittelija Eija Piispaan puh. 044 794 2256.

KOULUKIUSAAMINEN

Olemme mukana KiVa-koulu –hankkeessa, jonka tarkoituksena on kiusaamisen vähentäminen, ennaltaehkäiseminen ja kiusaamisen seurauksien minimointi.
Kiusaaminen on agressiivista käyttäytymistä / pahan mielen aiheuttamista, joka on toistuvaa, tahallista ja kohdistuu suhteellisen puolustuskyvyttömään lapseen tai nuoreen.

Koulukiusaamiseksi ymmärretään tässä yhteydessä myös tekstiviestein tapahtuva uhkailu ja kiusaaminen.
Kiusaamiseen on puututtava heti ja vastuu on kaikilla koulun aikuisilla.1.Kun opettaja saa tietää kiusaamisesta, hän keskustelee kiusauksen uhrin kanssa ja sen jälkeen kiusaajan kanssa. Kiusaajan kanssa käytetään seuraavaa toimintatapaa. Kiusaaja täyttää KAKE-lomakkeen.                                                                                                           
     a. Myöntäminen (Tekijä tunnustaa kiusaamisen)
     b. Ymmärtäminen (Tekijä ymmärtää kiusaamisen seuraukset)
     c. Anteeksipyyntö (Tekijä on pahoillaan)
     d. Lupaus (Tekijä lupaa, ettei toista kiusaamistaan)
     e. Tarkkaillaan tilannetta pari viikkoa.

2. Jos kiusaaminen ei lopu, otetaan asian selvittelyyn mukaan vanhemmat.

3. Jos tämäkään ei auta, oppilas saa jälki-istunnon ja kierros alkaa alusta.

Jos kiusaamista tapahtuu esim. koulumatkoilla on ensisijaisen tärkeää informoida vanhempia selvittämään asia keskenään.


Koulun turvallisuussuunnitelma sisältää liikennesuunnitelman sekä ohjeet kriisitilanteiden hallintaan.HUOLTAJAN HYVÄ TIETÄÄ


 Pidämme perjantaiaamuisin koko koulun yhteisen aamunavauksen, johon kuuluu myös virsien harjoittelua. Seurakunnan edustajat pitävät aamunavauksen kerran kuukaudessa.

Kotitehtäviä pyritään antamaan päivittäin.  Unohduksesta ilmoitetaan kotiin Wilman kautta. Luokittain sovitusta määrästä unohduksia kuukaudessa seuraa kasvatuskeskustelu tai jälki-istunto.

Kadonneet tavarat löytyvät helpoimmin, mikäli niissä on omistajan nimi. Kadonneista tavaroista voi kysellä Eijalta. 
Polkupyörän käyttö koulumatkoilla
on luvallista 3.-6. luokkien oppilailla. Pyöräilijöiden tulee käyttää matkan aikana kypärää. Jos huoltaja haluaa poiketa tästä säännöstä, tulee siitä sopia erikseen luokanopettajan kanssa.
Jos oppilas kuuluu koulukyydityksen piiriin ja haluaa tulla itsenäisesti kouluun kävellen tai pyörällä, on hänen tuotava kouluun vanhempien allekirjoittama lupalappu.
Koulun takana oleva parkkipaikka toimii lasten haku- ja tuontipaikkana aamu- ja iltapäivisin silloin, kun lasta kuljetetaan autolla. Koulun piha on liian vaarallinen saattoliikenteelle.

Koulussa matkapuhelinta saa käyttää vain, jos opettaja on antanut siihen luvan.
Sisäliikuntatuntien jälkeen käymme pääsääntöisesti suihkussa.
Oppilailla tulee olla mukana liikuntaan sopivat vaatteet (urheilujalkineet ja joustavat vaatteet) ja pyyhe. Mikäli liikuntatunti on päivän viimeinen tunti, saa pesulla vaihtoehtoisesti käydä kotona. Kannusta lastasi harrastamaan liikuntaa myös vapaa-aikoina.
Koulumme talviliikuntamuotoihin kuuluvat luistelu ja hiihto.
 Toivomme, että kodit hankkivat lapsille luistelu- ja hiihtovälineet. Koululla on joitakin vanhoja suksia ja kypäriä (kypäräpakko luistellessa) lainattavaksi.
Ulkoliikunnassa käytetään lenkkitossuja.
Sisäliikuntaan mukaan pyyhe ja vaihtovaatteet


 
OPPILAAN MUISTILISTA UIMAHALLIIN

Otan uintitunnille mukaan:
·         ihonmyötäinen uima-asu, pyyhe, laudeliina, (uimalakki tai hiuspompula pitkille hiuksille)
·         suihkusaippua, shampoo

Pukuhuoneessa:
·         laitan vaatteeni siististi kaappiin
·         sidon pitkät hiukset tai käytän uimalakkia

Pesutilassa:
·         käyn WC:ssä ennen pesua
·         peseydyn ilman uima-asua, koska muuten lika kerääntyy uikkareihin
·         pesen itseni saippualla, koska pelkkä suihkussaolo ei puhdista
·         pesen hiukset, muuten vien irtohiuksia ja likaa suoraan altaaseen
·         käytän saunassa laudeliinaa ja menen sinne ilman uima-asua; näin sauna pysyy puhtaana eikä uima-asustani höyrysty terveydelle haitallista uimaveden klooria saunan hengitysilmaan
·         opettelen: SUIHKUUN – SAUNAAN – SUIHKUUN – UIMAAN – SUIHKUUN – SAUNAAN – SUIHKUUN – PUKEMAAN

Allastiloissa:
·         en mene veteen ilman uimaopettajan lupaa!
·         noudatan uimahallin järjestyssääntöjä
·         seuraan uimaopettajan ohjeita ja opetusta


VAKUUTUKSET

Kaupunki on vakuuttanut oppilaat Pohjola Vakuutus Oy:ssä. Tapaturmavakuutusnumero on 206/8727718/7. Koulu ilmoittaa tapaturmista sähköisesti suoraan vakuutusyhtiölle.

Vakuutukset ovat voimassa
-        koulumatkoilla
-       opetustunneilla
-       välitunneilla
-       koulujen urheilutilaisuuksissa, retkillä, opintokäynneillä
-       ulkomaille tehdyissä matkoissa
-       tet-harjoittelussa
Em. tapauksissa vakuutus korvaa kaikki lääkärikustannukset ja lääkärin määräämät hoidot ja lääkkeet vakuutusehtojen mukaisesti.
Vakuutukset eivät ole voimassa
-       poistuttaessa omille asioille koulun alueelta ruoka-, vapaa- ja välitunneilla
-       poistuttaessa omille asioille luokkaretki, opintoretki ym. matkojen aikana ellei siitä ole mainintaa matkasuunnitelmassa
Vakuutus ei korvaa
-       sairauden ja rasituksen vähitellen aiheuttamaa vammaa
-       oppilaan omaisuudelle tapahtuneita vahinkoja (poikkeuksena koulutapaturman yhteydessä silmälasit, jos tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa).
-       Matkatavaroita

Koulutapaturmasta aiheutuneiden kustannusten korvaus

Jos huoltajalle tulee kustannuksia tapaturmasta, hänen on tehtävä lasku ja liitettävä laskun mukaan tositteet maksetuista kustannuksista.
Laskussa on oltava seuraavat tiedot:
-       Maksun saajan nimi, henkilötunnus, osoite, pankkitili
-       Oppilaan nimi, tapaturmapäivä
-       Erittely siitä, mitä korvauksia anotaan
Lasku toimitetaan os. Mikkelin kaupunki/Sivistystoimi/Armi Karvonen, PL 206, 50101 Mikkeli.Vakuutusten yhteyshenkilö on Sivistystoimen toimistosihteeri Armi Karvonen, puh. 194 3006 ja hänen poissa ollessaan toimistosihteeri Helinä Hyytiäinen, puh. 194 3012.


OPPILASARVIOINTI

Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään ja siten tukea myös oppilaan persoonallisuuden kasvua.

Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia. Työskentelyn arvioinnin pohjana ovat työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet. Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Arvioinnissa otetaan huomioon myös, miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Työskentelyä voidaan arvioida myös erikseen.

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Opetussuunnitelmassa tulee asettaa tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. Käyttäytymisen tavoitteita määriteltäessä otetaan huomioon koulun kasvatukselle asetetut tavoitteet.

Arvioinnissa siirrytään numeroarvosteluun perusopetuksessa seuraavasti:

3. lk. Käyttäytyminen, äidinkieli ja kirjallisuus sekä matematiikka
4. lk. Edellisten lisäksi: ympäristö –ja luonnontieto, A1- kieli
5. lk. Kaikki yhteiset oppiaineet


Numeroarvostelua voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla.
Perusopetusta antavissa kouluissa annetaan vähintään yksi välitodistus. Välitodistus voidaan korvata opettajan, huoltajan ja oppilaan välisellä arviointikeskustelulla. Välitodistuksen antamisajankohdasta ja muodosta (todistus/arviointikeskustelu) päätetään koulun vuosisuunnitelmassa.

Oppilaalle annetaan erotodistus, jos hän vaihtaa koulua kesken lukuvuoden.

Oppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja, todistus on näiltä osin salassa pidettävä ja se voidaan antaa vain oppilaalle ja hänen huoltajalleen.

Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset ovat
· Lukuvuositodistus
· Välitodistus
· Erotodistus

Mikkelissä käytetään seuraavia oppiaineiden yleisiä arvostelukriteerejä. Oppiaineiden arviointi perustuu tavoitteiden saavuttamiseen ja sisältöjen hallintaan.

10: Erinomainen. Mikäli oppilas ylittää lähes kaikkien oppiaineen kriteereiden edellyttämän osaamisen tason ja tämän lisäksi hän osoittaa erityistä harrastuneisuutta oppiaineen aihepiiriä kohtaan.

9: Kiitettävä. Mikäli oppilas ylittää useimpien oppiaineen kriteerien edellyttämän osaamisen tason.

8: Hyvä.
Mikäli oppilas osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista; joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen.

7: Tyydyttävä. Mikäli oppilas osoittaa osaamista, jota useimmat oppiaineen kriteerit edellyttävät.

6: Kohtalainen.
Mikäli oppilas osoittaa joidenkin oppiaineen kriteerien edellyttämää osaamista.

5: Välttävä. Mikäli oppilas pyrkii oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen, vaikka pystyy osoittamaan vain jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista.

4: Hylätty. Oppilas ei ole saavuttanut tavoitteita tukitoimista huolimatta.

Jos oppilaalle on tulossa oppiaineesta hylätty suoritus, varataan oppilaalle tilaisuus suorittaa aineen oppimäärä hyväksytysti vielä lukuvuoden työskentelyn kestäessä. Suoritusajankohdasta sopivat opettaja ja oppilas yhdessä. Jos oppilas osallistuu lukuvuoden työskentelyn kestäessä hylätyn suorituksen korotukseen ja saa suorituksestaan edelleen hylätyn arvosanan, varataan hänelle toinen korotusmahdollisuus kesäloman aikana.

Joka tapauksessa oppilaalla on mahdollisuus hylätyn suorituksen korottamiseen kesäloman aikana.
Erillisen kuulustelun suorituspäivästä päättävät opettajakunta sekä rehtori yhdessä.Käyttäytyminen

Mikkelissä käyttäytymisen arvioinnissa siirrytään numeroarvosteluun kolmannen vuosiluokan lukuvuositodistuksessa. Käyttäytymisen arvostelu perustuu seuraaviin arvosteluperusteisiin


Käyttäytymisen arvosana muodostuu eri osa-alueiden arvosteluperusteiden keskiarvona. Perusteet koskevat kouluympäristöä ja ne tulee suhteuttaa oppilaan ikään.

                            

Sisällysluettelo
Henkilökunta……………………………………………………………………………………………………………………………………3
Oppilasmäärät………………………………………………………………………………………………………………………………..4
Yhteystiedot…………………………………………………………………………………………………………………………………….4
Arvot……………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
Toiminta-ajatus……………………………………………………………………………………………………………………………….6
Kehittämishankkeet…………………………………………………………………………………………………………………………7
Työajat…………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
Työjärjestykset…………………………………………………………………………………………………………………………………8
Oppilaskerhot………………………………………………………………………………………………………………………………….9
Käyttätymis- ja järjestyssäännöt………………………………………………………………………………………………………9
Neuvottelukunta………………………………………………………………………………………………………………………………11
Vanhempainyhdistys ITU ry……………………………………………………………………………………………………………..12
Oppilastoimikunta……………………………………………………………………………………………………………………………12
Opetuslautakunta…………………………………………………………………………………………………………………………….13
Tapahtumakalenteri………………………………………………………………………………………………………………………..13
Oppilashuolenpito………………………………………………………………………………………………………………………….18
Koulutapaturmat……………………………………………………………………………………………………………………………25
Huoltajan hyvä tietää…………………………………………………………………………………………………………………….26
Oppilaan  muistilista uimahalliin……………………………………………………………………………………………………27
Oppilasarviointi……………………………………………………………………………………………………………………………..28
Muistiinpanoja……………………………………………………………………………………………………………………………….31


                                                                                                       
REHTORIN TERVEHDYS

Tervetuloa koulutyön ja arjen pariin. Toivottavasti kesä on virkistänyt mieltä ja akut ovat latautuneet.
Tarkkasilmäiset ovat jo huomanneet, että linnunsilmäkiikkua ei lupaukista huolimatta näy koulun pihalla. Valitettavasti kaupungin rahoitusosuus linnunpesäkiikkuun siirtyy viime tipassa vuodella eteenpäin. Tämä johtui siitä, että kaupungin ylläpitämillä pihoilla oli paljon turvallisuusriskejä, joiden korjaustyöt menivät kaikkien uusien hankintojen edelle.
Meille on kuitenkin luvattu linnunpesäkiikku ensi vuoden budjettiin. Ensi kesänä pihalta poistetaan vanha nelisiipikiikku ja uusi keinu perustetaan sen tilalle.
Kesän aikana koululla tehtiin vielä pientä sisäilmaremonttia opettajanhuoneen pikkueteisessä. Toivottavasti viimeisetkin hajut ovat nyt kadonneet.
Koulun puolella aloittaa tänä lukuvuonna koulutyönsä 51 oppilasta ja esikoulussa on 12 lasta. Esiopetus siirtyi Mikkelin kaupungissa hallinnollisesti varhaiskasvatuksen puolelle ja harjoittelemmekin nyt uudenlaista yhteiselämää samalla pihalla. Esikoulutoiminnasta vastaa Anu Kaasalainen ja opettajina toivat Tuija Paakkari ja Katja Kasila.
Valitettavasti iltapäivätoiminta ei käynnistynyt koulullamme. Toiminnan perustamiseen olisi tarvittu kuusi ekaluokkalaista.
Koulun opettajat ovat tavattavissanne joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 13.30-14.00 OPEPARKISSA. Mahdollisesti tarjoamme joskus myös aamuaikoja. Opeparkissa voit tulla keskustelemaan haluamasi opettajan kanssa lapsesi koulunkäyntiin liittyvistä asioista kasvotusten. 
Satu jää äitiys- ja vanhempainlomalle 5.9. ja sijaisuuden hoitaa Heli Rahikainen.
Alueemme uusi koulupsykologi on Susanna Muttilainen.
Tämän lukuvuoden kehittämiskohteena on aihekokonaisuus Viestintä ja media. Tämä tarkoittaa mm. iPad:n hyödyntämistä opetuksessa, sekä yhteisiä projekteja Rämälän koulun kanssa.

 Olemme päässeet mukaan Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki Instituution Positiivisesti ryhmässä oppien -tutkimukseen eli ProKoulu -tutkimukseen. Tutkimuksen tavoitteena
on koulujen kasvatusosaamisen edistäminen.
Tutkimukseen osallistuville ProKouluille tarjotaan kolmiportaisen tuen kehittämiseksi tutkimukseen perustuvia ratkaisuja työrauhaongelmien ja käyttäytymisen pulmien ennaltaehkäisemiseen sekä ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Koulu saa kehittämiseen tarvittavaa asiantuntijatukea vuosien 2013-2016 aikana.
Positiivinen ryhmässä oppiminen tukee oppilaiden kehitystä kohti koulun kasvutavoitteita.
Varhainen ja suunnitelmallinen puuttuminen koulussa ennakoitaviin käyttäytymisen ongelmiin
lisää kaikkien hyvinvointia.
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamalla ProKoulu -tutkimuksella selvitetään käyttöön
otettujen toimintatapojen vaikuttavuutta. Koulut voivat hyödyntää tutkimuksessa käytettäviä arviointivälineitä monin eri tavoin mm. osana koulun omaa laatutyötä, opetussuunnitelmien uudistusta sekä oppilashuollon edistämistä.
ProKouluiksi valittiin 60 alakoulua ja 100 yläkoulua. On hienoa, että pääsimme mukaan! Asiasta tulee lisätietoa syyskuussa.
Minkä iloitta oppii, sen surutta unohtaa.
Siis iloisin odotuksin lukuvuoteen 2013-2014!
t. Katariina
PS. Kannet: Aada Tuunainen 6.lk. ja Emmi Lappalainen 4.lk
Tämä lukuvuositiedote kannattaa säilyttää kotona koko lukuvuoden ajan. Loppuosasta löytyy mm. poissaoloanomus.

MUISTA myös koulun
blogi   http://rahula90v.blogspot.com/
 
HENKILÖKUNTA

Satu Aalto                   (5.9.2013 alkaen Heli Rahikainen)                                 
              
                                    1-2 lk.
                                    1.-6. lk musiikki
                                    5-6 lk. HI/KU 1 vvt
                                    5-6 lk. TS 2vvt

Katariina Vilén         rehtori
                                   3-4 lk.
                                   2 lk. matematiikka 1 vvt
                                   1-2 lk. uskonto 1vvt
                                   5 lk. äidinkieli 1 vvt
                                    
 
Tomi Ukkonen           5-6 lk.
                                    3-6 lk. TN
                                   1-2 liikunta 1vvt
                                   3-4 liikunta 1 vvt

Anne Kumlin              tuntiopettaja/ resurssiopettaja Rahula/Rämälä
                                    Rahulan koululla  ti ja to päivät sekä pe 8.30-12.45,
                                     joka toinen viikko pe 13.30

Pauliina Rahikainen  englannin tuntiopettaja Rahula/Rämälä /Urheilupuiston koulu  
                                    Rahulan koululla maanantaisin ja keskiviikkoisin. 

Mirja Pietarinen        osa-aikainen erityisopetus (ELA)
                                   Koululla tiistaisin klo 8.00-11.15 ja keskiviikkoisin klo 8.30-13.30

Sari Paavilainen        henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja, Rahula-salin siivooja


Terveydenhoitaja:   Soili Nenonen
                                  
                                   Puhelinnumero:  044-7944717

Koululääkäri :  Lauri Laaksonen 1.9. alkaen
 

 Siivooja/keittäjä/talonmies: Eija Häkkinen p.015-176177


Psykososiaalinen oppilashuolto, Lähemäenkatu 11, 50170 Mikkeli
Koulupsykologi Susanna Muttilainen                                                            044 794 3014
Koulukuraattori Outi Puikkonen                                                                      044 794 2778
 
 
 
OPPILASMÄÄRÄT 2013-2014

(esikoulu 12 lasta)
 1. luokka -  8 oppilasta
2. luokka -   8 oppilasta      yht. 16
3. luokka -  10 oppilasta
4. luokka -  12 oppilasta     yht. 22
5. luokka -    7 oppilasta
6. luokka -    6 oppilasta     yht. 13
                                             yht.51 oppilasta


YHTEYSTIEDOT

Rahulan koulu
Rahulantie 26 A
51720 Rahula
puh. 015-176177
       
Puhelinnumerot:

-rehtori /kanslia/keittiö 176 177,
-Katariina Vilén 050-311 7454
-opettajat 176 177

Opettajat parhaiten tavattavissa:  Klo 8.00-8.30, 10.00-10.30 ja 11.30-12.00  sekä koulupäivän jälkeen klo 13.30. Järjestämme opeparkin aina kuukauden ensimmäisenä tiistaina.

Koululaistaksi Sirve Lyytikäinen: 0400 250182Osoite: Maaherrankatu 9 - 11 (PL 206), 50100 MIKKELI                                        puh. vaihde 015 1941

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi
Sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen                                                                       044 794 3000
Sihteeri, johdon sihteeri Tiina Turunen                                                                    194 3001
- matkapuhelin                                                                                                          050 311 7506
Kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen                                                              044 794 3010
Sihteeri, toimistosihteeri Päivi Turunen                                                                   194 3013
-  matkapuhelin                                                                                                          044 794 3013
Henkilöstöasiat (opettajat), Aila Marjamaa,
sijainen Sari Markus 30.9.2013 saakka                                                                    044 794 3002
Kehittämispäällikkö Aulis Oittinen                                                                            044 794 3007
Henkilöstöasiat (opettajat), toimistosihteeri Seija Tikkanen                                    194 3008
Henkilöstöasiat (opettajat), toimistosihteeri Pirjo Kotro                                          194 3004
Henkilöstöasiat (koulutyöntekijät), hallintosihteeri Raimo Parviainen                    194 3011
Talousasiat, talouspäällikkö Paula Sihvonen                                                            044 794 3003
Talousasiat, taloussuunnittelija Päivi Salovainio                                                      040 762 9065
Talousasiat (hankkeet), toimistosihteeri Arja Hämäläinen                                      194 3017
Oppivelvollisuusasiat, toimistosihteeri Eila Seppänen                                             194 3005
Laskut, koulutilojen varaukset, koulutapaturmat,
toimistosihteeri Armi Karvonen                                                                                194 3006
Oppilaskuljetukset, toimistosihteeri Helinä Hyytiäinen                                           194 3012
Oppilaskuljetukset, toimistosihteeri Marja-Leena Nuutilainen                               194 3015
Esiopetus, erityisopetus, iltapäiväkerhot, toimistosihteeri Päivi Turunen               194 3013
- matkapuhelin                                                                                                          044 794 3013
ATK-erityissuunnittelija Jorma Rannaste                                                                  044 794 3019
Maahanmuuttajaopetus Maaret Deufel-Kirjalainen                                                050 311 7013
Telefax                                                                                                                      194 3009

Oppimateriaalikeskus/AV-paja, Porrassalmenkatu 14                                         
- toimistosihteeri Taija Suhonen                                                                               194 3018
- mediatekniikka Ville Gåsten                                                                                   044 794 5539
- HelpDesk, Ville-Petteri Putkinen                                                                            044 794 3018

Psykososiaalinen oppilashuolto, Lähemäenkatu 11, 50170 Mikkeli
Koulupsykologi Susanna Muttilainen                                                                    044 794 3014
Koulupsykologi Aija Sairanen                                                                                    044 794 3016
Koulukuraattori Kirsti Jalkanen                                                                                 044 794 2786
Koulukuraattori Sisko Kuokka                                                                                    044 794 2785
Koulukuraattori Mari Merta, sijainen Kaarina Mehto 3.6.2014 saakka                  040 674 2270
Koulukuraattori Outi Puikkonen                                                                           044 794 2778
Koulukuraattori Karoliina Rötkö, sijainen Marjukka Kihl-Vilèn 7.6.2014 saakka     044 794 3034


ARVOT

1.      Erilaisuuden hyväksyminen ja toisen ihmisen kunnioittaminen.
2.      Oppilas oppii ottamaan vastuuta tekemisistään, lähimmäisistään ja ympäristöstään.
3.    Koulussa arvostetaan  ja vaaditaan hyviä käytöstapoja ja rehellisyyttä, sekä kehitetään oppilaiden sosiaalisia taitoja.
4.      Koulun turvallinen kasvuympäristö luo edellytykset oppilaan terveen itsetunnon kehittämiselle.
5.      Koulun oppilaalla on hyvät oppiaineiden perustiedot siirtyessään yläkouluun .
6.      Oppilaalla on hyvät tiedonhankintataidot, sekä kyky jäsentää hankkimaansa tietoa.
7.      Opetuksessa arvostetaan taitoaineiden merkitystä.
      Taitoaineet
-          lisäävät oppilaan onnistumisen elämyksiä
-          tuovat toiminnallisuutta opetukseen
-          siirtävät kulttuuriperimää
-          luovat oppilaalle edellytyksiä myös tulevaisuudessa ilmaista ja toteuttaa itseään
 
 
TOIMINTA-AJATUS

1.      Perustietojen- ja taitojen opettaminen.

2.      Oppilaan kasvattaminen tasapainoiseksi, ja terveen itsetunnon omaavaksi yksilöksi ja yhteiskunnan jäseneksi.

3.      Koulumme työtapojen valinnassa ja opetuksen toteuttamisessa ovat keskeisiä ajatuksia:
-          yksilöllisyys
-          ajankohtaisuus
-          toiminnallisuus
-          omatoimisuus
-          kriittisyys
-          tuloksellisuus
-          itse arviointi 

4.      Koulun jatkuva kehittäminen yhteistyössä vanhempien ja muiden sidosryhmien kanssa


KEHITTÄMISHANKKEET 2013-2014


1. Aihekokonaisuus Viestintä ja mediataito
-Kylis Pädittää- hanke
-ProKoulu tutkimus (Positiivisesti ryhmässä oppien)

2. Yhteistyö Rämälän koulun kanssa

3. Kulttuuriperintöohjelman laatiminen ja käyttöön ottaminen

TYÖAJAT


Syyslukukau­si

13.08.2013 - 21.12.2013

Kevätlukukausi

02.01.2014 - 31.5.2014

Syysloma

21.10.2013 - 25.10.2013

Joululoma

22.12.2013 - 01.01.2014

Talviloma

24.02.2014 - 28.02.2014
 
PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA


PÄIVITTÄINEN  TYÖAIKA

Aikataulu A
Soittoajat

Aikataulu B
Soittoajat

Päivän avauksiin
 8.30
Opetus
Välitunti
Opetus
Välitunti
1
8.30 –10.002

    10.00-10.30


3
10.30 –11.15
   


4

11.15-12.00


5
12.00-13.306
7 TYÖJÄRJESTYKSET 2013-2014

                         1-2 luokkien TYÖJÄRJESTYS 2013-2014 (20 tuntia)
                                  

   Maanantai
       Tiistai
  Keskiviikko
     Torstai
    Perjantai
   8.30-9.15
         AI 2
      KS 1-2 ®
        MA 1
         KU
     AI1 / AI2
   9.15-10.00
         AI
      KS 1-2 ®
         LI
         YMP
          LI ®
 10.30-11.15
         MA
     MA1/MA2          
         YMP
         AI1/AI2
          AI
 12.00-12.45
         UE
          AI
          AI
         MU                                  
         
 12.45-13.30
   AI 1/
EN-kerho 2
          LI
         MA 2/
EN-kerho 1
        kerho
      
       


3.-4. luokkien TYÖJÄRJESTYS 2013-2014 (23 tuntia)
                                              


   Maanantai
       Tiistai
  Keskiviikko
     Torstai
    Perjantai
   8.30-9.15
    EN4 / AI 3
         MA
      EN 4/MA 3
         AI 3/AI4
          AI
   9.15-10.00
    EN 3/ AI 4
         AI
       EN 3 /MA4
          LI
     MA3/MA4
 10.30-11.15
     YMP
        MU
           YMP
         KU
          LI
 12.00-12.45
     MU
      TN/TS
       KU3/UE4
         YMP
         ( to)
 12.45-13.30
     MA
      TN/TS
         UE /ET
          AI
          

  13.30-14.15
        
        

    


5.-6. luokkien TYÖJÄRJESTYS 2013-2014 ( 25 tuntia)   Maanantai
       Tiistai
  Keskiviikko
     Torstai
    Perjantai
   8.30-9.15
             AI
        FY/KE
         AI
        HI
          BG
   9.15-10.00
                BG5/AI6
        KU
        HI/KU
        AI5/AI6  
          UE
 10.30-11.15
        MA 5/EN6
         UE6/KU5
      MA5/EN6          
        LI
          MA
 12.00-12.45
      MA 6 /EN5
         MU
       MA6/EN5
      MA5/MA6
        TN/TS
 12.45-13.30
          LI
         MU
        LI
        AI
        TN/TS

        
        

       

OPPILASKERHOT

Englannin kielen ”kielikylpy
Englannin kielen opettajamme Pauliina Rahikainen pitää maanantaisin 2. luokkalaisille ja keskiviikkoisin 1. luokkalaisille ”kielikylpyä”.
Kerhossa opetellaan leikin, laulun ja pelien varjolla englannin alkeita.
Kerho toimii samalla kyydityksen valvontana, sillä oppilailta loppuu tuolloin koulu klo 12.45. Kyyditys kotiin klo 13.30. Kaikki halukkaat voivat jäädä kerhoon.


Kyydityksen valvontakerho  0-2 lk
Torstaisin klo 12.45-13.30 Anne Kumlin pitää kyydityksen odotustuntia/kerhoa sitä tarvitseville. Kerhossa harjaannutaan kädentaidoissa.
Kaikki halukkaat voivat jäädä kerhoihin.

Liikuntakerho
Kohderyhmä: koulun 3-6-luokkalaiset. Toiminta koostuu pallopeleistä ja muista liikunnallisista pelailuista sekä kisailuista. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus parin tunnin liikuntaan normaalin koulupäivän lisäksi kerran viikossa. Lisäksi kerhotuntien puitteissa on tarkoitus käydä tutustumassa vähintään kerran johonkin normaalien liikuntatuntien ulottumattomissa olevaan liikuntamuotoon (esim. mailapeleihin Sport Forumilla tai keilaukseen keilahallilla)
2 h viikossa alustavasti torstaisin klo 13.45-15.45. (Yhtensä 38 vvt)

 

KÄYTTÄYTYMIS- JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖTYLEISTÄ
-TERVEHDIN
-EN JUOKSE SISÄTILOISSA
-KÄYTÄN KOHTELIASTA KIELTÄ
-EN HYVÄKSY KIUSAAMISTA
-SELVITÄN SATTUNEET HANKALUUDET HETI KESKUSTELLEN
-PIDÄN  HUOLEN OMISTA JA KOULUN TAVAROISTA
-EN KÄSITTELE ENKÄ OTA TOISEN TAVARAA LUVATTA
-NOUDATAN AIKUISTEN ANTAMIA OHJEITA
-KÄYTÄN KÄNNYKKÄÄ VAIN OPETTAJAN LUVALLA
-TAPATURMAN SATTUESSA ILMOITAN SIITÄ HETI OPETTAJALLE
-OLEN KORVAUSVELVOLLINEN TAHALLANI AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA
- EN TUO KOULUUN KOULUTYÖTÄ HÄIRITSEVIÄ TAVAROITA
-KÄYTTÄYDYN ASIALLISESTI KOULUKYYDITYKSESSÄ
-ILMOITAN MUUTOKSISTA KYYDITSIJÄLLE


KOULUTILOIHIN TULTAESSA
-TULEN SISÄLLE VÄLITTÖMÄSTI KELLON SOITUA, ILMAN RYNTÄILYÄ
-PYYHIN JALKANI
-RIPUSTAN VAATTEET NAULAKKOON JA LAITAN KENKÄNI SIISTISTI  PAIKOILLEEN
-MENEN OMALLE PAIKALLENI JA VALMISTAUDUN ALKAVAAN OPPITUNTIIN TOISIA HÄIRITSEMÄTTÄ
-EN SÄILYTÄ LUOKASSA REPPUA LATTIALLA


OPPITUNNILLA
-ISTUN RAUHALLISESTI  PAIKALLANI
-KUUNTELEN OHJEITA
-ANNAN TOISILLE TYÖRAUHAN
-PYYDÄN PUHEENVUORON VIITTAAMALLA
-SIIVOAN JÄLKENI JA PALAUTAN TAVARAT PAIKOILLEEN
-KUNNIOITAN OMAA JA TOISTEN TYÖTÄ


VÄLITUNNILLA
-POISTUN VÄLITUNNILLE RIPEÄSTI OMAN SOLUN OVESTA
-VOIN JATKA KESKENERÄISTÄ TYÖTÄ LUOKASSA OPETTAJAN LUVALLA
-PUKEUDUN SÄÄN MUKAAN
-PYSYN KOULUALUEELLA
-LEIKIN VAIN VAARATTOMIA LEIKKEJÄ
-SELVITTELEN HANKALUUDET VÄLITUNTIVALVOJAN KANSSA
-EN HEITÄ LUMIPALLOJA, KEPPEJÄ ENKÄ KIVIÄ
-OTAN KAIKKI MUKAAN LEIKKEIHIN
-OHJAAN JA NEUVON PIENEMPIÄ.
-PALAUTAN LEIKKI- JA URHEILUVÄLINEET OMILLE PAIKOILLEEN

RUOKAILUSSA
-NOUDATAN HYVIÄ PÖYTÄTAPOJA
-MAISTAN KAIKKIA RUOKIA
-PYRIN SYÖMÄÄN SEN MINKÄ OTAN
-OTAN HUOMIOON MUUT RUOKAILIJAT
-KIITÄN RUUASTA
-JONOTAN RAUHALLISESTI

 
 
 
 


NEUVOTTELUKUNTA


Neuvottelukunta koostuu kunkin koulun lasten huoltajista, ko. koulun opettajasta ja muun henkilökunnan edustajasta. Rehtori on mukana neuvottelukunnassa asiantuntijajäsenenä.
Koulun neuvottelukunnan tärkeimpänä tehtävänä on edistää koulun ja kodin välistä yhteistyötä sekä osallistua koulun kehittämistyöhön sekä antaa tarvittaessa koulun toimintaan liittyviä lausuntoja ja tehdä esityksiä. Neuvottelukunta toimii myös yhteistyölinkkinä työelämään tai tässä tarkoituksessa tuoda oppilaitoksen opetustyöhön ja opetussuunnitelmiin työelämän näkemykset ja kannanotot.
Neuvottelukunnan toimikautena on kolme vuotta.
Rahulan koulun neuvottelukunta 2011-2012, 2012-2013 ja 2013-2014

Rahulan koulun uusi neuvottelukunta 2011-2014

2. lk Satu Loukiainen, puheenjohtaja
satu.loukiainen@gmail.com
varajäsen Soile Kauppinen

esikoulu Katja Valjakka, varapuheenjohtaja
katja.valjakka@gmail.com
varajäsen Kati Heikkinen

5 lk Pauliina Parkkinen, sihteeri

pauliina.parkkinen@surffi.fi
varajäsen Katri Partio

1. lk Aki Lipsanen
aki.lipsanen@hotmail.fi
varajäsen Timo Korhonen

1. lk Riikka Parkkinen
riikka.parkkinen@surffi.fi
varajäsen Typy Reponen

3. lk Terhi Saarinen
terhi.saarinen@kotimaisetyrtit.fi
varajäsen Sari Lappalainen

6 lk Timo Valjakka
valjakkatimo@gmail.com
varajäsen Ilkka Valjakka

opettajajäsen: Satu Aalto
varajäsen: Anne Kumlin
henkilökunnan edustaja Eija Häkkinen
asiantuntijajäsen Katariina Vilén

RAHULAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ITU RY

Yhdistyksen tarkoituksena on
- edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä
-tukea kotia ja koulua niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystä
- tuoda vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
-toimia oppilaiden ja vanhempien yhteistyöelimenä

Rahulan koulun vanhempainyhdistys ITU ry:n johtokunta

pj: Aki Hyötyläinen puh. 050 5170929
aki.hyotylainen@mikkelinautokuljetus.fi

rahastonhoitaja: Sari Lappalainen

jäsen; Anne Melonen

jäsen: Esa Heikkinen 050 543 9773

jäsen: Eero Lappalainen 040 517 5126

varajäsen: Petteri Torniainen 040 589 2569

varajäsen: Sini Tuunainen


OPPILASTOIMIKUNTA  2013-2014

Kokoontumiset joka kuukauden ensimmäisen viikon maanantaina klo 10.00-10.30

1-2 lk. Eelis Heikkinen ja Alina Valjakka


3-4 lk. Eelis Valjakka ja Jenni Parkkinen


5-6 lk.  Onni Kauppinen ja Aada TuunainenOPETUSLAUTAKUNNAN JÄSENET
Puheenjohtaja
Ukkonen Osmo
Jäsenet
                      Berndt Rauni
                      Hölttä Elina
                      Kovikko Jyrki
                      Kontunen-Karhula Katri
                      Paukku Markku
                      Pöyry Pekka
                      Rautiainen Sari
                      Rusakko Susanna
                      Strengell Janne
                      Tarkiainen Samuel
                      Teittinen Sari
                      Tikkanen Petri
                     
TAPAHTUMAKALENTERI 2013-2014

 

ELOKUU

Koulukummitoiminta käyntiin

15.8. ITU, neuvottelukunta ja koulualueen yrittäjät yhteissuunnitteluilta

23.8. Koulujen välinen salibändyturnaus 5.-6.-luokkalaisille Mikkelin torilla Länsi-Savo Areenalla

28.8. Koko koulun toiminnallinen vanhempainilta koululla Rahula Rules

 

SYYSKUU

2.9. Oppilastoimikunta

3.9. OPEPARKKI klo 13.30-14.00
5.9. Uinnit/Kulttuuriperintöohjelma

24.9. Terveydenhoitaja koululla

27.9. Kodin ja koulun päivä; avoimet ovet, Unicef-kävely, puffetti

Majanrakennuskilpailu

Koulujenväliset maastojuoksukilpailut?

 

LOKAKUU

1.10. OPEPARKKI klo 13.30-14.00

3.10. YÖKOULU 5-6 LK.
7.10. Oppilastoimikunta
8.10. Lasten parlamentti Mikkelissä?
8.10. Terveydenhoitaja koululla
9.10. Lähetystyö esittäytyy
itsearviointi vko 42
pihatalkoot

MARRASKUU
4.11. Oppilastoimikunta
5.11. OPEPARKKI klo 13.30-14.00
12.11. Terveydenhoitaja koululla

 JOULUKUU

2.12. Oppilastoimikunta

3.12. OPEPARKKI klo 13.30-14.00

Musiikki ja liikuntaluokat

Musiikkiluokat 3 - 6 on sijoitettu Päämajakoululle ja 7 - 9 ­Urheilupuiston koululle. Liikuntaluokat 7-9 on sijoitettu Kalevankankaan koululle.

ET-opetus

Uskontokuntiin kuulumattomilla oppilailla on oikeus saada elämän­kat­somustiedon (=ET) opetusta. Vähin­tään kolmelle oppilaalle peruste­taan koulussa oma ryhmä tai opetus järjestetään koulujen yhteistyönä. Huoltajan tulee ilmoittaa koulunjoh­tajalle/rehto­rille ET-opetuksen tarpeesta.

­Tukiopetus

Tukiopetusta annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeenjääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Aloitteen tukiopetuksen saamiseksi voi tehdä oppilas itse, huoltaja, opettaja, oppilaan ohjaaja ym.

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuollolli­nen toiminta edellyttää kaikkien koulun piirissä työskentelevien yhteistyötä. Koulun oppi­lashuol­toon sisältyvät muun muassa seuraavat osa-alueet: koulu­ruokai­lu, koulu­kuljetus, erityisopetus, oppilaanohjaus, psykososiaaliset palvelut, hammashoito ja terveyden­huolto.       


       Oppilashuolenpidonkokonaisuus koulun arkityössä rakentuu
         seuraavista kokonaisuuksista ja toimijoista OHR = oppilashuoltoryhmä
           

Lähde: Leena Nousiainen (2010, oppilashuolenpidon prosessikoulutus )


Kouluruokailu

Kouluruokailu on osa oppi­lashuol­toa ja samalla se on osa koulun kasva­tusta ja opetusta. Kouluruokailun päätavoitteena on ylläpi­tää oppilaan terveyttä ja työtehoa. Kouluruokailun tulee täydentää koululaisen kotona nauttimaa ruokaa, ohjata terveelliseen ravitsemuk­seen, kehittää ruoka- ja makutottumuksia ja opettaa ruokailutapoja.  Kouluateria suunnitellaan turvaamaan näiden yllä mainittujen tavoitteiden toteutuminen. Kouluateria sisältää keskimäärin kolmanneksen päivän ravin­nontarpeesta, mikäli oppilas nauttii kaikki tarjolla olevat aterian osat. Erityisruokavalio tarjo­taan sitä tarvit­seville oppilaille. Ruokavalio valmis­te­taan vain kouluterveydenhoitajan keittiölle antaman ilmoituk­sen perusteella ja tarve tarkistetaan vähintään vuosittain jokaisen lukuvuoden alussa. Oppilaan itsensä tulee huo­lehtia ruokava­lionsa nou­dattami­sesta ja olla yhteydessä asiasta keittiöhenki­lö­kuntaan. Mikäli erikseen valmistettu erityisruokavalio jätetään ruokailematta yli kahden viikon ajan ilman, että poissaolosta on ilmoitettu koulun keittiöön, keskeytetään erityisruokavalion valmistus. Tällöin erityisruokavalion takaisin saaminen edellyttää uutta keskustelua kouluterveydenhoitajan kanssa. Koulujen ruokalista suunnitellaan ruoka- ja puhtauspalveluissa seitsemäksi viikoksi kerrallaan ja se ilmoitetaan viikoittain leh­des­sä. Mikäli vanhemmilla ja/tai oppilailla on kouluruokailuun liittyviä kysymyksiä­, he voivat ottaa yhteyttä oman koulunsa keittiöhenkilökuntaan tai tuotantosuunnittelija Eija Piispaan puh. 044-794 2256.


Koulukuljetukset

1.    Kaupunki järjestää koulukuljetuksen kaikille Mikkelin kaupungista kotoisin oleville peruskoulua käyville oppilaille, joilla perusopetuslain 32 §:n mukaan on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Kuljetus järjestetään yleistä kulkuneuvoa käyttäen tai kaupungin erikseen järjestämällä kulkuneuvolla kaupungin osoittamaan kouluun.

2.    Jos oppilaalle myönnetään huoltajan hakemuksesta koulunkäyntioikeus muuhun kouluun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkojen järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Musiikki- ja liikuntaluokalle hyväksytyn oppilaan kunnan osoittama koulu on koulu, jossa tehostettu musiikinopetus/liikunnanopetus järjestetään.

3.    Sivistystoimen järjestämässä esiope­tukses­sa oleva esioppilas saa maksuttoman koulu­kuljetuksen, mikäli koulu­matka on yli 3 km.

4.    1. - 2. luokan oppilas saa maksuttoman kuljetuksen, mikäli koulumatka on yli 3 km.

5.    Esioppilaille ja peruskoulun 1. - 2. lk:n kuljetusoppilaalle, jolle jää kävelymatkaa kuljetusreitiltä kotiin yli 2 km ja 3. - 9 lk:n oppilaalla yli 3 km, järjestetään mahdollisuuksien mukaan jatkokuljetus.

6.    Oppilas pääsee kuljetukseen edellä mainittua lyhyemmältäkin matkalta huoltajan antamaa maksusitoumusta vastaan koulukuljetusreitin varrelta, mikäli autossa on tilaa. Maksusitoumuksen tehneiltä kuljetuksesta peritään linja-autolipun sarjalipun suuruinen hinta, jonka kaupunki laskuttaa huoltajalta.  Maksusitoumuksen voi tehdä koko lukuvuodelle tai osalle lukuvuotta. Mikäli koulureitiltä joudutaan poikkeamaan siten, että poikkeaman kustannukset ylittävät em. linja-autolipun hinnan, kaupunki ei korvaa ylimääräisiä kilometrejä, vaan veloittaa ne huoltajalta taksin kilometrikorvauksen mukaan.

7.    Asiantuntijalausuntojen perusteella voidaan em. periaatteista poiketen järjestää peruskoulun oppilaalle maksuton koulukuljetus.

8.    Haja-asutusalueella koulukuljetuksissa kulkevilta muilta matkustajilta peritään linja-autolipun kertamaksun hinta, joka vähennetään autoilijalle maksettavasta koulukuljetuskorvauksesta.

9.    Kaupunki järjestää edellä mainituista periaatteista poiketen välituntikuljetuksia, maahanmuuttajien ja paluumuuttajien oman äidinkielen, ET-opetuksen, ortodoksisen uskonnon, mahdollisten muiden vähemmistöuskontojen ja muunkin opetuksen keskittämisen vuoksi silloin, kun keskittäminen on perusteltua opetuksen tarkoituksenmukaisuus- ja/tai taloudellisuusperustein.

HUOM!
Taksioppilaiden tulee ilmoittaa kuljetuksesta poisjäämisestä taksiautoilija Sirve Lyytikäiselle puh. 0400 250182.


Erityisopetus

Erityisopetuksen lähtökohtana on jokaisen lapsen oikeus kehittyä omien edellytystensä mukaisesti. Uusi erityisopetusta koskeva laki korostaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimisen ja kasvun tehostettuun tukeen. Oppilasta, jolla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia, voidaan tukea mm. tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen avulla muun opetuksen yhteydessä. Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltotyössä.

Erityisopetus järjestetään ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä, tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan saamasta muusta tuesta. Ennen kuin oppilaalle tehdään erityisen tuen antamista koskeva päätös, asiasta neuvotellaan oppilaan huoltajan kanssa. Oppilaasta ja hänen oppimisedellytyksistään tehdään ennen päätöksentekoa psykologinen tai lääketieteellinen tutkimus taikka sosiaalinen selvitys. Koulutusjohtaja tekee erityisentuen otto- ja siirtopäätökset. Erityisen tuen piiriin siirtyvälle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Oppilaan ohjaus

Oppilaan ohjaajien tehtäviin kuuluu oppilaiden ohjaaminen:
 

-      opiskelu-, koulutus- ja urasuunnitelmien teossa
-      opiskeluteknisissä kysymyksissä
-      oppimis- ja sopeutumisvaikeuksissaPsykososiaaliset palvelut sisältävät koulupsykologien ja -kuraattoreiden toiminnan. Palvelut tukevat ja auttavat oppilaan koulunkäyntiä ja kokonaiskehitystä. Toiminta on luottamuksellista ja perustuu yhteistyöhön vanhempien, opettajien ja tarvittaessa muiden lapsen asioissa mukana olevien tahojen kanssa.

Koulupsykologien toiminnan tavoitteena on poistaa mahdollisia oppimisen esteitä ja luoda koululaisille heidän oppimisedellytyksiään parhaiten vastaavat opetusjärjestelyt. Työhön sisältyy oppimisvaikeuksien, työskentelytaitojen ja tarkkaavaisuuspulmien selvittäminen, tukitoimien suunnittelu ja seuranta tuen eri tasoilla. Toiminta tapahtuu ennalta sovituissa neuvotteluissa ja tapaamisissa.

Koulukuraattorit ovat koulun sosiaalityöntekijöitä. Kuraattorityön painotus on varhaisessa tuessa ja oppilaiden ongelmien varhaisessa selvittelyssä. Oppilas voi hakeutua/ohjautua koulukuraattorin luo jos mieltä askarruttaa mm. koulunkäyntiin, käyttäytymiseen, kaverisuhteisiin, perheeseen tai vapaa-aikaan liittyvät asiat. Myös huoltajat voivat ottaa yhteyttä suoraan kuraattoriin lapsensa asioissa. Hyvä käytäntö alakouluilla on, että opettaja on yleensä ensin yhteydessä huoltajaan ohjatessaan oppilaan asiaa kuraattorille tai sopiessaan yhteispalavereja.

Koulupsykologi Susanna Muttilainen, puh. 044-794 3014
pirjo.heimonen(at)mikkeli.fi, os. Lähemäenkatu  11 A, 50170 Mikkeli
Toimialueeseen kuuluvat koulut: Haukivuoren koulut, Hiirola, Launiala, Lähemäki, Mikkelin Lyseo, Moisio, Olkkola, Peitsari, Rahula, Rämälä, Sairila, Tuppurala, Urheilupuisto ja Urpola

Koulupsykologi Aija Sairanen, puh. 044-794 3016
aija.sairanen(at)mikkeli.fi, os. Lähemäenkatu  11 A, 50170 Mikkeli
Toimialueeseen kuuluvat koulut: Anttola, Harjumaa, Ihastjärvi, Kalevankangas,
Otava, Päämajakoulu, Rantakylä, Rouhiala ja Vanhala

Koulukuraattori Kirsti Jalkanen, puh. 044 794 2786
kirsti.jalkanen(at)mikkeli.fi, os. Lähemäenkatu 11 A, 50170 Mikkeli
Toimialueeseen kuuluvat koulut: Launiala, Moisio, Tuppurala ja Urpola. Urheilupuiston koulu 30.9.2013 saakka.
Koulukuraattori Katriina Noponen 1.10.2013 alkaen, puh. 044 794 2786
katriina.noponen(at)mikkeli.fi, os. Lähemäenkatu 11 A, 50170 Mikkeli
Toimialueeseen kuuluu Urheilupuiston koulu
Koulukuraattori Sisko Kuokka, puh. 044 794 2785
sisko.kuokka(at)mikkeli.fi, os. Raviradantie 16, 50100 Mikkeli
Toimialueeseen kuuluvat koulut: Kalevankangas, Harjumaa, Ihastjärvi, Päämajakoulu, Rouhiala ja Vanhala
Koulukuraattori Maria Merta, puh. 040 674 2270
sijaisen Kaarina Mehto 3.6.2014 saakka, kaarina.mehto(at)mikkeli.fi, os. Lähemäenkatu 11 A, 50170 Mikkeli; Toimialueeseen kuuluvat koulut: Ristiina, Anttola, Olkkola, Peitsari, Pellosniemi  ja Suomenniemi
Koulukuraattori Outi Puikkonen, puh. 044 794 2778
outi.puikkonen(at)mikkeli.fi, os. Lähemäenkatu 11 A, 50170 Mikkeli
Toimialueeseen kuuluvat koulut: Mikkelin Lyseo, Hiirola, Lähemäki, Rahula, Rämälä ja Sairila

Koulukuraattori Karoliina Rötkö, puh. 044 794 3034
sij. Marjukka Kihl-Vilèn 7.6.2014 saakka, marjukka.kihl-vilen(at)mikkeli.fi
os. Vanhamäentie 2, 50600 Mikkeli
Toimialueeseen kuuluvat koulut: Rantakylä, Otava ja Haukivuoren koulut

Koululaista ja hänen perhettään auttavat myös mm. seuraavat toimipaikat:

Lasten kehityksen tukiyksikkö                                                              
os. Lähemäenkatu 11 A, 50170 Mikkeli, puh. 194 2344, päivystävä työntekijä ma-pe klo 12-13

Ristimäenkatu 3
50100 Mikkeli
puh. 044 794 3266 (klo 13 - 17)
facebook.com/mikkelinolkkari

os. Mikonkatu 3, 50100 Mikkeli, puh. 015 3511. Tarvitaan lääkärin lähete.

Sosiaali- ja terveystoimen lastensuojelun virka-ajan päivystys
puh. 044 794 2394  (ma-pe klo 8 - 11 ja klo 12 - 16),
virka-ajan ulkopuolella päivystys puh. 112


 Hammashoito


Koululaisten hammashoitoa koskevissa asioissa on mahdollista
ottaa yhteyttä soittamalla ajanvaraukseen ma-pe klo 7:30 - 15 puh. 194 4410.

Koululaisten suun terveystarkastukset toteutetaan Mikkelissä valtioneuvoston asetuksen (380/2009) mukaisesti: ensimmäisen, kolmannen, viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaat kutsutaan henkilökohtaisella kirjeellä syntymävuoden perusteella. Näiden tarkastuskertojen lisäksi oppilaalle määritetään tarvittaessa tiheämmin tehtäviä hammastarkastuksia. 

Hammastarkastuksen yhteydessä laaditaan henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Sen toteuttamiseen osallistuvat kaikki suun terveydenhuollon ammattiryhmät: hammaslääkäri, erikoishammaslääkäri, hammashoitaja ja suuhygienisti.

Hammassäryn tai -tapaturman sattuessa tulee ottaa yhteys hammaslääkäripäivystykseen Pankalammen pääterveysasemalle, arkisin klo 7.30-15, puh. (015) 194 4410, viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 10–12 ilman ajanvarausta, puh. (015)194 4425.

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua, jota on saatavilla pääsääntöisesti koulupäivien aikana koululta tai sen välittömästä läheisyydestä.

- kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön
hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta
- vuosiluokittain oppilaan kasvun, terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen
- oppilaan, vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
- oppilaan suun terveydenhuolto
- oppilaan erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen, pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
- oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset
- yhteistyö muun opetus- ja oppilashuollon henkilöstön kanssa
Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajoissa terveystarkastuksissa kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi myös koko perheen hyvinvointia. Tarkastukseen sisältyy vanhempien haastattelu sekä opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa. Vanhemmat kutsutaan mukaan tarkastuksiin.
Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan asiakkaita yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Oppilaat voivat tulla myös aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan tai mieltään vaivaavista asioista. Huoltajat voivat varata ajan oppilaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa.
Kouluterveydenhuollossa lapsille annetaan ikäkausiin/yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.
Sairaanhoito ei pääsääntöisesti kuulu kouluterveydenhuoltoon lukuun ottamatta koulussa sattuneita tapaturmia ja äkillisiä sairastumisia. Näissä tapauksessa terveydenhoitaja arvioi tilanteen ja lähettää tarvittaessa jatkohoitoon. Kuljetuksista huolehtivat ensi sijassa vanhemmat. Koulun tapaturmavakuutus ei korvaa hoitoa yksityisellä lääkärillä. Vapaa-ajan tapaturmissa ja sairastumisissa hoito tapahtuu terveysasemalla.Seutusote_merkki.png

Koulu                                                           Terveyden-                                               Vastaanotto                                   th:n puh.                      
                                                                     hoitaja                                                        päivä
___________________________________________________________________________________________________
Anttolan                                                      Eeva Romo                                                  ma-ke, pe                                               044 794 4494
Harjumaa                                                    Soili Nenonen                                            1 x kk:ssa                                    044 794 4717
Haukivuoren                 
  Aseman koulu                                          Anne Heikkinen                                         ti                                                   044 794 5623
  Yläkoulu                                                    Anne Heikkinen                                                                                              044 794 5623
___________________________________________________________________________________________________
Hiirola                                                          Anne Heikkinen                                         kk:n 1. to                                     044 794 5623
Ihastjärvi                                                     Riitta Sillanpää                                            kk:n 1. to                                     044 794 4655              
Kalevankangas                                           Katja Romo                                                 ma - pe                                        044 794 4660
___________________________________________________________________________________________________
Launiala                                                       Riitta Sillanpää                                            to                                                  044 794 4655
Lähemäki                                                    Riitta Sillanpää                                            ma, ke                                          044 794 4655
Lyseon koulu                                              Heli Mäkelä                                                ma-ke, pe                                    044 794 4658
___________________________________________________________________________________________________
Moisio                                                         Katja Romo                                                 kk:n 1. ja 3. ke                            044 794 4660
Olkkola                                                                 Eeva Romo                                        kk:n 1. pe                                    044 794 4494
Otava                                                           Piia Liukkonen                                           ma ja pe                                      044 794 4654
___________________________________________________________________________________________________
Peitsari                                                                 Heli Mäkelä                                       joka toinen to                             044 794 4658
Pellosniemen                                             Kaarina Kiri                                                 kk:n 1. ma                                   044 794 5060
Päämajakoulu                                             Soili Nenonen                                            ma-pe                                          044 794 4717
____________________________________________________________________________________________________
Rahula                                                         Soili Nenonen                                            1 x kk:ssa                                    044 794 4717
Rantakylä                                                    Minna Keränen                                          ma - pe                                        044 794 4669
Ristiina                                                         Kaarina Kiri                                                 ma - pe                                        044 794 5060
___________________________________________________________________________________________________
Rouhiala                                                      Soili Nenonen                                            1 x kk:ssa                                    044 794 4717
Rämälä                                                         Mari Kirvesniemi                                       kk;n 1. to                                     044 794 4653
Sairila                                                           Piia Liukkonen                                           ke                                                 044 794 4654
____________________________________________________________________________________________________
Suomenniemen                                         Kaarina Kiri                                                 kk:n 2. ti                                      044 794 5060
Tuppurala                                                   Riitta Sillanpää                                            ti ja pe                                         044 794 4655
Urheilupuisto                                             Mari Kirvesniemi                                       ma - pe                                        044 794 4653
______________________________________________________________________________________________________
Urpola                                                         Piia Liukkonen                                           ti ja to                                          044 794 4654
Vanhala                                                       Piia Liukkonen                                           kk:n 4. ke                                    044 794 4654


Vakuutukset

Kaupunki on vakuuttanut oppilaat Pohjola Vakuutus Oy:ssä. Tapaturmavakuutusnumero on 206/8727718/7. Koulu ilmoittaa tapaturmista sähköisesti suoraan vakuutusyhtiölle.

Vakuutukset ovat voimassa
-       koulumatkoilla
-       opetustunneilla
-       välitunneilla
-       koulujen urheilutilaisuuksissa, retkillä, opintokäynneillä
-       ulkomaille tehdyissä matkoissa
-       tet-harjoittelussa
Em. tapauksissa vakuutus korvaa kaikki lääkärikustannukset ja lääkärin määräämät hoidot ja lääkkeet vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutukset eivät ole voimassa
-       poistuttaessa omille asioille koulun alueelta ruoka-, vapaa- ja välitunneilla
-       poistuttaessa omille asioille luokkaretki, opintoretki ym. matkojen aikana ellei siitä ole mainintaa matkasuunnitelmassa

Vakuutus ei korvaa
-       sairauden ja rasituksen vähitellen aiheuttamaa vammaa
-       oppilaan omaisuudelle tapahtuneita vahinkoja (poikkeuksena koulutapaturman yhteydessä särkyneet silmälasit, jos tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa).
-       matkatavaroita

Jos huoltajalle tulee kustannuksia tapaturmasta, hänen on tehtävä lasku ja liitettävä laskun mukaan tositteet maksetuista kustannuksista.
Laskussa on oltava seuraavat tiedot:
-       Maksun saajan nimi, henkilötunnus, osoite, pankkitili
-       Oppilaan nimi, tapaturmapäivä
-       Erittely siitä, mitä korvauksia anotaan
Lasku toimitetaan os. Mikkelin kaupunki/Sivistystoimi/Armi Karvonen, PL 206, 50101 Mikkeli.
Vakuutusten yhteyshenkilö on Sivistystoimen toimistosihteeri Armi Karvonen, puh. 194 3006 ja hänen poissa ollessaan toimistosihteeri Helinä Hyytiäinen, puh. 194 3012.

 

HUOLTAJAN HYVÄ TIETÄÄ


 Pidämme perjantaiaamuisin koko koulun yhteisen aamunavauksen, johon kuuluu myös virsien harjoittelua. Seurakunnan edustajat pitävät aamunavauksen kerran kuukaudessa.

Kotitehtäviä pyritään antamaan päivittäin.  Unohduksesta ilmoitetaan kotiin kirjallisesti. Luokittain sovitusta määrästä unohduksia kuukaudessa seuraa jälki-istunto.

Kadonneet tavarat löytyvät helpoimmin, mikäli niissä on omistajan nimi. Kadonneista tavaroista voi kysellä Eijalta. 
Polkupyörän käyttö koulumatkoilla
on luvallista 3.-6. luokkien oppilailla. Pyöräilijöiden tulee käyttää matkan aikana kypärää. Jos huoltaja haluaa poiketa tästä säännöstä, tulee siitä sopia erikseen luokanopettajan kanssa.
Jos oppilas kuuluu koulukyydityksen piiriin ja haluaa tulla itsenäisesti kouluun kävellen tai pyörällä, on hänen tuotava kouluun vanhempien allekirjoittama lupalappu.
Koulun takana oleva parkkipaikka toimii lasten haku- ja tuontipaikkana aamu- ja iltapäivisin silloin, kun lasta kuljetetaan autolla. Koulun piha on liian vaarallinen saattoliikenteelle.

Koulussa matkapuhelinta saa käyttää vain, jos opettaja on antanut siihen luvan.

Sisäliikuntatuntien jälkeen käymme pääsääntöisesti suihkussa.

Oppilailla tulee olla mukana liikuntaan sopivat vaatteet (urheilujalkineet ja joustavat vaatteet) ja pyyhe. Mikäli liikuntatunti on päivän viimeinen tunti, saa pesulla vaihtoehtoisesti käydä kotona. Kannusta lastasi harrastamaan liikuntaa myös vapaa-aikoina.

Koulumme talviliikuntamuotoihin kuuluvat luistelu ja hiihto.

 Toivomme, että kodit hankkivat lapsille luistelu- ja hiihtovälineet. Koululla on joitakin vanhoja suksia ja kypäriä (kypäräpakko luistellessa) lainattavaksi.

Ulkoliikunnassa käytetään lenkkitossuja.

Sisäliikuntaan mukaan pyyhe ja vaihtovaatteet


 

 

 


OPPILAAN MUISTILISTA UIMAHALLIIN


Otan uintitunnille mukaan:
·         ihonmyötäinen uima-asu, pyyhe, laudeliina, (uimalakki tai hiuspompula pitkille hiuksille)
·         suihkusaippua, shampoo

Pukuhuoneessa:
·         laitan vaatteeni siististi kaappiin
·         sidon pitkät hiukset tai käytän uimalakkia

Pesutilassa:
·         käyn WC:ssä ennen pesua
·         peseydyn ilman uima-asua, koska muuten lika kerääntyy uikkareihin
·         pesen itseni saippualla, koska pelkkä suihkussaolo ei puhdista
·         pesen hiukset, muuten vien irtohiuksia ja likaa suoraan altaaseen
·         käytän saunassa laudeliinaa ja menen sinne ilman uima-asua; näin sauna pysyy puhtaana eikä uima-asustani höyrysty terveydelle haitallista uimaveden klooria saunan hengitysilmaan
·         opettelen: SUIHKUUN – SAUNAAN – SUIHKUUN – UIMAAN – SUIHKUUN – SAUNAAN – SUIHKUUN – PUKEMAAN

Allastiloissa:
·         en mene veteen ilman uimaopettajan lupaa!
·         noudatan uimahallin järjestyssääntöjä
·         seuraan uimaopettajan ohjeita ja opetusta

 

 

 

 

 

 


OPPILASARVIOINTI


Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään ja siten tukea myös oppilaan persoonallisuuden kasvua.

Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia. Työskentelyn arvioinnin pohjana ovat työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet. Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Arvioinnissa otetaan huomioon myös, miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Työskentelyä voidaan arvioida myös erikseen.

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Opetussuunnitelmassa tulee asettaa tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. Käyttäytymisen tavoitteita määriteltäessä otetaan huomioon koulun kasvatukselle asetetut tavoitteet.
Arvioinnissa siirrytään numeroarvosteluun perusopetuksessa seuraavasti:

3. lk. Käyttäytyminen, äidinkieli ja kirjallisuus sekä matematiikka
4. lk. Edellisten lisäksi: ympäristö –ja luonnontieto, A1- kieli
5. lk. Kaikki yhteiset oppiaineet

Numeroarvostelua voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla.

Perusopetusta antavissa kouluissa annetaan vähintään yksi välitodistus. Välitodistus voidaan korvata opettajan, huoltajan ja oppilaan välisellä arviointikeskustelulla. Välitodistuksen antamisajankohdasta ja muodosta (todistus/arviointikeskustelu) päätetään koulun vuosisuunnitelmassa.

Oppilaalle annetaan erotodistus, jos hän vaihtaa koulua kesken lukuvuoden.

Oppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja, todistus on näiltä osin salassa pidettävä ja se voidaan antaa vain oppilaalle ja hänen huoltajalleen.


Mikkelissä käytetään seuraavia oppiaineiden yleisiä arvostelukriteerejä. Oppiaineiden arviointi perustuu tavoitteiden saavuttamiseen ja sisältöjen hallintaan.

10: Erinomainen. Mikäli oppilas ylittää lähes kaikkien oppiaineen kriteereiden edellyttämän osaamisen tason ja tämän lisäksi hän osoittaa erityistä harrastuneisuutta oppiaineen aihepiiriä kohtaan.

9: Kiitettävä. Mikäli oppilas ylittää useimpien oppiaineen kriteerien edellyttämän osaamisen tason.

8: Hyvä.
Mikäli oppilas osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista; joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen.

7: Tyydyttävä. Mikäli oppilas osoittaa osaamista, jota useimmat oppiaineen kriteerit edellyttävät.

6: Kohtalainen.
Mikäli oppilas osoittaa joidenkin oppiaineen kriteerien edellyttämää osaamista.

5: Välttävä. Mikäli oppilas pyrkii oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen, vaikka pystyy osoittamaan vain jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista.

4: Hylätty. Oppilas ei ole saavuttanut tavoitteita tukitoimista huolimatta.

Jos oppilaalle on tulossa oppiaineesta hylätty suoritus, varataan oppilaalle tilaisuus suorittaa aineen oppimäärä hyväksytysti vielä lukuvuoden työskentelyn kestäessä. Suoritusajankohdasta sopivat opettaja ja oppilas yhdessä. Jos oppilas osallistuu lukuvuoden työskentelyn kestäessä hylätyn suorituksen korotukseen ja saa suorituksestaan edelleen hylätyn arvosanan, varataan hänelle toinen korotusmahdollisuus kesäloman aikana.

Joka tapauksessa oppilaalla on mahdollisuus hylätyn suorituksen korottamiseen kesäloman aikana.
Erillisen kuulustelun suorituspäivästä päättävät opettajakunta sekä rehtori yhdessä.


Käyttäytyminen

Mikkelissä käyttäytymisen arvioinnissa siirrytään numeroarvosteluun kolmannen vuosiluokan lukuvuositodistuksessa. Käyttäytymisen arvostelu perustuu seuraaviin arvosteluperusteisiin


Käyttäytymisen arvosana muodostuu eri osa-alueiden arvosteluperusteiden keskiarvona. Perusteet koskevat kouluympäristöä ja ne tulee suhteuttaa oppilaan ikään.
Muistiinpanoja


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

 

  

Ei kommentteja: