Neuvottelukunta
Neuvottelukuntien tehtävänä on:
‑toimia yhteistyölinkkinä työelämään ja tässä tarkoituksessa tuoda oppilaitoksen opetustyöhön ja opetussuunnitelmiin työelämän näkemykset ja kannanotot,
- toimia koulun ja kodin välisen yhteistyön edistäjänä, ja osallistua koulun kehittämistyöhön,
- antaa koulun/oppilaitoksen toimintaan liittyviä lausuntoja ja tehdä esityksiä.

Rahulan koulun Neuvottelukunta 2014-2017:
1.      jäsen Kati Heikkinen, varajäsen Katja Valjakka
2.      jäsen Typy Reponen, varajäsen Heli Torniainen
3.      jäsen Katja Lavikainen, varajäsen Annukka Kiiskinen
4.      jäsen Sini Tuunainen, varajäsen Aki Hyötyläinen
5.      jäsen Mikko Kankainen, varajäsen Timo Kauppinen
6.      jäsen Juha Anttonen, varajäsen Teemu Parkkinen
7.      jäsen Katja Hämäläinen, varajäsen Hanna Hyvärinen
       opettajajäsen Satu Aalto, varajäsen Anne Kumlin
       henkilökunnan edustaja Eija Häkkinen
       asiantuntijajäsen Katariina Vilén
RAHULAN KOULUN  NEUVOTTELUKUNTA                  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015
PAIKKA:                  Rahulan koulu
AIKA:                       06.05.2015  klo 18.00
PAIKALLA:
                                  Juha Anttonen ,neuvottelukunnan puheenjohtaja
                                  Typy Reponen
                                  Katariina Vilen,asiantuntijajäsen
                                  Katja Lavikainen
                                  Sini Tuunainen
                                  Kati Heikkinen
                                  Eija Häkkinen, henkilökunnanedustaja
                                  Katja Hämäläinen,sihteeri
                                  Mikko Kankainen
                                  Satu Aalto,opettajajäsen


1§ KOKOUKSEN AVAUS
                                 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05
2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
                                 Kokous todettiin lailliseksi ja  päätösvaltaiseksi, kaikki kutsutut ovat paikalla.
3§ KOKOUKSEEN JÄRJESTÄYTYMINEN
                                  Puheenjohtaja Juha Anttonen, sihteeri Katja Hämäläinen ja                                 pöytäkirjan tarkastajina toimivat Kati Heikkinen ja Sini Tuunainen.                                                                                            
4§ KESÄN KORVALLA TAPAHTUMA 7.5
                                 Hyvin on ilmoittautuneita ko. tilaisuuteen. Ensimmäisestä vanhempainillasta,         kevään korvalla tapahtumasta on saatu hyvää palautetta.                                                                                              
                                                                                                                                                                             
5§ LUKUVUOSI 2014-2015 YHTEENVETO
                                 Kodin ja koulun yhteistyö on onnistunut tänä vuonna erittäin hyvin.                      Vanhempainiltoja on järjestetty tänä vuonna yhteensä neljä.
                                 Neuvottelukunta on toiminut ahkerasti.                                                                                   -Pikavuoropysäkki aloite on lähetetty                                                                                                    Ely-keskuksen kirjaamoon käsiteltäväksi
                                 -Neuvottelukunta oli aktiivisena vastustamasssa koulun lakkautusta mm.              laatimalla lausunnon asiasta

6§ MUUT ASIAT
                                 1. Keskustelimme Katariinan tilalle tulevan opettajan valinnasta.                                                            Neuvottelukunta olisi halukas osallistumaan haku prosessiin, jos se on
                                 mahdollista.                                                                                                       
                                


Listasimme ominaisuuksia joita toivoisimme virkaan valittavalla opettajalla olevan


- aktiivinen
- uskaltaa olla vajavainen
- uskaltaa pyytää apua
- ajan hermolla oleva
- maalaisjärkinen
- helposti lähestyttävä
- yhteistyöhaluinen huoltajien ja sidosryhmien kanssa
- kiinnostunut koulun ja kylän kehittämisestä
- luova
- haluaa kehittää ja kehittyä
- tarvittaessa jämäkkä
-kiinnostunut erityis oppilaiden kanssa työskentelystä ja heidän erityistarpeista

2. Katariina kertoi kevätretki suunnitelmista 27.5. Retki kohteena on Lappeenranta. Tarkempi aikataulu selviää myöhemmin.

3. Katariina kiitteli neuvottelukuntaa kuluneesta vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä.

7§ SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään syksyllä 2015. Juha ilmoittaa ajankohdan lähempänä.
8§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
                                 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50                                                        


ALLEKIRJOITUKSET
                                 Neuvottelukunnan puheenjohtaja
                                 Juha Anttonen
                                 ____________________________________

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU

                                 Sini Tuunainen
                                 ____________________________________

                                 Kati Heikkinen

                                 ____________________________________

ALOITE

Rahulassa halutaan parantaa liikenneyhteyksiä

Mikkelin Rahulassa toimii aktiivinen taajamakoulu ja tiivis kyläyhteisö.  Rahulassa  5-tien, Kokkosenlahden tien  ja Rahulantien risteyksen tuntumassa on tällä hetkellä vain vakiovuoropysäkki. Tähän asiaan toivoisimme muutosta pikavuoropysäkiksi.  Pikavuoropysäkin tarve korostuu erityisesti iltapäivisin, jolloin viimeinen vakiovuoro Mikkelistä Rahulaan lähtee kaupungista jo klo 16.20, tämän jälkeen Rahulan ohi kulkee vain pikavuoroja. Koulupäivät Rahulassa päättyvät klo 13.30 ja ensimmäinen bussi kaupunkiin päin kulkee Rahulan ohi n. klo 15.30. Tämä rajoittaa merkittävästi koululta kaupunkiin kulkua, niin harrastusten kuin työmatkojenkin osalta.
Lähimmät pikavuoropysäkit ovat Visulahdessa (6,6 km päässä) sekä Koskentaipaleessa (6,4 km päässä), joten Rahulan asukkaille niistä ei ole hyötyä.  Ely-keskuksen tavoitteena on hyvällä  pysäkkisuunnittelulla lisätä linja-autoliikenteen houkuttelevuutta. Taloudellisesti pikavuoropysäkin perustaminen ei tulisi kalliiksi, kun vakiovuoropysäkit ovat jo olemassa.  Näin pysäkkijärjestelyt olisivat turvallisia ja liikenteellisesti sujuvia, koska käytettäisiin jo olemassa olevia rakenteita, eikä erikseen tulisi kunnossapitokustannuksiakaan.
Rahulan olemassa olevaa pysäkkiä pidetään valtakunnallisestikin tärkeänä pysäkkinä. Muun muassa Matkapoikien verkosto on huomioinut Rahulan keskuksena, jossa kannattaa pysähtyä ja ottaa kyytiin matkustavia asiakkaita. Pikavuoropysäkin saaminen vilkastuttaisi edelleen liikkumista ja mahdollistaisi joukkoliikennevälineiden käytön niin vakio- kuin pikavuorojenkin osalta.
Koska risteykseen on olemassa vahvistettu korjaussuunnitelma, täydentäisi pikavuoropysäkki liikennejärjestelyjen toimivuutta.  Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa ennen valtatien 5 parantamista uudessa maastokäytävässä välillä Visulahti -Nuutilanmäki .

Juha Anttonen                                                                                      Aki Hyötyläinen
puheenjohtaja                                                                                      puheenjohtaja
Rahulan koulun neuvottelukunta                    Vanhempainyhdistys ITU ry.

Antti Kajakoski                                                         Marjukka Lautiainen
puheenjohtaja                                                                                      puheenjohtaja
Rahulan kylätoimikunta/Nons ry                      Rahulan seudun maa- ja kotitalousseura

Katariina Vilén
rehtori
Rahulan koulu

RAHULAN KOULUN  NEUVOTTELUKUNTA                  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015
PAIKKA:                 Rahulan koulu
AIKA:                      18.02.2015  klo 18.00
PAIKALLA:
                                  Juha Anttonen, neuvottelukunnan puheenjohtaja
                                  Typy Reponen
                                  Katariina Vilen, asiantuntijajäsen
                                  Katja Lavikainen
                                  Aki Hyötyläinen, varajäsen
                                  Kati Heikkinen
                                  Eija Häkkinen, henkilökunnanedustaja
                                  Katja Hämäläinen, sihteeri
                                  Mikko Kankainen
                                  Satu Aalto, opettajajäsen


1§ KOKOUKSEN AVAUS
                                 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05
2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
                                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kaikki kutsutut ovat paikalla.
3§ KOKOUKSEEN JÄRJESTÄYTYMINEN
                                  Puheenjohtajana jatkaa Juha Anttonen, sihteerinä Katja Hämäläinen ja         pöytäkirjan tarkastajina Kati Heikkinenja Typy Reponen.                                                                                                    
4§ KEVÄÄN VANHEMPAINILTA
                                 Suunnittelimme vanhempainiltaa keväälle. Päätimme pitää kaksi erilaista iltaa.                 Toinen ilta olisi luento, jonka pitää konsultoiva erityisluokanopettaja  Anu   Kokkonen.Sen                      ajankohta selviää myöhemmin, Anun aikataulun mukaisesti. Tilaisuudessa                                                                  arvotaan elokuvalippu paketti osallistujien kesken.
                                 Toisen illan teema on ”Kesän korvalla” ja se pidetään 7.5. Opettajat pitävät pienimuotoisen yhteenvedon oman luokkansa vanhempien kanssa ja sen                                                                 jälkeen ovat tavattavissa henkilökohtaisesti. Samalla muut vanhemmat voivat                                                    nauttia kahvista ja jäätelöbaarin antimista, sekä keskustella toistensa kanssa.                                                                Tilaisuuksiin järjestetään lapsiparkki tarvittaessa.                                                                                                 
                                                                                                                                                                             
5§ MUUT ASIAT
                                 Käsittelimme pikavuoropysäkki aloitetta, jonka Sini oli valmistellut. Päätimme                laittaa asiasta kirjoituksen myös Länsi-Savo lehteen. Aloite lähetettiin yhdessä                                         Norolan Nuorisoseuran, Rahulan seudun maa-ja kotitalousseuran ja ITU:n                                                   kanssa Pohjois-Savon ELY-keskukseen.
                                 Seuraava kokous 7.5 2015 klo 17.00 yhdessä ITU:n kanssa.

6§KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
                                 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05                                                     


ALLEKIRJOITUKSET
Neuvottelukunnan puheenjohtaja
Juha Anttonen          ____________________________________

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU

Typy Reponen          ____________________________________


Kati Heikkinen         ____________________________________RAHULAN KOULUN  NEUVOTTELUKUNTA                  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014
PAIKKA:                 Rahulan koulu
AIKA:                      19.11.2014  klo 18.00
PAIKALLA:
                                  Juha Anttonen ,neuvottelukunnan puheenjohtaja
                                  Typy Reponen
                                  Katariina Vilen,asiantuntijajäsen
                                  Annukka Kiiskinen,varajäsen
                                  Sini Tuunainen
                                  Kati Heikkinen
                                  Eija Häkkinen, henkilökunnanedusaja
                                  Katja Hämäläinen,sihteeri
                                  Mikko Kankainen
                                  Anne Kumlin,varajäsen


1§ KOKOUKSEN AVAUS
                                 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05
2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
                                 Kokous todettiin lailliseksi ja  päätösvaltaiseksi, kaikki kutsutut ovat paikalla.
3§ KOKOUKSEEN JÄRJESTÄYTYMINEN
                                  Puheenjohtajana jatkaa Juha Anttonen, sihteerinä Katja Hämäläinen ja         pöytäkirjan tarkastajina Kati Heikkinen ja Sini Tuunainen.                                                                                                    
4§ RAHULAN KOULUN LAKKAUTUSUHKA
                                 Koulu saa jatkaa toistaiseksi toimintaansa entisellään. Kaupunki tekee          selvitystä koko koulu verkostosta. Sen pohjalta kaupunki tekee jatkossa                                                                 päätöksiä koulujen lakkautuksista.
                                 Kamppanja, jota teimme koulun puolesta syksyn aikana, onnistui                  erinomaisesti. Paljon on tullut kiitosta ja olemme saanut hyvin kouluamme                                                                      esille.
                                 Jatkossa päivitämme facebook- sivuja ja blogia edelleen ahkerasti. Koulussa                                 aloitetaan kevät lukukaudella Jyväkylän yliopiston järjestämä projekti,         yhdysluokka opetuksen kehittämiseksi uuden opetussuunnitelman mukaisesti.                                                                        .
5§ MUUT ASIAT
                                 1.Pikavuoropysäkki esitystä kehittelimme ja kokosimme asioita, joita voisi   tuoda siinä vielä esille. Sini laittaa esityksen menemään ely-keskukseen .
                                 2.Pikkujoulut(=jälkilöylyt) pidämme 16.1.2015. Puheenjohtaja laittaa kutsut ja                varaa paikat (keilahallilta radat ja pöytä varaus Fernandoon).
                                 3.Seuraava kokous 18.2.2015 klo 18, siellä suunnittelemme kevään               vanhempainiltaa.
6§KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
                                 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45                                                     


ALLEKIRJOITUKSET
Neuvottelukunnan puheenjohtaja
Juha Anttonen          ____________________________________

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU

Sini Tuunainen          ____________________________________


Kati Heikkinen         ____________________________________


RAHULAN KOULUN                                                 KOKOUSPÖYTÄKIRJA   2/2014 KEVÄT

NEUVOTTELUKUNTA
KOKOUSAIKA:               23.4.2014, KLO. 18:00-19:00
KOKOUSPAIKKA:         Rahulan koulu

PAIKALLA:                                            PJ Satu Loukiainen
                                            Terhi Saarinen
                                            Eija Häkkinen, h:lökunnan edustaja
Katariina Vilen, asiantuntijajäsen
Pauliina Parkkinen, sihteeri

                                           

§1     KOKOUKSEN AVAUS

Neuvottelukunnan puheenjohtaja avasi kokouksen 18:10

§ 2    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.

                                            Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen

§ 3     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terhi Saarinen ja Eija Häkkinen.

§ 4    KULUNEEN TOIMINTAKAUDEN ARVIO

Kävimme läpi syksyn suunnitelman ja totesimme suunniteltujen tapahtumien (syksyn ja kevättalven vanhempainillat) onnistuneen hyvin. Samoin varainhankinta on ollut toimivaa. Ensi vuonna suunnitelmissa on tehdä myyntiin kalenteri joulukorttien sijaan joulumyyntiin. Neuvottelukunnan toimintakausi päättyy ja jäsenistöstä löytyi sekä halukkuutta jatkaa että siirtyä syrjään.

§ 5    PRO-KOULU HANKE

                                            Neuvottelukunnan ehdotukset kasvatustavoitteiksi olivat hyvin samansuuntaisia koulun sisällä pohdittujen teemojen kanssa. Ehdotuksina olivat toisten sekä vanhempien että koulukavereiden kunnioittaminen, ennakkoluulottomuus – suvaitsevaisuus, opiskelun ilon tärkeys (innostun ja innostan) ja vastuullisuus.

§ 6    NEUVOTTELUKUNNAN OSALLISTUMINEN KEVÄTJUHLAAN

Puheenjohtaja lupautui pitämään kevätjuhlassa lyhyen ja innostavan puheen koulunsa lopettaville ja sitä jatkaville oppilaille ja heidän vanhemmilleen, tarkoituksena kertoa neuvottelukunnan toiminnasta ja innostaa uusia vanhempia samalla mukaan toimintaan.

§ 7    KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
                                            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19:00.


ALLEKIRJOITUKSET                      Puheenjohtaja Satu Loukiainen                           


PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU:
                      Terhi Saarinen                                                            Eija Häkkinen                                                              RAHULAN KOULUN                                                                        PÖYTÄKIRJA
NEUVOTTELUKUNTA                                                                      26.4.2012


KOKOUSAIKA                 torstaina 26.4.2012 klo 18.00
KOKOUSPAIKKA            Rahulan koulu

PAIKALLA                        Salla Hoberg
                                            Tomi Ukkonen
                                            Eija Häkkinen
                                            Riikka Parkkinen
                                            Timo Valjakka
                                            Terhi Saarinen
                                            Aki Lipsanen
                                            Katja Valjakka, siht.
                                            Satu Loukiainen, pj

1§                  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja aloitti kokouksen klo 18.00.2§                  KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Sihteeriksi valittiin Katja Valjakka. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Valjakka ja Riikka Parkkinen.                                           


3§                  LUKUVUOSISUUNNITELMAN ARVIOINTI
Tomi esitteli lukuvuosisuunnitelman kohta kohdalta. Muut kommentoivat suunnitelmaa, kyselivät suunnitelmasta ja suunnitelmasta keskusteltiin.


4§                  MUUT ASIAT
Keskustelimme vappudiscosta ja sen järjestämisestä. Toiveenamme on saada jatkossa enemmän vanhempia mukaan yhteisten tapahtumien järjestämiseen.


5§                  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
                      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.
Rahulan koulun neuvottelukunnan kokouspöytäkirja

Aika: Torstai 19.1.2012
Paikka: Rahulan koulu
Läsnäolijat: Katariina Vilen, Eija Häkkinen, Riikka Parkkinen, Timo Valjakka, Salla Hoberg, Terhi Saarinen, Satu Loukiainen ja Katja Valjakka.


  1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Satu Loukiainen avasi kokouksen. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Osallistujat olivat saaneet kutsun sähköpostitse.

  1. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valittiin kokouksen sihteeriksi Katja Valjakka, koska varsinainen sihteeri Pauliina Parkkinen oli estynyt. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Valjakka ja Salla Hoberg.


  1. VANHEMPAINILLAN SUUNNITTELEMINEN

Neuvottelukunta ja koulun henkilökunta järjestävät yhdessä kevään vanhempainillan. Satu esitti ideoita esim. luennoitsija, toimintapisteitä jne. yhtenä vaihtoehtona jotain liikunnallista ohjelmaa esim. lumikenkäilyä. Päädyttiin yhdessä keskustelun ja ideoinnin tuloksena pitämään vanhempainilta talviloman jälkeisellä viikolla torstaina 8.3 klo. 18.00 Erä-Ässien kodalla ja erämajalla. Ohjelmassa mm. lumikenkäilyä, makkaranpaistoa ja riittävästi aikaa vapaalle seurustelulle ja tutustumiselle. Sovittiin myös työnjaosta. Riikka työstää illasta vanhempainillasta kutsun. Katariina laittaa tietoa jo koulun blogiin. Katariina oli myös selvittänyt lumikenkien lainaamista. Niitä saadaan lainaan. Koulu mahdollisesti hyödyntää kenkiä myös päivällä oppilaiden kanssa. Satu selvittää kodan ja majan käyttöä ja sen lämmitystä. Eija tilaa tarjottavat. Katja selvittää palkintoa liittyen ohjelmaan. Timo katsoo majan pihan tilannetta ja auraamista sekä reittiä majalta kodalle. Lähtö majalle tapahtuisi koulun pihasta kimppakyydein. Iltaan on ennakko ilmoittauminen.

  1. MUUT ASIAT

Koulun hiihtolatu
Maanomistajalta on saatu lupa vesoa ladulle johtavan uran reunuksia. Aki Hyötyläinen on luvannut vesoa, Satu on vielä yhteydessä Akiin.

Luistelukenttä
Luistelukenttää on käyty jäädyttämässä. Jää on edelleen huono ja vaatisi paljon huoltoa. Katariina aikoo olla vieläkin yhteydessä  kenttämestari Kyösti Vilhuseen ja toivoo, että niinä viikkoina kun koulussa on luistelua kentän olisi oltava kunnossa. Keskustelua vanhempien toimesta heräsi myös siitä, että vanhemmat koettavat olla myös yhteydessä ja saada luistelukenttää paremmalle hoidolle ilta- ja viikonloppukäytön vuoksi.

1.luokkaliset ja esikoulun tilanne ensi syksynä

Katariina kertoi, että 1.luokalle ilmoittautuneita on 9-10 oppilasta.  Rahulan esikouluun puolestaan hakijoita on 8-9. Sairilan esikouluun hakijoita on ainoastaan 6 lasta. Katariina käy asian tiimoilta keskustelua Seija Mannisen kanssa.

  1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. 19.45RAHULAN KOULUN                                                 KOKOUSPÖYTÄKIRJA    2/2011 syksy


NEUVOTTELUKUNTA


KOKOUSAIKA:               21. 9. 2011, 17.05-18.00


KOKOUSPAIKKA:         Rahulan koulu

SAAPUVILLA OLLEET


JÄSENET :                      Satu Loukiainen

Terhi Saarinen

Pauliina Parkkinen

Riikka Parkkinen
Aki Lipsanen
Timo Valjakka
Eija Häkkinen, hlökunnan edustaja
Sirkku Pirhonen, opettajajäsen
Katariina Vilen, rehtori


 § 1    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.

                                            Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen 

§ 2    PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terhi Saarinen ja Riikka Parkkinen. 

§ 3    ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI           

Puheenjohtajan tekemä esityslista hyväksyttiin.  

§ 4    TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN KULUVALLE KAUDELLE

·         Toimintasuunnitelman luominen yhdeksi vuodeksi kerrallaan 

·         Seuraavaan kokoukseen Pauliina Parkkinen selvittää linja-autojen kiertoliittymää koskevan aloitteen edistymistä ja tiedottaa siitä puheenjohtajalle 

·         Eija Häkkinen selvittää maanomistajilta mahdollisuutta hiihtolatujen tekoon peltolenkin jatkoksi. Katariina tiedustelee Risto Haikoselta mahdollisuutta hoitaa latuja ja sopia reiteistä maanomistajien kanssa. Satu Loukiainen on yhteydessä Heli Torniaiseen, jos koulu saisi luvan yhdysladun tekoon pienemmille koululaisille tämän pihan reunalta Ompun peltoladulle. 

·         Aki Lipsanen lupautui selvittämään kaupungilta luistelukentän hoidon käytänteistä. Kaupungin apua tarvitaan alkujäädytykseen ja mahdolliseen lisäjäädytykseen. Akille saattaisi olla luistelukentän auraukseen sopivaa kalustoa ja mahdollisuus tehdä ylläpitohoitoa, jos kaupunki korvaa kustannukset. 

·         Järjestetään toiminnallinen vanhempainilta maaliskuussa ja sen suunnittelukokous Pidetään tammikuulla 2012. Keräämme ideoita liikunta-, hyvinvointi-  ja terveysteemalla


§ 5              NEUVOTTELUKUNNAN JA ITUN YHTEISTYÖ

                                     Neuvottelukunnalla on halua tehdä yhteistyötä ITUn kanssa ja auttaa vapaaehtoisten vanhempien aktivoinnissa tilaisuuksien järjestelyihin. Päätimme esitellä toimintasuunnitelmamme tälle vuodelle ja avata neuvottelukunnan toiminta-ajatusta. Toiveena olisi järjestää vastaavanlainen yhteiskokous jatkossa joka syksy.


§ 6              KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

                                         Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.00.

Rahulan koulun uusi neuvottelukunta 2011-2014

2. lk Satu Loukiainen, puheenjohtaja
satu.loukiainen@gmail.com
varajäsen Soile Kauppinen


esikoulu Katja Valjakka, varapuheenjohtaja
katja.valjakka@gmail.com
varajäsen Kati Heikkinen5 lk Pauliina Parkkinen, sihteeri
pauliina.parkkinen@surffi.fi
varajäsen Katri Partio


1. lk Aki Lipsanen
aki.lipsanen@hotmail.fi
varajäsen Timo Korhonen


1. lk Riikka Parkkinen
riikka.parkkinen@surffi.fi
varajäsen Typy Reponen


3. lk Terhi Saarinen
terhi.saarinen@kotimaisetyrtit.fi
varajäsen Sari Lappalainen


6 lk Timo Valjakka
valjakkatimo@gmail.com
varajäsen Ilkka Valjakka

opettajajäsen: Sirkku Pirhonen

varajäsen: Salla Hoberg

henkilökunnan edustaja Eija Häkkinen
asiantuntijajäsen Katariina Vilén