sunnuntai 10. toukokuuta 2015

ELY:n vastaus pikavuoropysäkkialoitteeseemme

Hei

Kiitos pikavuoropysäkkialoitteesta. Aloite pysähtymiskäytännön muuttamisesta pitää tulla liikenteenharjoittajalta ELY-keskukselle.

Välitän tämän aloitteenne Juva-Mikkeli välillä pikavuoroliikennettä siirtymäajansopimusliikenteenä liikennöiville liikennöitsijöille, koska vain siirtymäajan pikavuoroliikenteet enää edellyttävät pikavuorokylttien käyttöä. Jos uusi pikavuorokyltti lisätään, pitäisi käytännössä kaikkien liikennöitsijöiden pitää uutta pikavuoropysäkkiä tarpeellisena. Liikenteenharjoittajilla on myös mahdollista liikennöidä osa jostakin yksittäisestä vuorosta vakiovuorona esimerkiksi Visulahden pysäkin ja Koskentaipale th:n välillä Mikkelistä klo 18:20 Savonlinnaan lähtevä vuoro. Näitä voidaan toteuttaa vain liikenteenharjoittajan ehdotuksesta.

Markkinaehtoinen reittiliikennelupaliikenne voi halutessaan pysähtyä millä tahansa linja-autopysäkiksi hyväksytyllä pysäkillä, jos pysäkillä on tilaa ja jos liikenteenharjoittaja haluaa pysäkillä pysähtyä.
Viranomaiset eivät voi heitä myöskään velvoittaa pysähtymään haluamallaan pysäkillä.


Valtatie 5 Mikkeli-Juva tiesuunnitelman mukaan Rahula jäisi ns. vanhan tien varteen. Todennäköisesti uuden tien valmistuttua suurin osa pikavuoroista siirtyy käyttämään uutta tielinjausta, jolloin Rahulan pysäkki jää tuon tarjonnan ulkopuolelle. Tuolloin Tervasen eritasoliittymä olisi lähinnä Rahulaa.

Mikkelin kaupungin kanssa yhteistyössä laaditussa joukkoliikenteen laatukäytäväselvityksessä on Rahulan pysäkki valittu Juvan suunnalla yhdeksi laatukäytäväpysäkiksi ja siten yhdeksi kehitettävistä pysäkeistä. Pysäkin varustetasoa ja turvallisuutta tullaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa parantamaan, mutta toteuttamisaikataulu on vielä epäselvä.

Ystävällisin terveisin
Liisa Joenperä

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Liisa Joenperä, joukkoliikenneasiantuntija
email: liisa.joenpera(at)ely-keskus.fi
puhelin 029 502 6719, vaihde 020 636 0080, matkapuhelin 040 488 0622
Käyntiosoite: JOENSUU, Kauppakatu 40 B 1.krs Pohjois-Savon ELY-keskus
Kirjaamo: kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi
PL 2000, Kallanranta 11, 70101 KUOPIO
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ei kommentteja: