tiistai 15. huhtikuuta 2014

TULEVAISUUDEN KOULU- KYSELYN vastaukset (vanhemmat ja huoltajat)

Mitkä asiat ovat auttaneet lastani oppimaan ja viihtymään koulussa?
·         Kaverisuhteet
·         Koulun kannustava ilmapiiri
·         Pieni koulu/opet tuntevat lapset hyvin ja ottavat yksilöinä huomioon
·         Monipuoliset oppimismenetelmät/materiaalit
·         Avustajan tarve
·         Työrauha luokassa tärkeää
·         Ammattitaitoinen henkilökunta
·         Opetus oman taitotason mukaan
·         Sopiva ryhmäkoko
·         Riittävät mahdollisuudet liikuntaan ja kerhotoimintaan
·         Hyvä yhteistyö koulun ja kodin välillä
·         Ei kiusaamista tai siihen puututaan herkästi
·         Pysyvät opettajasuhteet
·         Välitunnit
·         Hiljaiset oppilaat huomioidaan
·         Erilaisuuden hyväksyminen
·         Pystytään kokeilemaan uutta ja nykyaikaista
·         Kiireetön ja rauhallinen ympäristö
·         Myös lahjakkaampien huomiointi
·         Yhteisöllisyys
·         Tiedottaminen asioista hyvin
·         Tutut ihmiset
·         Toiminnan jatkuvuus
·         Kivat toiminnat
·         Mahdollisuus tukiopetukseen
·         Kivat opettajat
·         Onnistuminen
·         Kädentaidot
·         Oma opiskelusuunnitelma
·         Omien tietojen ja taitojen karttuminen
·         Selkeä perusopetus
·         Kuulosuojaimet
·         Hyvä ruoka
·         Retket

Mitkä asiat voisivat tulevaisuudessa auttaa lastasi oppimaan ja viihtymään koulussa entistä paremmin?
·         Työrauhan parantaminen
·         Avustajan tarve
·         Ei vaihtuvuutta henkilökunnassa
·         Terveydenhoitajan käynnit useammin
·         Ei liian monia opettajia lapselle
·         Kiusaamiselle nollatoleranssi
·         Koulun ja kodin yhteistyö
·         Pienemmät ryhmät
·         Positiivinen kannustus
·         Henkilökohtainen avustaja
·         Riittävä tuki vaikeisiin asioihin
·         Oppilaan ja opettajan aitoja kohtaamisia
·         Samat rajat kaikilla opettajilla (esim. lapsen käyttäytyminen)
·         Opettajan velvollisuus opettaa ja vastata opetuksen laadusta ja määrästä
·         Opettajat hyväksyvät erilaisuuden, valmiita viemään oppilaita eteenpäin vaikka tuentarpeita
·         Lasten häiriökäyttäytymisestä vastuuta vanhemmille
·         Opettajille keinoja taata työrauha motivoituneille oppilaille
·         Yksilöllinen huomiointi
·         Lahjakkaiden lapsien tukeminen, ettei aika mene vain erityistä tukea tarvitseviin
·         Vanhempainvartit tärkeitä
·         Opettajan mahdollisuudet puuttua häiritsevään käyttäytymiseen
·         Suvaitseva oppimisympäristö
·         Koululääkärille pääsy
·         Oppilaiden mielipiteiden kuuntelu
·         Tiukat rajat tunnilla ja välitunnilla
·         Viihtymiseen auttaisi monipuolisemmat välituntivälineet
·         Mukava yhteishenki
·         Turvallinen ympäristö
·         Kaikille samat säännöt ja niitä noudatetaan
·         Tukiopetus
·         Kiusaamisen havainnointiin/puuttumiseen pätevyyttä
·         Monipuoliset oppimismenetelmät
·         Ammattitaitoinen henkilökunta
·         Jakotunnit
·         Painotus perusasioiden opetteluun ja niihin riittävästi aikaa
·         Erityisoppilaiden ja enemmän tukea tarvitsevien pääsy pienryhmään, tuntitilanteet rauhoittuisivat
·         Hyvä asia että on avustaja
·         Hyvä sisäilma
·         Luontokasvatus kallisarvoista
·         Ohjaus terveellisiin elintapoihin
·         Parempi tuki ongelmallisten asioiden hoitoon
·         Tarvittava määrä henkilökuntaa
·         Rajatut ainekokonaisuudet
·         Mietittävä mikä on tarvittava laajuus esim. matematiikan opiskelussa, ei kerralla kaikkea
·         Kannustava opetusmenetelmä
·         Kannustava ilmapiiri
·         Opettajien koulutus siihen kuinka tunti rakennetaan sähköisenopiskelun ympärille ilman että mennään itseopiskeluun
·         Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen
·         Kaikille mahdollisuus tasapuoliseen opiskeluun sähköisesti
·         Musiikki, kuvaamataito, kädentaidot tärkeää
·         Laulamiseen kannustaminen
·         Elokuvia vähemmän, enemmän yhteistä tekemistä
·         Retkillä vähemmän karkin syöntiä

·         Kristillinen kasvatus ruokarukouksineen loisi elämään hyvää arvopohjaa ja turvallisuuden tunnetta

Ei kommentteja: