maanantai 30. elokuuta 2010

Huomenna tutustumme kunto-ja kilpanyrkkeilyyn

3-6 luokkalaiset pääsevät tutustumaan Olavi Hagertin opastuksella nyrkkeilyn saloihin.
Varaa siis mukaan sisäliikuntavarustus.

t. Katariina

sunnuntai 22. elokuuta 2010

Viime lukuvuoden palautteesta kirvonnutta

Kiitos saamastamme palautteesta viime lukuvuodelta. Lukuvuosisuunnitelman takakannen palautekyselyjä palautui koululle vain yksi. Muuta palautetta olemme luonnollisesti saaneet lukuvuoden aikana suullisesti paljonkin. Myös neuvottelukunnan kautta olemme saaneet palautetta viime lukuvuodesta.

Ilokseni koulumme opettajat lähtivät mukaan Love2Learn opettajien täydennyskoulutukseen. Itse koen, että olemme etuoikeutettuja päästessämme mukaan tähän hakkeeseen kymmenien hakijakoulujen joukosta.
Saimme koululle hankkeen avulla (arvo yli 4000€) toimivat tieto- ja viestintätekniikan välineet. Huomasimme myös, että emme ole korvaamattomia, vaan hyvät sijaiset hoitivat ohjeistuksemme avulla koulutyön mielestämme mallikkaasti. Koulutus jatkuu vielä kolmena erillisenä päivänä tämän syksynä aikana. Haluamme pysyä opetuksessa ajan tasalla.

Lukuvuoden teemoista ja hankkeista olemme saaneet pääsääntöisesti positiivista palautetta ja kiitosta. Oppilaiden tekemät tuotokset olivatkin loistavia ja niistä on syytä olla jopa ylpeä. Projekteissa mukana olleet kouluttajat sekä muutkin koululla vierailleet tahot (esim. saksalaiset opettajat) ovat kiitelleet koulussamme vallitsevaa tekemisen meininkiä ja erinomaista työrauhaa luokissa. Itse koimme myös oppineemme valtavan määrän uusia asioita hankkeiden myötä. Muutama vanhempi epäili, oliko elämyksiä ja projekteja liikaakin. Tulee muistaa, että hankkeet osaltaan toteuttavat saumattomasti koulumme opetussuunnitelmaa. Mielestämme aikaa jäi riittävästi perusasioiden tekemiseen ja koulutyö oli vaihtelevaa.
Nykykäsityksen mukaan oppiminen on parhaimmillaan onnistunutta vuorovaikutusta. Erilaiset projektit ja työmuodot, samoin kuin istumajärjestykset mahdollistavat toiminnallisen oppimisen. Ihmiset oppivat yksilöllisesti esim. kuulon, näkemisen , tekemisen, tuntemisen jne. kautta. Mitä useammalla tavalla pystymme tarjoamaan opetusta, sen parempi on tulos.

Leikki on lapsen työtä. Koululaisen työtä on koulun käyminen. Yleensä tiedot ja taidot karttuvat koulussa, jos oppilas jaksaa tehdä parhaansa. Enempää ei pidä vaatiakaan. Valitettavasti luokassa on usein myös muutama alisuoriutuja, joka pienellä yrittämisellä saavuttaisi helposti parempia tuloksia.
Myös oppilaan sekä kodin asenne koulunkäyntiin ja koulumenestykseen on merkittävä. Koulumme arvopohja on yhdessä vanhempien kanssa sorvattu.
RAHULAN KOULUN ARVOT

1. Erilaisuuden hyväksyminen ja toisen ihmisen kunnioittaminen.
2. Oppilas oppii ottamaan vastuuta tekemisistään, lähimmäisistään ja ympäristöstään.
3. Koulussa arvostetaan ja vaaditaan hyviä käytöstapoja ja rehellisyyttä, sekä kehitetään oppilaiden sosiaalisia taitoja.
4. Koulun turvallinen kasvuympäristö luo edellytykset oppilaan terveen itsetunnon kehittämiselle.
5. Koulun oppilaalla on hyvät oppiaineiden perustiedot siirtyessään yläkouluun.
6. Oppilaalla on hyvät tiedonhankintataidot, sekä kyky jäsentää hankkimaansa tietoa.
7. Opetuksessa arvostetaan taitoaineiden merkitystä.
Taitoaineet
- lisäävät oppilaan onnistumisen elämyksiä
- tuovat toiminnallisuutta opetukseen
- siirtävät kulttuuriperimää
- luovat oppilaalle edellytyksiä myös tulevaisuudessa ilmaista ja toteuttaa itseään

Haaste oppimisen sijaan on monelle koululaiselle koulun sosiaaliset kiemurat. Luokassa on parikymmentä muuta lasta, puhumattakaan, että välitunnilla on koulussamme 65 lasta. Jokaisen on löydettävä se oma paikkansa niin kaveriporukassa, luokassa kuin välitunnillakin. Niinhän se on myös myöhemmin elämässäkin, että jokaisen on itse paikkansa löydettävä.
Toisaalta koulumme on pieni ja samankaltaisia kavereita ns. ”hengenheimolaisia” voi olla vähän. Koulussa täytyy kuitenkin tulla toimeen kaikkien kanssa, vaikka ei parhaita kavereita oltaisikaan.
Jotta koulussa olisi turvallista, täytyy kaikkien noudattaa myös yhteisesti sovittuja sääntöjä. Päivittäin tulee useita tilanteita, jossa nämä säännöt tahtovat unohtua. Opettajan tehtävä on puuttua näihin epäkohtiin. Lähtökohtana asioiden selvittelyssä on kaikkien osapuolien tasavertainen kuuleminen. Opettaja on opetuksen ja kasvatuksen ammattilainen, ja tekee parhaansa asioiden selvittelyssä. Pienempiä juttuja oppilaiden on hyvä oppia itse selvittämään keskenään. Ei lienee tarkoituksen mukaista, eikä myöskään mahdollista, tiedottaa kaikista koulupäivän aikana tapahtuneista selvittelyistä kotiin. Kotiin otetaan koululta yhteyttä vasta sitten, jos opettajasta asia tai tilanne sitä vaatii.
Opettaja lehdessä nro 32/2010 rehtori Leena Kostiainen kirjoittaa mielestäni osuvasti: ”Parhaimmillaan kodin ja koulun yhteistyö on molemminpuolista luottamusta ja kunnioitusta. Koulu on lapsen omaa elämää, jossa hän saa rauhassa harjoitella itsenäistymistä tietäen, että tarvittaessa sekä opettaja että vanhemmat tukevat häntä. Vanha periaate: ”Jos koulusta ei kuulu mitään, kaikki on kunnossa. Otamme yhteyttä, jos on syytä huoleen. Jos taas kotona havaitsette, että lapsella on jokin huoli tai vaikeus, ottakaa yhteyttä. Mietitään mitä voimme yhteisvoimin asialle tehdä.”
Näin asiat yleensä hoituvat ja lapsi saa hallinnan tunteen omasta elämästään, vanhempien ei tarvitse stressata kouluasioilla ja hyvinvoiva opettaja jaksaa hoitaa työnsä entistä laadukkaammin.”

Hedelmällisintä koulun ja kodin välinen yhteistyö on silloin, kun asioihin tartutaan silloin, kun ne mieltä painavat. Suora kontakti välittömästi oman lapsen opettajaan on usein paras reitti. Ilman koulun ja kodin välistä suoraa vuorovaikutusta asiat tahtovat usein vääristyä. Pahimmillaan välikappaleeksi joutuu lapsi, joka joutuu päivittäin raportoimaan huolestuneille vanhemmilleen koulupäivän tapahtumia. Näin ainakin vältytään turhalta epäluottamuksen kylvämiseltä ja syyllisten etsimiseltä.
Uskon, että näillä eväillä uusi lukuvuosi tuo sekä oppilaille, opettajille ja huoltajille oppimisen riemua, iloa ja mukavia muistoja elämään.
t. Katariina Vilén

keskiviikko 18. elokuuta 2010

Kutsu vanhempainiltaan

Tervetuloa Rahulan koulun vanhempainiltaan ti 24.8.2010.

ohjelma:

klo 17.00 Rahulan koulun vanhempainyhdistys ITU:n vuosikokous 5-6 luokassa.
Kaikki vanhemmat ja huoltajat reippaasti mukaan koulun ja kodin väliseen toimintaan.

18.00 Luokkakohtaiset vanhempainillat omissa luokissa.

Yhteistyöterveisin,
Rahulan koulun väki

tiistai 17. elokuuta 2010

Katsomisen arvoista

http://areena.yle.fi/video/1208041
Prisma: Miten koulutat lapsesi?
David Baddiel ryhtyi pohtimaan, kuinka tarjota kahdelle lapselleen parhaan mahdollisen kasvatuksen. Mistä johtuvat oppimisvaikeudet ja mihin lapsiamme oikein valmennamme? T: BBC.
YLE TV1
Maanantai 16.8. klo 19.00
Kesto 00:50:32
Esitysaikaa 6 päivää jäljellä

Sarjakuvaklubi


MAANANTAI - KESKIVIIKKO
23.- 25.8.2010 klo 15-17


Kolmena iltapäivänä perehdytään sarjakuvan tekoon
Tapahtumapaikka:

GalleriAri, Kasarminkatu 3, 50100 Mikkeli

Ilmoittautumiset:
galleria@galleriari.fi,
puhelin (015) 212 321

Festivaalin kotisivut
www.satujensateenvarjo.net

maanantai 16. elokuuta 2010

Valokuvakilpailu

NoNs julisti kesäksi valokuvauskilpailun, teemana oli oma kylä. Valokuvan ja tiedoston voi palauttaa Jari Torkkelille tai koululle mahdollisimman pian.
t. Katariina

perjantai 13. elokuuta 2010

Koulutyö on saatu käynnistettyä

Viime yönä oli taivaalla paljon tähdenlentoja, jopa n. 50 tunnissa. Teimmekin yhteisen toiveen, että tämä lukuvuosi olisi kaikille turvallinen, viihtyisä ja osaisimme erityisesti ottaa toiset huomioon.
Ensi viikon jälkeen näämme lopullisesti kuinta työjärjestykset ja kyyditykset toimivat. Ainakin toistaiseksi kaikki on sujunut mukavasti ja luokissa on jo päästy työn touhuun.

LUOKKAKOHTAISET VANHEMPAINILLAT OVAT TI 24.8.
ALOITAMME KAHVITTELULLA KLO 17.30 JA aloittelemme klo 18.00 luokkakohtaiset vanhempainillat.


Hyvää viikonloppua kaikille!
t. Katariina

keskiviikko 11. elokuuta 2010

IP-toiminta käynnistyy heti 12.8.

Iltapäivätoiminta alkaa heti koulun alettua 12.8.
Ohjaajan toimii koulunkäyntiavustajamme Sari Paavilainen (PUH. 050-3117059)
Toiminta alkaa heti koulupäivän jälkeen.
Koulupäivän jälkeen tehdään kotitehtävät ja klo 14.00 nautitaan välipala.
Iltapäivätoiminta loppuu klo 16.30.
t. Katariina

tiistai 10. elokuuta 2010

Taksikuljetuksen peruminen / Mikkelin Ulataksi Oy

TIEDOKSI OPPILAAN HUOLTAJALLE

Taksikuljetuksen peruminen / Mikkelin Ulataksi Oy

Jos oppilaalle on järjestetty koulumatkoille taksikuljetus ja oppilas on esim. sairastumisen vuoksi estynyt menemästä kouluun tai ei muun syyn vuoksi tarvitse taksikuljetusta, tulee huoltajan/oppilaan perua ko. kuljetus suoraan taksille.

Mikäli kuljetusta ei ole peruttu, kuljetushinta peritään huoltajalta.

Saman päivän aikana tapahtuva muutos tulee ilmoittaa mielellään 0,5 tuntia aikaisemmin ennen kuljetuksen alkamista.

Mikäli muutos aiheutuu koulun taholta, koulu hoitaa taksin perumisen.

Muutos ilmoitetaan Mikkelin Ulataksille:
- matkapuhelimesta soitettaessa puh. 060030055
- lankapuhelimesta soitettaessa puh. 10041

ÄLYKORTTI KOULULAISKULJETUKSESSA

Kaupunki lunastaa oppilaalle älykortin.
Kortti oikeuttaa päivittäin kahteen kodin ja koulun väliseen kokoulumatkaan. Älykorttia ei saa käyttää vapaa-aikakuljetuksissa.

Kortti on vedettävä lukijalaitteesta jokaisella matkustuskerralla, joten se on pidettävä aina mukana. Mikäli kort¬ti katoaa tai muu¬toin tuhou¬tuu lukuvuoden aikana, oppilas ilmoittaa siitä välittömästi koulun kansliaan. Hävinneen ja tahallaan rikotun älykortin oppilas joutuu korvaamaan.

1. oppilas / huoltaja voi noutaa uuden älykortin Matkahuollosta maksamalla sinne voimassa olevan kortin hinnan, joka on tällä hetkellä 6,50 euroa.
2. jos älykortti toimitetaan Matkapalvelukeskuksesta koululle, huoltajaa laskutetaan uudesta kortista 15,60 euroa.

Koulut keräävät kaikki älykortit ke¬väällä takaisin ja toimittavat ne uudelleenlatausta varten Matkapalvelukeskukseen.

Oppilaan muuttaessa älykortti tulee jättää koulun kans¬liaan.

Korttiin ladataan kouluvuoden aikaiset matkat ja siitä saadaan korttikohtaiset käyt¬tötiedot kellonaikojen tarkkuudella. Kortti on rahanarvoista tavaraa, jota tulee käsitellä yhtä huolellisesti kuin kä¬teistä rahaa tai pankkikorttia. Mikäli seurannassa todetaan vää¬rinkäyttöä, on se rinnastettavissa varkauteen, josta seuraamuk¬set ovat samanlaiset.
Esim. varastetusta kortista on heti tehtävä ilmoitus koulun kans¬liaan, josta ilmoitetaan välittömästi Matkapalvelukeskukseen, jotta matkustusoikeus voidaan katkaista. Näin pystyään sulkemaan kortin väärinkäyttö. Mikäli ilmoitus on tekemättä ja korttia on käytetty väärin, vastuu on oppilaalla, jonka haltuun kortti on annettu.


Hyvää lukuvuotta!

Seija Manninen
koulutusjohtaja

Työjärjestykset lukuvuonna 2010-2011

Koulun työajat ovat samat kuin viime lukuvuonna.

ESIKOULU
Koulu alkaa joka päivä klo 8.30.
Koulu päättyy ma ja ke 13.30, ti ja pe klo 11.45
ja to 12.45, jonka jälkeen on kyydityksenodotustunti (juoksileikkejä ja pelejä ohjatusti. Koulukyytikotiin klo 13.30.

1-2 LUOKKA
Koulu alkaa
ti, to ja pe kaikilla 8.30.
Maanantaina koulu alkaa 1 lk:lla 9.15 ja 2. luokalla klo 8.30.
Keskiviikkona koulu alkaa 1.lk:lla 8.30 ja 2. luokalla klo 9.15
Koulu päättyy
ma 1. lk:lla klo 13.30 ja 2. luokalla 12.45, jonka jälkeen on englannin kerho, jolloin koulukyydit lähtevät 13.30.
Tiistaina kaikilta 13.30.
Keskiviikkona 2.lk:lla klo 13.30 ja 1. luokalla 12.45, jonka jälkeen englannin kielikerho, jolloin koulukyydit lähtevät 13.30.
Torstaina koulu loppuu klo 12.45, jonka jälkeen on kyydityksenodotustunti (juoksileikkejä ja pelejä ohjatusti.) Koulukyytikotiin klo 13.30.
Perjantaina koulu loppuu klo 11.45.
3-4 lk
Koulua alkaa joka päivä klo 8.30.
Koulu loppuu ma-to klo 13.30 ja pe 11.45.
5-6 luokka
Koulu alkaa joka päivä klo 8.30 ja päättyy klo 13.30.

maanantai 9. elokuuta 2010

Hammashoito

Lapsen ollessa 8-16 vuotias:

Kutsutaan hammaslääkärin tarkastukseen kaikki ensimmäistä luokkaa käyvät (ajetaan syntymävuoden mukaan) lapset. Kutsussa on jo valmiiksi lapselle aika, 15 min, SYYSKUUN AIKANA. Ekaluokkalaisen tark. käynnillä selvitetään kouluikäisen lapsen hammashoidon kulku Mikkelin terveyskeskuksessa.

Seuraavaksi kutsutaan hammashoitoon kaikki kolmatta luokkaa käyvät LOKAKUUN
AIKANA.

Sitten seuraavan kerran kutsutaan hammashoitoon kaikki viidettä luokkaa käyvät MARRASKUUN AIKANA.

Viidesluokkalaisten tarkastuksessa hammaslääkärin pitää määrittää, milloin nuori kutsutaan seuraavan kerran (yksi tarkastus ennen kasiluokan tarkastusta) ja katsooko silloin potilaan hammaslääkäri vai shg (mielummin shg, jos siihen on mahdollisuus).

Seuraavaksi kutsutaan hammastarkastukseen kaikki kahdeksatta luokkaa käyvät HELMIKUUN AIKANA.

Viimeisen kerran nuori kutsutaan hammastarkastukseen kahden vuoden päästä edellistä tarkastuksesta, eli 16-vuotiaat katsotaan HUHUTIKUUSSA. Tällä kerralla selvitetään, että enää häntä ei kutsuta ja kerrotaan, milloin hänen olisi hyvä hakeutua hammaslääkärin vastaanotolle.

Nyt se koulu alkaa

Hellekesän jälkeen pääsemme taas aloittamaan uutta lukuvuotta torstaina 12.8. klo 8.30.
Koulunaloitus vaatii taas totuttautumista koulurytmiin aamuherätyksineen ja aikatauluineen. Monessa perheessä alkaa uudenlainen elämänvaihe syksyllä; ehkä esikoinen aloittaa koulunkäynnin, teini siirtyy yläkoulun puolelle tai nuori aloittaa opintonsa peruskoulun jälkeen. Puhumattakaan miten tämä kaikki vaikuttaa huoltajien kotona oloon tai töiden aloittamiseen.

Kesän aikana kouluamme remontoitiin urakalla. Rehtorinhuoneen lattia uusittiin ja kurkistettiin myös 5-6 luokan lattian alle vesipisteen kohdalta. Mitään hälyttävää sieltä ei löytynyt. Koulun alapuoliseen rostipohjaan asennetaan vielä alipainepumppu, jolla taataan, että korvausilma ei tule lattioiden läpi. Koulun katto sai uuden maalipinnan ja vanhan puolen ikkunat on vaihdettu uusiin. Toivottavasti näillä kaikilla toimenpiteillä koulumme sisäilmaongelmat saadaan lopullisesti poistumaan.

Tänä lukuvuonna saimme jälleen koulullemme oman esikoulun, mikä osaltaan parantaa Rahulan kylän palvelutasoa. Myös aamu- ja iltapäivähoito järjestettiin yhteistyössä ryhmäpäiväkoti Ompun kanssa. Iltapäivätoiminnalla tuntuu olevan suuri tarve, sillä toimintaan osallistuu 12 lasta. IP-toiminnanohjaajana toimii koulunkäyntiavustajamme Sari Paavilainen.

Viime vuonna pääsimme mukaan opettajien Love2learn- täydennyskoulutushankkeeseen, jossa pyritään lisäämään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. Tämä hanke jatkuu vielä jouluun asti. Uutena hankkeena lähdemme mukaan LuontoPortti-hankkeeseen. LuontoPortin kokeilukouluhankkeen tarkoituksena on saada mukaan sellaisia kouluja, oppilaita ja opettajia, jotka haluavat olla kehittämässä suomalaisten luonnonlukutaitoa sekä lajintuntemustietoja ja –taitoja. Ystävyyskoulumme Rämälän koulu on myös mukana näissä molemmissa hankkeissa.

Aloitimme viime lukuvuonna oppilaskuntatoiminnan. Kokemuksemme olivat erittäin positiivisia ja toimintaa kehitetään edelleen. Tästä esimerkkinä koulupihamme peli- ja hyppyruudukot, jotka toteutettiin oppilaiden toiveiden pohjalta. Toiminnan tavoitteena on osallistuttaa oppilaita vaikuttamaan omaan kouluympäristöönsä sekä lisätä kouluviihtyvyyttä.

Kuukausiarvioinnista luovutaan ja tilalle otetaan uusia käytänteitä esim. jokaisesta unohduksesta ilmoitetaan kotiin kirjallisesti.
Toivonkin, että jokaisella meidän koulun oppilaalla ja henkilökuntaan kuuluvalla on hyvää tarmoa ja yhteisymmärrystä koko lukuvuoden ajaksi. Iloisuudella ja hyvällä asenteella jaksamme kohdata vaikeitakin aikoja, mikäli niitä lukuvuoden aikana ilmenee.

Toivon lisäksi, että te vanhemmat ja huoltajat olette aktiivisesti mukana lapsenne koulutoiminnassa. Olkaa aidosti kiinnostuneita, seuratkaa koulutyön etenemistä ja olkaa myös tarvittaessa yhteydessä kouluun. Oppimista ei voi estää, jos perusasiat ovat kunnossa; monipuolinen ravinto, riittävästi unta ja liikuntaa sekä paljon rakkautta ja sopivasti rajoja.


Antoisaa uutta lukuvuotta ja tervetuloa
Rahulan kouluun.


PS.Koulukyyditys asioissa voitte ottaa yhteyttä Helinä Hyytiäiseen 015-1943012 tai allekirjoittaneeseen.
Koulutaksiasioissa Sirve Lyytikäinen 0400-250182

Katariina Vilén
Rahulan koulun rehtori
gsm. 040-5357823

torstai 5. elokuuta 2010

Mistä on kyläkoulu tehty

Toimivasta työyhteisöstä, välittävistä vanhemmista,
pienistä pojan veitikoista ja tomerista tytön tipsukoista.

Tiedon ja taidon jyväsistä, innokkaasta työn tohinasta.
Laulun lurinasta ja huilun hurinasta.

Lisäksi sopivasta kurista, turvallisuuden tunteesta,
kasvatuksen kiemuroista,
hellyydestä, sylistä ja halauksesta.


Mutta ennen kaikkea rajattomasta rakkaudesta!

Niistä on pieni kyläkoulu tehty!
Iloa ja jaksamista teille uuteen lukuvuoteen!