perjantai 12. huhtikuuta 2013

Lasten ja nuorten lukeminen sujuu, muttei maistu
 Lukukeskus julkaisee 10 faktaa lukemisesta


Tiedote
10.4.2013
Lasten ja nuorten lukeminen sujuu, muttei maistu
Lukukeskus julkaisee 10 faktaa lukemisesta
Lukemisen teemaviikkoa, Lukuviikkoa vietetään 22.–28.4.2013. Teemaviikon johdosta Lukukeskus on koonnut eri tutkimuksista 10 faktaa, jotka selvittävät suomalaisten lukutaitoa ja suhtautumista lukemiseen. Tutkimusten mukaan suomalaiset ovat edelleen lukukansaa, mutta lasten ja nuorten lukuinto heikkenee jatkuvasti.
Vaikka suomalaiset ovat lukutaidossa maailman huippua, on lukemisen ja oppimisen ilo neljäsluokkalaisia koskevan PIRLS-tutkimuksen mukaan pohjaluokkaa. Suomalaisten 10-vuotiaiden lukemismotivaatio on kansainvälisessä vertailussa toiseksi matalin.
Myös nuorten asenne lukemiseen käy kielteisemmäksi. Suomalaisten ajankäyttötutkimusten mukaan 15–24-vuotiaiden lukeminen on vähentynyt selvästi. PISA-tuloksien mukaan omaksi iloksi lukevien nuorten määrä on laskenut Suomessa enemmän kuin muissa lukemisen huippumaissa. 
Hälyttävää on, että tyttöjen ja poikien väliset erot lukutaidossa ovat PISA-tutkimuksen mukaan suuremmat kuin missään muussa maassa. Poikien lukutaito jää koko ajan jälkeen tyttöjen tasosta: 9. luokalla tytöt ovat laskennallisesti 1,5 vuotta poikia edellä lukutaidossa. Heikoista lukijoista kolme neljäsosaa on poikia.
Lukutaidon kehittymisessä auttaa erityisesti varhainen lukeminen. Lukemisen edistämiseksi työskenteleviä järjestöjä on monissa maissa.  Suomessa keskeinen lasten ja nuorten lukuharrastusta edistävä järjestö on Lukukeskus – Läscentrum. Lukemista ja lukutaitoa tukevaa toimintaa tuetaan Suomessa kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa, Britanniassa ja Keski-Euroopassa.
”Tutkimustulokset aiheuttavat tietysti huolta, mutta ilon aihettakin on: lukutaito on Suomessa edelleen korkealla tasolla. Kokoamastamme faktatiedosta saa selkeän kokonaiskuvan Suomen tämän hetkisestä lukutaidosta ja lukemisen suosiosta", sanoo Lukukeskuksen vt. toiminnanjohtaja Tomi Purovaara.
10 faktaa lukemisesta -kooste löytyy osoitteesta www.lukuviikko.fi:
1.      Suomalaiset ovat lukukansaa – vielä
2.      Lasten lukeminen sujuu, muttei maistu
3.      Nuorten asenne lukemiseen käy kielteisemmäksi
4.      Kymmenen tuhatta erinomaista, viisi tuhatta heikkoa lukijaa
5.      Lukutaito on tasaista ja tasokasta
6.      Poikien lukutaito jää koko ajan jälkeen tyttöjen tasosta
7.      Luottamus lukutaitoon luodaan kotona
8.      Varhainen lukeminen auttaa merkittävästi lukutaitoa
9.      Suomalaiset hankkivat kirjat kirjastosta
10.  Suomessa tuetaan heikosti lukemisen edistämistä

***
Valtakunnallista lukemisen teemaviikkoa, Lukuviikkoa, vietetään kouluissa ja kirjastoissa huhtikuussa. Lukukeskus tarjoaa kouluille mm. ilmaisia oppituntivinkkejä Lukuviikon kunniaksi. Nettisivuilta löytyy myös koululuokille suunnattu henkilöhahmokilpailu, jonka palkintoina on mm. maksuton kirjailijavierailu omaan kouluun sekä kirjapaketteja.
Lisätietoja:
Tomi Purovaara
Vt. toiminnanjohtaja

Ei kommentteja: