perjantai 31. elokuuta 2012

SYYSKUUN TIEDOTE

SYYSKUUN TIEDOTE


Tämän lukuvuoden teemana on Aktiivinen kansalainen ja yrittäminen. Koulumme oppilastoimikunnan toiminta tukee hyvin tätä ajattelua

Tavoitteena on

- luoda oppilaille mahdollisuudet vaikuttamiseen ja vastuun kantamiseen koulun yhteisistä asioista

- vahvistaa koulun yhteisöllisyyttä sekä luokan yhteisöllistä toimintakulttuuria

- tukea oppilaiden mahdollisuutta osallistua yhteisiä asioita koskevaan keskusteluun.Tämän lukuvuoden oppilastoimikuntaan valittiin seuraavat edustajat:

1-2 lk. Ossi Torniainen 1. lk

Jenni Parkkinen 2. lk

3-4 lk. Leevi Teittinen 3. lk

Jonne Pulkkinen 3. lk

5-6 lk. Jerry Laine 6.lk

Aada Tuunainen 5. lk

Vastuuvetäjänä toimii Satu Aalto. Toimintaa voi seurata koulun blogista.pe 7.9 Mikkelin nyrkkeilijät vierailevat koulullamme ja pitävät tutustumistunnit 3-4 ja 5-6 luokan oppilaille. Koulumme nyrkkeilyä harrastavat oppilaat toimivat apuopettajina.Koulumme on ilmoittautunut Nuoren Suomen Välkkäri –kampanjaan (1.-5.10). Koulumme kuudesluokkalaiset saavat koulullamme EsLi:ltä välkkäriohjaajakoulutusta 12.9. ja 19.9.13.9. klo 18.00 on vanhempien ja oppilaiden yhteinen peli-ilta Rahulan koulun kentällä. Pojille ja isille yhteistä jalkapalloa ja tytöille ja äideille norsupalloa. Kaikki joukolla mukaan!

Samana iltana pidetään Vanhempainyhdistys ITU:n vuosikokous.14.9. on Kodin ja koulun päivä. Pidämme tuolloin avointen ovien päivää koulussa. Oppilastoimikunta järjestää kanttiinin. Tervetuloa!ma 17.9 tutustumme alkuperäiskansoihin. Vuorossa on intiaanikulttuuri.Tarkoitus on käydä koko koulun kanssa keräämässä puolukoita jossakin lähimaastossa. Otamme mielellämme vinkkejä hyvistä puolukkapaikoista. Myymme myös mielellämme poimitut marjat. Ottakaa yhteyttä.

Yrittelijäin mielin,Katariina

Vanhempainillassa 29.8. mietittiin ryhmissä mitä yrityskasvatus voisi olla

Oppilaiden yksilölliset vahvuudet


-kannustus

-sitkeys, tehtävät suoritetaan loppuun astiRyhmä ruma

1. Palveluiden tuottaminen, esim:

-polttopuiden kantaminen

-aurauskeppien valmistus

-jne.

- ”idolit” motivoijina

- oman vahvuuden löytäminen

-taito

-luonne

-harrastusParas e-ryhmätekeminen -> suoritus -> palkkiosovitut toimet kotona:

- tiskivuorot

- siivous

- marjan keräys

- pihatyöt

- lumityöt

- kaupassa ”noutajana” toimiminen

- kaupassa käynti (ikä?)

- läksyjen tekoTehotiimi- voiko uudet keinut olla tehty talkootyönä teetätetty/tilattu kylän rakennusmiehiltä (turvallisuussääd.)- Rahulan koulun joulutapahtumao ohjelmaa ”pääsymaksu” esim. bandi tms.o myyjäiset -> lasten ideoimia/tekemiä tuotteita

-> tarpeita lahjoituksina

-> kuvis/kässä hyvissä ajoin

torstai 30. elokuuta 2012

Rahulan koulun 4H-kerho alkaa!

Rahulan 4H-kerho kokoontuu
joka toinen MAANANTAI 3.9.2012 alkaen
kello 17.30-19.00 Rahulan koululla.
Ala-asteikäisille.

Kerhossa askarrellaan, pelaillaan, ulkoillaan, tutustutaan luontoon ja kaikkea muuta!

Tule sinäkin mukaan 4H-toimintaan ja saat kivan harrastuksen.

Mikkelin 4H-yhdistys ry
Tarja 050 326 1084
Heidi 050 576 5511
www.4h.fi/mikkeli
4hmikkeli@4hmikkeli.fi

keskiviikko 29. elokuuta 2012

Vanhempainillassa tapahtunutta 29.8.2012


Vanhempainillassa tapahtunutta

Paikalla oli 20 vanhempaa.
Aluksi koulun henkilökunta esittäytyi.

Tämän jälkeen esittelin koulun kehittämishankkeet lukuvuonna 2012-2013
-Aktiivinen kansalainen ja yrittäjyys
-Rämälä-Rahula yhteistyö
-Wilman tehokas käyttö (kyselytoiminto käyttöön)
- Koulun blogin päivittäminen

Maisa Kantanen  (Aalto yliopiston kauppatieteiden Pienyrityskeskuksen koulutuspäällikkö) esitteli YES-hanketta ja NY-polkua, joita toteutetaan Rahulan ja Rämälän kouluilla tänä lukuvuonna 2012-2013.

Mietimme ryhmissä, mitä yrittäjyys voisi olla Rahulan koulussa? Ideoita viedään eteen päin huomenna 30.8. ITU:n , neuvottelukunnan, koulualueen yrittäjien ja koulun kanssa yhteisen toiminnan suunnittelupalaverissa klo 18.00 Tervetuloa kaikki mukaan!

Koteihin jaettiin Lukuvuositiedote 2012-2013. Tiedote löytyy myös koulun blogista sähköisessä muodossa.
Huomenna jaamme koteihin loput tiedotteet. Kansikilpailun voittivat Juha 3. lk ja Emilia 6. lk.

Kävimme yhdessä s. 14 Huoltajan hyvä tietää.

Siirryimme kahvikuppien kanssa luokkiin ja juteltiin luokkien omista asioista. Eija oli laittanut löytötavaroita näytille ja niitä voi edelleen kysellä Eijalta.

Lopuksi oli mahdollisuus jutella opettajien kanssa kahdenkesken.

Ilta oli ainakin minulle hyödyllinen ja antoisa. Kiitos siitä teille kaikille mukana olleille!t. Katariina

MUISTA TÄNÄÄN VANHEMPAINILTA

TÄNÄÄN KLO 18.00 RAHULAN KOULUN VANHEMPAINILTA KLO 18.00.
ALOITAMME SALISSA YHTEISILLÄ ASIOILLA JA JATKAMME LUOKKAKOHTAISIA ASIOITA KAHVIEN KERA OMISSA LUOKISSA.

TERVETULOA!

T. KOKO KOULUN VÄKI

tiistai 28. elokuuta 2012

Rehtorin tervehdys

REHTORIN TERVEHDYS
Lomailut ovat päättyneet ja olemme jo hyvää vauhtia yhteisellä oppimisen taipaleella. Toivottavasti myös sisäilmaongelmat ovat kesäisten remonttien myötä taakse jäänyttä elämää.Tänä vuonna painotamme opetussuunnitelman aihekokonaisuutta Aktiivinen kansalainen ja yrittäjyys. Kyse ei suinkaan ole rahan tekemisestä, vaikka sitäkin voi mukana olla. Yrittä-jyyskasvatus on kasvattamista yritteliääseen elämänasenteeseen ja oma-aloitteisuuteen. Tavoitteena on auttaa oppilaita näkemään mahdollisuuksia, ottamaan vastuuta, toimi-maan aktiivisesti ja pitämään lupauksensa. Tosin aktiivisista, oma-aloitteisista ja mahdolli-suuksia näkevistä ihmisistä tulee keskimääräistä useammin yrittäjiä.Osallistaminen on päivän sana. Koulumme oppilastoimikuntaan oli tunkua, sillä lapset ovat motivoituneita toteuttamaan omia ideoitaan. Kannattaakin painottaa yhdessä työs-kentelyä yhteisen hyvän eteen. Opettajan rooli muutoksessa on keskeinen. Kehitys edellyt-tää kokemusten hankkimista, eikä niitä synny varman päälle pelaamalla. Virheet ja mokat kuuluvat kehitykseen puolin ja toisin. Opettaja erehtyy, jos hän tekee asiat oppilaan puo-lesta. Pitää malttaa antaa aikaa oppimisprosessille. Hyvä opettaja eikä vanhempikaan siis paapo lastaan pilalle, mutta antaa tarvittaessa riittävästi tukea.

Kasvattajan on luotava uskoa tulevaisuuteen ja opetettava, että omaan elämäänsä voi vaikuttaa itse tekemällä ja yrittämällä. Työelämässä tarvitaan luovuutta, innovatiivisuutta, vuorovaikutustaitoja, oppimistaitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja ryhmätyöskentelytaitoja. Yhdessä työskentely ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen ovat taitoja, joita kou-lussa on helppo harjoitella. Yhdessä tekemällä ja itse vaikuttamalla on mahdollisuus saa-da positiivisia kokemuksia. Onnistumisien kautta rakennamme itseluottamustamme ja oman elämän hallintaa.Tulevaisuuden tekijät tarvitsevat myös intoa, uskallusta, aktiivisuutta ja epävarmuuden sie-tokykyä. Niin yksilön kuin yhteisönkin eduksi on, jos ohjaamme lapsia ja nuoria huolehti-maan ensisijaisesti itse asioistaan ja tavaroistaan, tekemään tehtävänsä, kantamaan vas-tuuta yhteisön jäsenistä, ponnistelemaan, näkemään vaivaa ja tekemään parhaansa.

Aina kannattaa yrittää, sillä yrittäjämäisestä otteesta elämään on paljon iloa henkilölle itselleen kuin yhteiskunnallemmekin.Aiheeseen liittyen 5-6 luokkalaiset pääsevät tutustumaan ensi keväänä Yrityskylään.

Yrityskylä on 5-6 luokkalaisille suunnattu talous- ja työelämätaitojen oppimisympäristö, joka avataan Mikkeliin keväällä 2013. Se on vaikuttava ja toiminnallinen oppimisympäristö yh-teiskunnasta, yrityksistä ja eri ammateista. Käymme myös oppilaiden kanssa yrittäjyyskas-vatuksen NY-polkua, joka on kymmenen oppitunnin kokonaisuus, joka tarjoaa käytännön läheisiä yhteistyömuotoja nuorten yritysasenteeseen, työelämävalmiuksien sekä talouden hallinnan vahvistamiseen.Yrittäjyyskasvatus –teeman kautta jatkamme yhteistyötämme myös Rämälän koulun kans-sa sekä koulumme neuvottelukunnan, ITU:n ja koulualueen yrittäjien kanssa.Otetaan vastuuta omasta elämästä ja kiinnostutaan tulevaisuudesta!Tehdään loistava lukuvuosi yhdessä!

Katariina

maanantai 27. elokuuta 2012

Rahulan uintivuorot 2012-2013

TI 11.09.2012 klo 10:00 - 10:45 ISO ALLAS 1-2 lk 18 opp. ph:t 3-4


TI 11.09.2012 klo 12:00 - 12:45 ISO ALLAS 3-4 19 op.ph:t 3-4

TI 16.10.2012 klo 10:00 - 10:45 ISO ALLAS 3-4 19 op.ph:t 3-4

TI 16.10.2012 klo 12:00 - 12:45 ISO ALLAS 2 ja 5-6 lk:t 28 opp. Ph:t -34

TI 20.11.2012 klo 12:00 - 12:45 ISO ALLAS 1 ja 5-6 lk:t 26 opp. Ph:t -34

TI 08.01.2013 klo 10:00 - 10:45 ISO ALLAS 1-2 lk 18 opp. ph:t 3-4

TI 08.01.2013 klo 12:00 - 12:45 ISO ALLAS 3-4 19 op.ph:t 3-4

TI 26.03.2013 klo 10:00 - 10:45 ISO ALLAS 3-4 19 op.ph:t 3-4

TI 26.03.2013 klo 12:00 - 12:45 ISO ALLAS 2 ja 5-6 lk:t 28 opp. Ph:t -34

TI 16.04.2013 klo 12:00 - 12:45 ISO ALLAS 1 ja 5-6 lk:t 26 opp. Ph:t 3-4

TI 11.09.2012 klo 10:00 - 10:45 OPETUSALL 1-2 lk 18 opp. ph:t 3-4

TI 11.09.2012 klo 12:00 - 12:45 OPETUSALL 3-4 19opp. ph:t 3-4

TI 16.10.2012 klo 10:00 - 10:45 OPETUSALL 3-4 19opp. ph:t 3-4

TI 16.10.2012 klo 12:00 - 12:45 OPETUSALL 2 ja 5-6 lk:t 28 opp. Ph:t 3-4

TI 20.11.2012 klo 12:00 - 12:45 OPETUSALL 1 ja 5-6 lk:t 26 opp. Ph:t 3-4

TI 08.01.2013 klo 10:00 - 10:45 OPETUSALL 1-2 lk 18 opp. ph:t 3-4

TI 08.01.2013 klo 12:00 - 12:45 OPETUSALL 3-4 19opp. ph:t 3-4

TI 26.03.2013 klo 10:00 - 10:45 OPETUSALL 3-4 19opp. ph:t 3-4

TI 26.03.2013 klo 12:00 - 12:45 OPETUSALL 2 ja 5-6 lk:t 28 opp. Ph:t 3-4

TI 16.04.2013 klo 12:00 - 12:45 OPETUSALL 1 ja 5-6 lk:t 26 opp. Ph:t -34sunnuntai 26. elokuuta 2012

NoNs:n LIIKUNTALUKKARI 2012-2013

ToriSport

12.00 Tapahtuma-alue aukeaa


12.00 – 12.30 Näytösottelu (jalkapallo),

Länsi-Savo All Stars vs. Teatteri All Stars

12.45 – 16.45 Hatsina esittelee toimintaansa

sekä järjestää kilpailuja ja aktiviteetteja torilla

17.00 – 19.00 Juniori-Jukurit esittelee toimintaansa

sekä järjestää kilpailuja ja aktiviteetteja ToriSport-areenalla

19.00 Tapahtuma-alue sulkeutuu

TI 28.8.

14.00 Tapahtuma-alue aukeaa

14.00 – 15.15 Mikkelin KilpaVeikot esittelee toimintaansa

sekä järjestää kilpailuja ja aktiviteetteja ToriSport-areenalla

15.30 – 17.00 Mikkelin Palloilijat (naperofutis) esittelee toimintaansa

sekä järjestää kilpailuja ja aktiviteetteja ToriSport-areenalla

17.15 – 18.45 MAHL esittelee toimintaansa

sekä järjestää kilpailuja ja aktiviteetteja ToriSport-areenalla

KE 29.8.

Tapahtuman järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

Päivitetty 14.8.2012

12.00 Tapahtuma-alue aukeaa

12.00 – 12.30 Näytösottelu (jalkapallo),

Länsi-Savo All Stars vs. Teatteri All Stars

12.45 – 16.45 Hatsina esittelee toimintaansa

sekä järjestää kilpailuja ja aktiviteetteja torilla

17.00 – 19.00 Juniori-Jukurit esittelee toimintaansa

sekä järjestää kilpailuja ja aktiviteetteja ToriSport-areenalla

19.00 Tapahtuma-alue sulkeutuu

TI 28.8.

14.00 Tapahtuma-alue aukeaa

14.00 – 15.15 Mikkelin KilpaVeikot esittelee toimintaansa

sekä järjestää kilpailuja ja aktiviteetteja ToriSport-areenalla

15.30 – 17.00 Mikkelin Palloilijat (naperofutis) esittelee toimintaansa

sekä järjestää kilpailuja ja aktiviteetteja ToriSport-areenalla

17.15 – 18.45 MAHL esittelee toimintaansa

sekä järjestää kilpailuja ja aktiviteetteja ToriSport-areenalla

KE 29.8.

Tapahtuman järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

Päivitetty 14.8.2012

19.00 – 19.30

Näytösottelu (salibandy),

Mikkelin Kampparit (edustusjoukkue) vs. Mikkelin Jukurit (edustusjoukkue)

19.45 – 21.00 St. Michel Bouncers esittelee toimintaansa

sekä järjestää kilpailuja ja aktiviteetteja ToriSport-areenalla

21.00 Tapahtuma-alue sulkeutuuTO 30.8.

14.00 Tapahtuma-alue aukeaa

14.15 – 16.15 PU 62 esittelee toimintaansa

sekä järjestää kilpailuja ja aktiviteetteja ToriSport-areenalla

16.30 – 18.00 St. Michel Bowlers esittelee toimintaansa

sekä järjestää kilpailuja ja aktiviteetteja ToriSport-areenalla

18.15 – 20.00 MAHL esittelee toimintaansa

sekä järjestää kilpailuja ja aktiviteetteja ToriSport-areenalla

20.00 Tapahtuma-alue sulkeutuu

PE 31.8. PE 31.8.

14.00 Tapahtuma-alue aukeaa

14.00 – 19.00 KatuFutis-turnauksen alkusarjan ottelut

19.00 Tapahtuma-alue sulkeutuu

19

KatuFutis-turnauksen viralliset jatkot Ravintola Päämäjassa

LA 1.9.

10.00 Tapahtuma-alue aukeaa

10.00 – 16.00 KatuFutis-turnaus jatkuu: pudotuspelit, loppuottelu ja palkintojen jako

16.00 Tapahtuma-alue sulkeutuu

16

KatuFutis-turnauksen viralliset jatkot Ravintola PäämajassaHasse Eranka

puhelin 040 582 6034

sähköposti hasse.eranka@republic.fi

www.torisport.fi

L I sä TIET O j A A n T AA

RAATIHUO nEEn KATU

PORRAssALMEnKATUMAAHERRAnKATU

1

2

3

4 5 6

7PIENI

KATSOMO

ISO KATSOMO

areena1. Mr. Herrain kuntoklubi

2. Savosolar

3. MAHL

4. JS Motors

5. Expert

6. Länsi-Savo

7. Toimitsijat

ALUEKARTTAkeskiviikko 22. elokuuta 2012

Terveydenhoitajan käynnit Rahulassa

HeiOlen suunnitellut Rahulan käynnit seuraavasti:

11.9 tiistai klo 9.30 -

9.10 tiistai klo 9.30 -

13.11 tiistai klo 9.30-

11.12 tiistai klo 9.30 -

Aloittelen 3-4 luokkalaisista 11.9.

Terveisin Soili

torstai 16. elokuuta 2012

Oppilasilmoitukset

Oppilaille on tänään jaettu oppilasilmoitukset joissa on huoltajien yhteystiedot ja muutama lupa-asia.
Päivittäkää tiedot ajan tasalle ja palauttakaa lomakkeet mahdollisimman pian kouluun allekirjoitettuna.
Kiitos.

t. Katariina

maanantai 13. elokuuta 2012

Älykortti koululaiskuljetuksessaÄLYKORTTI KOULULAISKULJETUKSESSAKaupunki lunastaa oppilaalle älykortin.

Kortti oikeuttaa päivittäin kahteen kodin ja koulun väliseen kokoulumatkaan. Älykorttia ei saa käyttää vapaa-aikakuljetuksissa.Kortti vedetään linja-auton lukijalaitteesta jokaisella matkustuskerralla, joten se on pidettävä aina mukana. Mikäli kort¬ti katoaa tai muu¬toin tuhou¬tuu lukuvuoden aikana, oppilas ilmoittaa siitä välittömästi koulun kansliaan. Hävinneen ja tahallaan rikotun älykortin oppilas joutuu korvaamaan.1. oppilas / huoltaja voi noutaa uuden älykortin Matkahuollosta maksamalla sinne voimassa olevan kortin hinnan, joka on tällä hetkellä 6,50 euroa.

2. jos älykortti toimitetaan Matkapalvelukeskuksesta koululle, huoltajaa laskutetaan uudesta kortista 15,60 euroa.Koulut keräävät kaikki älykortit ke¬väällä takaisin ja toimittavat ne uudelleenlatausta varten Matkapalvelukeskukseen.Oppilaan muuttaessa älykortti tulee jättää koulun kans¬liaan.Korttiin ladataan kouluvuoden aikaiset matkat ja siitä saadaan korttikohtaiset käyt¬tötiedot kellonaikojen tarkkuudella. Kortti on rahanarvoista tavaraa, jota tulee käsitellä yhtä huolellisesti kuin kä¬teistä rahaa tai pankkikorttia. Mikäli seurannassa todetaan vää¬rinkäyttöä, on se rinnastettavissa varkauteen, josta seuraamuk¬set ovat samanlaiset.

Esim. varastetusta kortista on heti tehtävä ilmoitus koulun kans¬liaan, josta ilmoitetaan välittömästi Matkapalvelukeskukseen, jotta matkustusoikeus voidaan katkaista. Näin pystyään sulkemaan kortin väärinkäyttö. Mikäli ilmoitus on tekemättä ja korttia on käytetty väärin, vastuu on oppilaalla, jonka haltuun kortti on annettu.

Hyvää lukuvuotta!Seija Manninen

koulutusjohtajad

Terveydenhoitaja tiedottaa!

Tulen ensimmäisen kerran Rahulaan  tiistaina 11.9 jo aamusta heti koko päiväksi.

Aloittelen luokkatarkastuksia aamusta ( varmaankin kolmos-nelosluokkaa).

Koululääkärinä toiminee edelleen Marja-Leena Nieminen ainakin syksyn ajan eläkkeellejäännistä

huolimatta, lääkäri tarkastaa vuoden aikana ykköset ja vitoset sekä jos on muita ns. kontrolleja tai

kouluun/oppimiseen liittyviä asioita kuten ennenkin.

Käyntipäivät määräytyvät tarkemmin sitten kun saan lääkärin kanssa sovittua hänen aikataulunsa.

Tapaamisiin Soili

perjantai 10. elokuuta 2012

Soisalo ja Ihastjärven linja

Liikennöitsijöinä ovat tänä vuonna Ihastjärven Linja Oy (Koskentaipale +Hännilä) ja Soisalo (Särkimäki -Kuvaala). Aamuisin  (Ihastjärven) linja-auton tulisi olla koululla klo 8.20 ja jatkaa matkaa Sairilan eskariin vasta klo 8.30.
 TAKSIKYYTILÄISET VOIVAT KYSELLÄ TARKEMPIA AIKOJA SUORAAN SIRVELTÄ numerosta 0400 250182.
keskiviikko 8. elokuuta 2012

Back to school- takaisin kouluun!

Vettä sataa parhaillaan kattoikkunaan tätä päivitystä kirjoittellessani  ja siihenhän on totuttukin tänä kesänä. Onneksi loma ei ole sääriippuvainen. Itse olen ilahtunut siitä, että aarimaata ei ole tarvinnut kastella ja golfviheriöt ovat olleet loistavassa kunnossa. Myös pientä rakennusprojektia on ollut ja olen toiminut lähinnä rakennussiivoojana ja maalarina.
Olen palaillut työn ääreen etäsuhteella tietokoneen kautta, sillä koulullakin remiontit vielä jatkuvat. Välikatto on imuroitu vanhasta eristeestä ja uutta ekovillaa on laitettu tai laitetaan vielä tilalle. Myös "sohvaeteisen" lattia uusittiin jälleen kerran suuren lämpöhukan vuoksi. Nyt lattioita parhaillaan lakkataan.

Koulun työajat pysyvät samoina kuin viime vuonna, mutta muuten työjärjestyksissä on pieniä muutoksia.
Koulukyydit kulkevat siis lähes vanhaan malliin. Liikennöitsijä on Ihastjärven Linja Oy. Aamuisin linja-auton tulisi olla koululla klo 8.20. TAKSIKYYTILÄISET VOIVAT KYSELLÄ TARKEMPIA AIKOJA SUORAAN SIRVELTÄ numerosta 0400 250182.

Tomi Ukkonen on otettu Mikkelin kaupungin asiantuntijatehtäviin ajaksi 14.8.-30.9.2012. Kyseessä on Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelman asiantuntijatehtävä työtehtävänä oppimateriaalien laatiminen. Sijaisena toimii Marja Tuovinen.
Tulevan lukuvuoden painotus on oppetussuunnitelman aihekokonaisuus Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys. Se tarjoaakin loputtomat mahdollisuudet yhdessä tekemiseen ja yrittämiseen. 
Vanhempainilta on keskivikkona 29.8. klo 18.00.

Tervetuloa yrittelijäin ja innostunein mielin aloittamaan uutta lukuvuotta 2012-2013!
Wilmaillaan!


t. Katariina

torstai 2. elokuuta 2012

Mikkelin kaupungin uusi esite

Myös Mikkelin kaupungin uusi esite on ilmestynyt. Tämän esitteen tavoite on herättää positiivisia mielikuvia Mikkelin kaupungista.
KATSO TÄSTÄ