sunnuntai 29. syyskuuta 2013

Tässä Unicef-kävelyn TILINUMERO JA VIITE sponsoreille

Koulussamme järjestetään 27.9 Avoimien ovien päivänä UNICEF-kävely, jonka avulla oppilaat voivat auttaa köyhien maiden lapsia kouluun.
Alla ohjeet, yksityiskohtaisemmat tiedot sonsorien hankkimisesta ja tilitiedot varjojen keräämistä varten.
Tärkeää rahojen maksamisessa tilille, on ilmoittaa koulumme viitenumero, jotta voimme myöhemmin saada kokonaistiedon yhteen kerätyistä varoista.
Nyt kaikki joukolla innokkaasti mukaan! T Anne- ope
TILISIIRTOLOMAKE
UNICEF-kävely 2013-2014
Kävelyn tuottojen ohjaaminen UNICEFille
Vaihtoehto 1: tuoton kerääminen sponsorikuorissa
Opettaja kerää varat sponsorikuorissa keskitetysti ja tilittää varat UNICEFille.
1.Kerätkää kaikki kuoret yhteen ja erotelkaa setelit kolikoista. Setelit ja kolikot tulee laittaa pankissa eri tilityspusseihin (pussit saa pankista). Pankki voi periä tilityksestä käteissiirtomaksun, joka vähennetään keräyssummasta.
2.Ottakaa kopio tästä tilisiirtolomakkeesta. Toinen kappale on seteleitä ja toinen kolikoita varten.
3.Viekää rahat pankkiin, jossa on tilityspiste. Voitte halutessanne laskea koulun keräystuloksen itse ennen tilitystä, sillä monet pankit eivät enää laske rahoja kassalla. Koulunne kokonaistuloksen saatte myös jälkikäteen UNICEFilta.
4.Jos teillä ei ole kopiota tästä tilisiirtolomakkeesta jokaiseen tilityspussiin, muistakaa laittaa kaikkiin pusseihin tieto koulun nimestä ja viitenumerosta (numeron löydätte tämän lomakkeen alaosasta).
5.Ota tilityspussista itsellesi talteen tarkistusliuska koodeineen.
Vaihtoehto 2: lahjoituksen tekeminen nettipankissa
Voitte kuorien sijaan neuvoa sponsoreita tilittämään rahat suoraan nettipankin kautta.
1.Älkää monistako tätä tilisiirtolomaketta sponsoreille vaan tiedottakaa koulunne viitenumero esimerkiksi sähköpostiinne saapuneella sponsorikirjeellä, johon se on kirjattu valmiiksi. Ilman koulukohtaista viitettä tai ilman tietoa koulun nimestä ja paikkakunnasta saapuvia lahjoituksia ei voida kohdentaa koulun asiakastietoihin.
2.Viitteen ja tilinumeron voi tiedottaa myös koulun nettisivulla.
Huom! Jos ette käytä viitenumeroa lahjoituksen yhteydessä ei lahjoitus näy koulunne kokonaistuloksessa.
Koulunne viitenumero vaihtuu vuosittain. Älkää käyttäkö vanhoja viitenumeroita.
Lähetämme teille tiedon tuloksestanne sähköpostitse. Halutessanne voitte myös kysyä koulunne kokonaistuloksen UNICEFista noin 3 viikkoa tilityksen jälkeen, p. 09 584 50 282 tai koulupalaute@unicef.fi.
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer Nordea FI15 1529 3000 0000 87
Sampo FI56 8000 1400 3000 01
OP FI83 5721 3210 0003 12
BIC
NDEAFIHH
DABAFIHH
OKOYFIHH
Saaja
MottagareSuomen UNICEF ry
Finlands UNICEF rf
Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki
Muista käyttää koulun viitenumeroa!
Maksajan nimi ja osoite Betalarens nam och adress
Rahulan koulu
Allekirjoitus
UnderskriftViitenumero
Ref. nr 3200 4133 9310 0349 6812
Tililtä nro
Från konto nrEräpäivä
Förfallodag
Euro
Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.
PANKKI BANKEN
Hyvät vanhemmat,
koulussamme järjestetään UNICEF-kävely, joka on koulun yhteinen liikunta¬tapahtuma. UNICEF-kävelyssä yhdistyvät liikunta, yhdessä tekeminen ja muiden auttaminen. UNICEF-kävelyn avulla lapset voivat auttaa köyhempien maiden lapsia kouluun ja oppivat ymmärtämään, miten omilla teolla voi vaikuttaa ympäröivään maailmaan.
UNICEF-kävely liikuttaa koululaisia Aasian lasten hyväksi
•Ennen tapahtumaa oppilaat hankkivat lähipiiristään (vanhemmat, kummit, naapurit, yritykset) sponsoreita, jotka lupaavat lahjoittaaa valitsemansa summan jokaista oppilaan kävelmeää kilometriä kohden. Oppilas voi osallistua tapahtumaan myös ilman sponsoria.
•Tapahtumapäivänä oppilaat saavat tarran jokaisesta kilometristä, jonka kävelevät.
•Tapahtumapäivän jälkeen sponsorit lahjoittavat tarroja vastaavan summan joko oppilaalle tai suoraan UNICEFille. Lukuvuoden 2013-2014 lahjoituksilla oppilaat tukevat ikätovereidensa koulunkäyntiä Aasiassa.
61 miljoonaa lasta maailmassa ei käy koulua
- joka kolmas heistä asuu Aasiassa.
Kävelijöiden avulla lapset pääsevät kouluun. Lukuvuonna 2013-2014 kerätyillä varoilla UNICEF rakentaa kouluja, kouluttaa opettajia ja hankkii tarvittavia välineitä yhdessätoista Aasian maassa.
Sponsoroimalla liikuntaa autat Aasian lapsia!
Lahjoittaessanne verkkopankissa käytä viitenumeroa
3200 4133 9310 0349 6812
(Ilman viitettä tulleet lahjoitukset eivät näy koulun kokonaistuloksessa)
Suomen UNICEF ry:n lahjoitustilit:
(Nordea) FI15 1529 3000 0000 87
(Sampo) FI56 8000 1400 3000 01
(OP) FI83 5721 3210 0003 12
Lisätietoa UNICEF-kävelystä: www.unicef.fi/unicef-kavely

Ei kommentteja: