perjantai 7. helmikuuta 2014

Kouluterveyskysely 5.-luokkalaisille 2013 ilon- ja huolenaiheet


Kannattaa tutustua näihin tuloksiin, sillä palaamme asiaan seuraavassa vanhempainillassa maaliskuussa.

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013
Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut –kysely (THL)
Kouluterveyskysely 2013 (THL)
Ensimmäinen kysely
Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen

5. luokkalaisten kysely oppilaille ja vanhemmille
8. ja 9. luokkalaiset
Lukion 1. ja 2. luokkalaiset
Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat
KOTI JA PERHE (kohta 5)
VANHEMMAN TAUSTATIEDOT (kohta 7)
ELINOLOT
ELINOLOT
ELINOLOT
Ilonaiheet
·         Suurin osa vanhemmista (91 %) kokee pärjäävänsä vanhempana hyvin tai melko hyvin
·         Perheen arki toimii 96 % mielestä hyvin tai melko hyvin
·         Parisuhteeseen tyytyväisten tai melko tyytyväisten osuus 84 %
·         Ei oleellisia eroja Mikkeli vs. muu maa


Huomioitavaa
·         Perheiden yhteinen aika osin riittämätöntä
·         Perheen yhteiset tavat vaikuttavat positiivisesti lasten mielialaan
·         Lapsista reilu kymmenes kokee väkivaltaa tai kaltoinkohtelua kotona
·         Väkivallan kokemisesta tai näkemisestä ei kerrota kenellekään (64 %)
·         Perheiden sosioekonomiseen asemaan liittyvää eriarvoisuutta terveydessä ja hyvinvoinnissa havaittavissa

Ilonaiheet
·         Vanhempien työttömyys vähentyi
·         Keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa vähentyivät

Huolenaiheet
·         Perheen yhteinen ateriointi iltaisin vähentyi
·         Fyysistä uhkaa koettiin yleisemmin

Huom. uusi indikaattori:
·         Kokenut seksuaalista väkivaltaa 14 %

Ilonaiheet
·         Vanhempien tupakointi vähentyi
·         Vanhempien työttömyys vähentyi
·         Keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa vähentyivät
·         Läheisen alkoholin käytön aiheuttamat ongelmat vähentyivät
·         Fyysistä uhkaa koettiin vähemmän
·         Toistuva rikkeiden teko vähentyi

Huolenaiheet
·         Perheen yhteinen ateriointi iltaisin vähentyi


Huom. uusi indikaattori:
·         Kokenut seksuaalista väkivaltaa 12 %

Ilonaiheet
 • Koululääkärin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi
 • Koulupsykologin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi


Huolenaiheet
·         Fyysistä uhkaa koettiin yleisemmin


Huom. uusi indikaattori:
·         Kokenut seksuaalista väkivaltaa 22 %
KOULU (kohta 3)
KOULUOLOT
KOULUOLOT
KOULUOLOT
Ilonaiheet
·         Suurin osa lapsista kokee koulunkäynnin usein kivana (69%)
·         Suurin osa lapsista tulee toimeen koulukaverien kanssa hyvin (63%), melko hyvin (34%), opettajien kanssa hyvin (56 %), melko hyvin (37%)
·         Ei eroa koko maahan lasten kokemissa vaikutusmahdollisuuksissa
·         Kiusaamisessa ei oleellista eroa koko maan tuloksiin


Huomioitavaa
·         8 % kokee, että koulussa on kivaa harvoin tai ei koskaan
·         Kouluviihtyvyys parempi, jos opettajien kohtelu koetaan reiluna ja tasa-arvoisena, oppiminen on helppoa, koulussa pärjää hyvin tai vähintään samalla tavalla kuin muut
·         Vanhemmat arvioivat opettajien kanssa toimeen tulemisen paremmaksi kuin lapset (74 ja 25 %)
·         Kouluviihtyvyydellä ja luokan sallivalla ilmapiirillä on yhteys luokan työrauhaan
·         Vanhempien kokemus vaikuttamismahdollisuuksiinsa koulussa huonompi vanhemmilla, joilla matala SES (toimeentulo, perhetilanne, työtilanne)
·         Kaikki kiusaaminen ei ole aikuisten tiedossa (18%), 61 % on kertonut opettajalle, 70 % vanhemmille
·         Jos lapsi on kertonut kiusaamisesta, niin 15 % ei ole tehty mitään ja vain 12 % on varmistettu, että kiusaaminen on todella loppunut

Ilonaiheet
·         Koulun fyysiset työolot koettiin paremmiksi
·         Koulutapaturmat vähentyivät
·         Koulun työilmapiiri parani
·         Kuulluksi tuleminen koulussa lisääntyi
·         Koulukiusatuksi joutuminen vähentyi
·         Tietoisuus tavoista vaikuttaa koulun asioihin lisääntyi

Muutokset pidemmällä aikavälillä
·         Koulun työilmapiiri parani
·         Kuulluksi tuleminen koulussa lisääntyi
·         Tietoisuus tavoista vaikuttaa koulun asioihin lisääntyi

Huolenaiheet
·         Koulutyön määrä koettiin yleisemmin liian suureksi
·         Opiskeluun liittyvät vaikeudet lisääntyivät

Ilonaiheet
·         Koulun fyysiset työolot koettiin paremmiksi
·         Koulun työilmapiiri parani
·         Kuulluksi tuleminen koulussa lisääntyi
·         Opiskeluun liittyvät vaikeudet vähentyivät
·         Lintsaaminen vähentyiMuutokset pidemmällä aikavälillä
·         Kuulluksi tuleminen koulussa lisääntyi
·         Koulunkäynnin vaikeuksiin saatiin yleisemmin apua


Huolenaiheet
·         Koulutyön määrä koettiin yleisemmin liian suureksi

Ilonaiheet
·         Kuulluksi tuleminen oppilaitoksessa lisääntyi
 • Opiskeluun liittyvät vaikeudet vähentyivät
 • Lintsaaminen vähentyi
 • Tietoisuus tavoista vaikuttaa oppilaitoksen asioihin lisääntyiHuolenaiheet -TERVEYS, HYVINVOINTI JA MIELIALA (2)
KOETTU TERVEYS
KOETTU TERVEYS
KOETTU TERVEYS
Ilonaiheet
·         Suurin osa lapsista voi hyvin
·         Huoliin puuttumiseksi on jo tehty paljon
·         Vanhemmat ja lapset kokivat yleisen terveydentilansa pääosin hyväksi
Huomioitavaa
·         Vanhemmat arvioivat lapsen tilanteen myönteisemmäksi kuin lapset itse – lapselta kysymisen tärkeys
·         Yli puolet lapsista on ainakin joskus huolissaan erilaisista kivuista ja säryistä, omasta väsymyksestä koulussa pärjäämisestä tai ulkonäköön liittyvistä asioista. Sen lisäksi yksinäisyys kiusaamiseen ja erilaiset kavereihin ja perheeseen liittyvät asiat askarruttavat. Usein lapset eivät kerro näistä huolista kenellekään.
·         Lasten terveydentila merkitsevästi huonompi perheissä, joissa matalampi SES (toimeentulon saaminen, muu kuin ydinperhe, muut kuin ansiotyössä/yrittäjänä/ vuorotteluvapaalla olevat, muut kuin pysyvässä parisuhteessa elävät)
·         Tyttöjen mieliala koulussa merkitsevästi poikia parempi, poikien mieliala kotona merkitsevästi tyttöjä parempi
·         Lapsilla, jotka eivät asu molempien vanhempien kanssa yhteisessä kodissa, on enemmän surua ja kurjaa oloa sekä kotona että koulussa
·         Lapsen mielialalla yhteys erilaiseen oireiluun ja vaikeuksiin
·         Lapsen ja vanhemman välisellä suhteella vahva yhteys lapsen mielialaan sekä kotona että koulussa

Ilonaiheet
·         Viikoittain koetut niska- tai hartiakivut vähentyivätHuolenaiheet
·         Viikoittain koettu päänsärky yleistyi
·         Koulu-uupumus lisääntyi

Ilonaiheet
·         Päivittäin koettu väsymys vähentyiHuolenaiheet
·         Ylipainoisia oli enemmän

Ilonaiheet
 • Koettu terveydentila parani
 • Viikoittain koetut niska- tai hartiakivut vähentyivät


Huolenaiheet
·         Useiden oireiden kokeminen päivittäin lisääntyi
·         Päivittäin koettu väsymys lisääntyi

VAPAA-AIKA (kohta 6)
TERVEYSTOTTUMUKSET
TERVEYSTOTTUMUKSET
TERVEYSTOTTUMUKSET
Ilonaiheet
·         93 % ei ole koskaan tupakoinut/nuuskannut


Huomioitavaa
·         13 % juonut alkoholia, joista 7 % juonut itsensä humalaan
·         11 % tuntee lapsia tai nuoria, jotka ovat kokeilleet tai käyttäneet huumeita
·         3 %:lle tarjottu huumeita joko ilmaiseksi tai ostettavaksi

Ilonaiheet -
Huolenaiheet
·         Aamupalan syöminen arkisin vähentyi
·         Ruutuaika arkipäivisin lisääntyi
·         Päivittäinen tupakointi lisääntyi
·         Humalajuominen lisääntyi

Ilonaiheet
·         Hampaiden harjaamistottumukset paranivat
·         Liikunnan harrastaminen vapaa-ajalla lisääntyi
·         Päivittäinen tupakointi vähentyi
·         Humalajuominen vähentyi
·         Huumekokeilut vähentyivät

Huolenaiheet
·         Koululounaan syöminen päivittäin vähentyi

Ilonaiheet
 • Hampaiden harjaamistottumukset paranivat
 • Liikunnan harrastaminen vapaa-ajalla lisääntyi
 • Päivittäinen tupakointi vähentyi
 • Humalajuominen vähentyi
 • Huumekokeilut vähentyivät

Huolenaiheet
·         Aamupalan syöminen arkisin vähentyi
·         Koululounaan syöminen päivittäin vähentyi
PALVELUT (kohta 4)
KOKEMUS OPPILASHUOLLON TUESTA
KOKEMUS OPPILASHUOLLON TUESTA
KOKEMUS OPPILASHUOLLON TUESTA
Ilonaiheet
·         Avun saaminen riittävämpää kuin maassa keskimäärin
·         Oppilashuollon palvelujen käyttö vastaa tilannetta koko maassa
·         Viidesluokkalaisten terveystarkastukset toteutuneet hyvin ja vanhemmat osallistuneet tarkastuksiin keskimääräistä paremmin
Huomioitavaa
·         Vaikka avun saaminen parempi kuin maassa keskimäärin, noin kolmannes vanhemmista kokee, etteivät saa lainkaan apua huoliinsa
·         Peruspalveluja käytetään hieman enemmän kuin maassa keskimäärin: peruspalvelujen saatavuus hieman vaikeampaa
·         Moninainen avun ja tuen tarve sekä palvelujen runsas käyttö asettavat haasteita erilaisten palvelujen toimintatapoja yhteen sovittavalle johtamiselle
·         Lasten ja vanhempien avun saamisen keskeisimpiä lähteitä ovat ystävät, sukulaiset ja perhepiiri: lähes joka neljäs saanut apua (siis yli 75 % ei ole pyytänyt tai saanut)
·         miten palvelut vastaavat lasten ja perheiden tarpeisiin?
Ilonaiheet
·         Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi
Huolenaiheet -
Ilonaiheet
·         Koulukuraattorin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi
·         Koulunkäynnin vaikeuksiin saatiin yleisemmin apuaHuolenaiheet
·         Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsy koettiin vaikeammaksi
·         Koululääkärin vastaanotolle pääsy koettiin vaikeammaksi
Ilonaiheet -Huolenaiheet -


Ei kommentteja: