maanantai 9. elokuuta 2010

Nyt se koulu alkaa

Hellekesän jälkeen pääsemme taas aloittamaan uutta lukuvuotta torstaina 12.8. klo 8.30.
Koulunaloitus vaatii taas totuttautumista koulurytmiin aamuherätyksineen ja aikatauluineen. Monessa perheessä alkaa uudenlainen elämänvaihe syksyllä; ehkä esikoinen aloittaa koulunkäynnin, teini siirtyy yläkoulun puolelle tai nuori aloittaa opintonsa peruskoulun jälkeen. Puhumattakaan miten tämä kaikki vaikuttaa huoltajien kotona oloon tai töiden aloittamiseen.

Kesän aikana kouluamme remontoitiin urakalla. Rehtorinhuoneen lattia uusittiin ja kurkistettiin myös 5-6 luokan lattian alle vesipisteen kohdalta. Mitään hälyttävää sieltä ei löytynyt. Koulun alapuoliseen rostipohjaan asennetaan vielä alipainepumppu, jolla taataan, että korvausilma ei tule lattioiden läpi. Koulun katto sai uuden maalipinnan ja vanhan puolen ikkunat on vaihdettu uusiin. Toivottavasti näillä kaikilla toimenpiteillä koulumme sisäilmaongelmat saadaan lopullisesti poistumaan.

Tänä lukuvuonna saimme jälleen koulullemme oman esikoulun, mikä osaltaan parantaa Rahulan kylän palvelutasoa. Myös aamu- ja iltapäivähoito järjestettiin yhteistyössä ryhmäpäiväkoti Ompun kanssa. Iltapäivätoiminnalla tuntuu olevan suuri tarve, sillä toimintaan osallistuu 12 lasta. IP-toiminnanohjaajana toimii koulunkäyntiavustajamme Sari Paavilainen.

Viime vuonna pääsimme mukaan opettajien Love2learn- täydennyskoulutushankkeeseen, jossa pyritään lisäämään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. Tämä hanke jatkuu vielä jouluun asti. Uutena hankkeena lähdemme mukaan LuontoPortti-hankkeeseen. LuontoPortin kokeilukouluhankkeen tarkoituksena on saada mukaan sellaisia kouluja, oppilaita ja opettajia, jotka haluavat olla kehittämässä suomalaisten luonnonlukutaitoa sekä lajintuntemustietoja ja –taitoja. Ystävyyskoulumme Rämälän koulu on myös mukana näissä molemmissa hankkeissa.

Aloitimme viime lukuvuonna oppilaskuntatoiminnan. Kokemuksemme olivat erittäin positiivisia ja toimintaa kehitetään edelleen. Tästä esimerkkinä koulupihamme peli- ja hyppyruudukot, jotka toteutettiin oppilaiden toiveiden pohjalta. Toiminnan tavoitteena on osallistuttaa oppilaita vaikuttamaan omaan kouluympäristöönsä sekä lisätä kouluviihtyvyyttä.

Kuukausiarvioinnista luovutaan ja tilalle otetaan uusia käytänteitä esim. jokaisesta unohduksesta ilmoitetaan kotiin kirjallisesti.
Toivonkin, että jokaisella meidän koulun oppilaalla ja henkilökuntaan kuuluvalla on hyvää tarmoa ja yhteisymmärrystä koko lukuvuoden ajaksi. Iloisuudella ja hyvällä asenteella jaksamme kohdata vaikeitakin aikoja, mikäli niitä lukuvuoden aikana ilmenee.

Toivon lisäksi, että te vanhemmat ja huoltajat olette aktiivisesti mukana lapsenne koulutoiminnassa. Olkaa aidosti kiinnostuneita, seuratkaa koulutyön etenemistä ja olkaa myös tarvittaessa yhteydessä kouluun. Oppimista ei voi estää, jos perusasiat ovat kunnossa; monipuolinen ravinto, riittävästi unta ja liikuntaa sekä paljon rakkautta ja sopivasti rajoja.


Antoisaa uutta lukuvuotta ja tervetuloa
Rahulan kouluun.


PS.Koulukyyditys asioissa voitte ottaa yhteyttä Helinä Hyytiäiseen 015-1943012 tai allekirjoittaneeseen.
Koulutaksiasioissa Sirve Lyytikäinen 0400-250182

Katariina Vilén
Rahulan koulun rehtori
gsm. 040-5357823

Ei kommentteja: