keskiviikko 24. syyskuuta 2014

LAUSUNTO RAHULAN KOULUN PUOLESTA

Mikkelin kaupunki                                                                                                       Julkinen asiakirja
Kasvatus- ja opetuslautakunta


Rahulan koulun neuvottelukunta
Rahulan koulun vanhempainyhdistys ITU ry.


LAUSUNTO RAHULAN KOULUN PUOLESTA

Tuleva opetussuunnitelma, tämän hetkisten visioiden mukaan suosii pieniä yksiköitä, jotka pystyvät joustavaan toimintaan. Yhdysluokkaopetus antaa mahdollisuuden lapselle omatahtiseen kasvuun, kypsymiseen ja kehittymiseen.
Tuntuu pahalta ajatella, että kulttuurillisesti tärkeän, 100-vuotiaan kyläkoulumme hinta on VAIN 50 000€. Koulun lakkauttaminen ei poista kaupungille aiheutuvia ylläpito- ja vuokrakustannuksia. Rahulan koulun suuren kiinteistömassan vuoksi myyminen nykyisessä taloustilanteessa on käytännössä mahdotonta. Tilat eivät sovellu asumiskäyttöön, eikä helposti myöskään yrityskäyttöön.
Lyhytnäköinen päätöksenteko tässä kohdassa voi johtaa siihen, että lopulta joudumme maksamaan ison hinnan, kun lähdemme tekemään säästöä lastemme tulevaisuuden, kustannuksella.

Tässä asioita, joita haluamme tuoda teidän tietoonne.

Säästöjä vai kustannuksia?
Rahulan kyläkoulun lakkauttamisesta on arvioitu saatavan 50 000€:n säästö. Viime palveluverkkoselvityksessä selvisi, että Rahulan koulu on kokoluokassaan erittäin kustannustehokas yksikkö.

Arvioitu säästö tuskin toteutuu, kun kaikki koulun oppilaat siirtyvät kuljetusoppilaiksi.
Koulukuljetusalue on jo nyt todella laaja ja vaikeasti järjestettävissä Rahulan koulun alueella. Lain mukaisen 2,5 tunnin aikaraja tulee olemaan suuri ongelma. Koulukuljetuksen kustannukset tulevat lisääntymään huomattavasti, kun kaikkien oppilaiden kuljetukset lisääntyvät sekä aamu-, että iltapäivällä. Erityisesti välikuljetustarve tulee lisääntymään. Kaupungin strategiassa on CO2-päästöjen vähentäminen, tämä ratkaisu lisää päästöjä.

Perusopetusryhmien määrä tulee pysymään samana, koska lisääntynyt oppilasmäärä vaatii ryhmäjakoja. Myös työmäärä ruoka- ja siivoushuollossa lisääntyy. Näin ollen arvioituihin henkilöstökulujen säästöihin ei tulla pääsemään.

Hyväkuntoinen koulu
Rahulan koulurakennusta on sisäilmaremontoitu viime vuosina yli 200 000 eurolla ja pelko Sairilan koulun sisäilman laadusta on nyt suuri. Ilman remontointia tuskin löytyy puhtaita tiloja Sairilasta.

Vaikka Rahulan koulurakennus on iäkäs, on se yksi parhaimmassa kunnossa olevia koulurakennuksia Mikkelissä. Koulun pihapiirissä on myös 2000-luvun alussa rakennettu Rahula-sali, joka on todella aktiivisessa koulun ja kyläläisten käytössä. Rahulan koulun puitteet ovat siis hyvässä kunnossa, eikä suuria peruskorjaustarpeita ole odotettavissa lähivuosina.


Tilanpuute ja isot ryhmäkoot
Rahulan koulun lakkauttaminen toisi isot luokkakoot Sairilan kouluun. Noin kolmenkymmenen oppilaan ryhmät ovat liian isoja. Useat luokat tulee käytännössä jakaa, jolloin Sairilan koululla tilat käyvät pieniksi. Mietimme katoaako tavoiteltu säästö Sairilan koulun remonttiin ja tilojen muokkaamiseen opetuskäyttöön sopiviksi.

Olemme huolissamme tukitoimien onnistumisesta isossa koulussa. Koulullamme on saavutettu erittäin hyviä tuloksia erityisentuen oppilaiden opettamisessa. Kyläkoulun turvallinen ja yhteisöllinen kasvuympäristö tukee erityisesti tuen tarpeessa olevia lapsia.


Esiopetuksen haasteet
Sairilan koulun tiloissa toimiva esiopetus ei mahtuisi enää nykyisiin tiloihin yhdistymisen jälkeen. Onko huomioitu lisääntyvät kuljetuskustannukset esikoululaisten kuljettamiseksi muihin esikouluihin? Moni vanhemmista miettii 5-6-vuotiaan lapsen esiopetuksen järkevyyttä huomattavasti pidentyvien matkojen vuoksi, kun esiopetus siirtyy kauas, jopa kymmenien kilometrien päähän keskustan päiväkoteihin.

Rahulan kyläyhteisö
Rahulan koulualue on vetovoimainen asuinalue. Koulualue on myös iso, sillä alueelta on lakkautettu vuosien saatossa kolme kyläkoulua (Hännilä Kuvaala, Asila). Koulu on viimeinen koulu ennen Juvan rajaa. Oppilasmäärä on ollut tasainen vuosikausia ja oppilasennuste on vakaa. Tulevan valtatie 5. remontin myötä Rahulan vetovoima varmasti tulee lisääntymään.

Rahulan laajalle koulualueelle on muuttanut useita nuoria perheitä, jotka ovat rakentaneet kodin juuri koulun tuoman vetovoimaisuuden vuoksi.

Rahulan kylä on Etelä-Savon lippulaivoja, vuoden kyläksikin valittu 2009. Meillä on suuri huoli kuinka käy elinvoimaisen kylän, jos koulu toiminnan keskipisteenä katoaa. Aktiivista kyläyhteisöä ei haluta tuhota. Rahulan koululla toimii neuvottelukunnan lisäksi vanhempainyhdistys ITU ry, jonka ansiosta viimeiseksi koulun pihalle on hankittu Mikkelin kaupungin kanssa yhteistyössä uusi keinu elokuussa 2014. Syksyn aikana on kartoitettu EU-rahoitteisella Lasten ja nuorten parlamentti- hankkeella lasten toiveita Rahulan kylälle.

Aikaansa edellä oleva kyläkoulu
Tulevien uusien opetussuunnitelmien myötä on puhuttu Tulevaisuuden koulusta. Rahulan koulun oppimisympäristö, koulun koko, yhdysluokat sekä toimintakulttuuri ovat jo mahdollistaneet tämän tyyppisen toiminnan. Toiminnan keskiössä on yhteisöllisyys, osallistaminen, yritteliäisyys sekä toiminnallisuus.
Rahulan koulu on toista vuotta mukana nelivuotisessa Jyväskylän yliopiston ProKoulu- tutkimushankkeessa. Tutkimuksen tarkoitus on koulun positiivisen toimintakulttuurin ja kasvatusosaamisen lisääminen. Olemme mukana hankkeessa ainoana kyläkouluna Mikkelissä.

Olemme halukkaita yhteistyössä Mikkelin kaupungin kanssa etsimään uusia ratkaisuja säästöjen löytämiseksi.

Rahulassa 24.9.2014


Juha Anttonen                                                                Aki Hyötyläinen

Rahulan koulun neuvottelukunnan puheenjohtaja         Vanhempainyhdistys ITU ry:n puheenjohtaja

Ei kommentteja: